Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dějiny Francie (@@20120411@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
331 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-842-6 (váz.)
Moderní dějiny
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 325-326, bibliografické odkazy a rejstřík
000043978
1990 -- 1. Musejí revoluce ztroskotat? -- 1989: „Refoluce" a revoluce / 18 Demokratický sen / 21 Zhroucení centra a slzavé údolí / 25 Jízdenka ke svobodě / 27 -- 2. Otevřená společnost a její obavy -- Otevřené a uzavřené společnosti / 31 Rozpad vlády nomenklatury / 34 Dilema anomie / 38 Mohou mít otevřené společnosti smysl? / 40 -- 3. Svéprávní občané hledající opory -- Obtíže sebeurčení / 42 O schopnosti žít slušně s konflikty / 46 Rozumové záležitosti a hlubinné vazby / 49 -- 1992 -- 4. Morálka, instituce a občanská společnost -- Řím, Athény, občanství / 54 Homo sociologus a etika smýšlení / 56 Právo a řád: instituce / 59 Třetí sloup svobody / 62 Od poddaných k občanům / 64 -- 5. Dobrá společnost -- Cena dobrých předsevzetí / 67 Graham Wallas a Václav Havel / 70 Touha po entropii a singapurský syndrom / 72 Londýn neboli dobré město / 76 Komunitáři a liberálové / 78 -- 1994 ---
6. O propojení ekonomie a politiky -- Záchrana pomocí hospodářství? / 83 Poučení z postkomunistické transformace / 87 Autoritářské riziko asijské cesty / 90 O primátu politiky / 93 -- 1995 -- 7. Kvadratura kruhu: ekonomický blahobyt, -- sociální soudržnost a politická svoboda -- O obraně prvního světa / 96 Globalizace, její nutnosti a šance / 101 Občanská společnost pod tlakem /106 Pokušení autoritarismu /111 Několik skromných návrhů / 115 -- 1996 -- 8. O Německu: osobní perspektiva -- Německo-britská perspektiva / 122 Německo a Evropa / 125 Společnost a demokracie v Německu / 127 Německá jednota a úkoly pro budoucnost / 131 -- 9. Od Evropy k EUropě -- Počátky evropské integrace / 135 Německá otázka / 138 Velký omyl Evropy / 140 Evropa jako politický úkol / 145 -- 1998 -- 10. Revoluce a reforma aneb něco je více než vše ---
Rok 1989 aneb konec revolucí / 150 Rok 1968 aneb omyl všeobecného plánování / 153 Rok 1848 aneb síla občanské společnosti / 156 -- 11. Tři problémy otevřené společnosti -- K definici otevřené společnosti / 160 Gellnerův problém / 164 Kola-kowského problém / 167 Dahrendorfův problém / 170 -- 12. Rozum, svoboda a strana: liberální dilema -- Erasmovští lidé (erasmiáni) / 173 Záhada chybějící strany / 176 Liberální internacionalismus / 178 -- 13. New Labour a stará svoboda: ke kritice „třetí cesty" -- Nový rozkvět sociálnědemokratické myšlenky / 182 Globalizace, růst a solidarita / 183 Nikoli tři, nýbrž 101 cest / 185 Zapomenutá svoboda / 186 -- 14. Přelomová a normální období: -- potřebuje politika intelektuály? -- Reálpolitikové a vizionáři / 189 Zmatky Maxe Webera / 192 Hraniční situace a normalizace / 194 Němečtí intelektuálové mezi postátněním a nezávislostí / 197 -- Přelom století ---
15. Pohled nazpět: (krátké) sociálnědemokratické století -- Zavržení modernizace / 23 Liberálové a sociální demokraté / 206 První svět a studená válka / 208 Od nepokojů ke zdánlivému klidu: léta šedesátá a sedmdesátá / 210 Rok 1989 a nová svoboda / 213 -- 16. Pohled vpřed: šance a rizika globalizace -- Definice globalizace / 217 Nové konflikty / 219 Sociální vyloučení; konflikt bez boje / 221 Nové šance pro miliony / 224 Náznaky světoobčanské společnosti: hodnoty osvícenství / 227 -- 2000 -- 17. Globální třída a nová nerovnost -- Produktivní síla informací / 230 Nový tón a kdo ho udává / 232 Vítězové a poražení: politické priority / 235 Práce a sociální kontrola / 238 Hlavní linie konfliktu / 240 -- 18. Demokracie a právní stát -- „Období mimořádných poměrů" / 244 Nutnost pravidel / 246 Liberální řád a právo / 248 -- 2001 -- 19. Budoucnost zastupitelské demokracie ---
Oslabení parlamentu / 253 Nové trendy: „vůle lidu" a nadnárodní prostory / 254 Záchrana parlamentní demokracie: pět tezí / 257 -- 20. O aktuálnosti společných hodnot -- Hledání opor / 260 Příklad přistěhovalectví / 262 Svoboda a vlast / 265 A přece vůdčí kultura? / 266 -- 2002 -- 21. Stará a nová občanská společnost -- Znovuobjevení občanské společnosti / 271 Adam Ferguson a civilizovaná společnost / 273 Státní moc a občanské svobody / 275 Liberál a hybridní řešení / 277 -- 22. Každodenní Evropa, sváteční Evropa: kdo zacelí trhlinu? -- Evropská realita / 280 Walter Hallstein / 282 Valéry Giscard ďEstaing / 284 Jacques Delors / 286 -- 2003 -- 23. O populismu: osm poznámek -- Populisté nalevo, populisté napravo / 289 Obhajoba komplexnosti / 292 -- 24. Evropa a Západ: staré a nové identity ---
Cesty Německa na Západ / 298 Osvícenství užité v praxi / 301 Střední Evropa, Mars a Venuše / 302 Tvrdá síla, měkká síla / 305 Liberální řád / 307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC