Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
2., přeprac. vyd.
Praha : Orbis, 1973
204, [4] s.

Praktické příručky
Text druhého vydání byl doplněn o nové praktické příklady a jejich vysvětlení. K největším změnám došlo ve třetí části práce, věnované organizačním problémům smluvní činnosti podniku. V této části jsou důkladněji rozvedenyněkteré náměty na organizační opatření v kontraktační agendě a zdůrazněna nezbytnost dodržování organizačních předpisů.
000044087
Rekat.
OBSAH // Úvod ...5 // Předmluva k druhému vydaní ...7 // Část první // TVŮRCI HOSPODÁŘSKÝCH SMLUV .. 9 // Kapitola první: OBCHODNÍ REFERENT ...10 // Nepřítel písemností ...11 // Nepřítel paragrafů ...13 // Nepřítel komplikací ...15 // Hypochondr práva ...17 // Soběstačný typ ...20 // Kapitola druhá: TECHNIK ...23 // Technický optimista ...23 // Technický informátor ...27 // Nesdílný typ ...29 // Operativní typ ...31 // Kapitola třetí: PRACOVNÍK VÝROBY ...34 // Výrobní optimista ...34 // Výrobní pesimista ...36 // Nesdílný typ ...38 // Operativní typ ...40 // Kapitola čtvrtá: PODNIKOVÝ PRÄVNÍK ...44 // Právník horlivý ...44 // Právník pasivní ...48 // Mystik práva ...51 // Sadista práva ...54Kapitola pátá: VEDOUCÍ PRACOVNÍK ...58 // Přežívající specialista ...58 // Vyjednavač na úrovni ...60 // Neinformovaný a neinformující ...63 // Autoritativní typ ...67 // Část druhá // ÚSKALÍ SMLUVNÍHO VZTAHU ...71 // Kapitola první: NEŽ VZNIKNE SMLOUVA ...72 // Jednání za podnik ...72 // Bezesmluvní spolupráce organizací ...75 // Změna a zrušení smluvního návrhu ...79 // Kapitola druhá: KLÍČOVÁ USTANOVENÍ // HOSPODÁŘSKÉ SMLOUVY ...82 // Dodací lhůta ...82 // Předmět plnění ...88 // Úprava spolupráce smluvních stran ...93 // Úprava odpovědnosti ze smlouvy ...98 // Kapitola třetí: NOVÉ SITUACE PO VZNIKU // SMLOUVY ...103 // Změna smlouvy ...103 // Nedostatky ve spolupůsobení protistrany ..
105 // „Storna“ hospodářských smluv ...108 // Kapitola čtvrtá: NÄROKY ZE SMLUV ...113 // Uplatnění nároku u povinné organizace ...113 // Lhůty k uplatnění nároků ...116 // Formy uplatnění nároků ...120 // Obsah a dokazování nároků ...122 // Uznání nároku ...126 // Část třetí // SMLUVNÍ ČINNOST PODNIKU — PROBLÉM ORGANIZAČNÍ ...131 // Kapitola první: PRÄVNÍ KONTROLA SMLUV 133 // Rozsah kontroly smluv ...133 // Spolupráce podnikových útvaru při kontrole // smluv ...137 // Práce nad textem smlouvy ...139 // Technika kontroly smluv ...141 // Vzory smluvních aktů ...142 // Kapitola druhá: INFORMACE O PRÄVU ...145 // Právní předpisy a podnikové smernice ...145 // Právni školení v podniku ...148 // Racionalizace právního školení ...150 // Individuální právní konzultace ...154 // Skolení podnikových právníků ...156 // Kapitola třetí: ORGANIZAČNÍ ASPEKTY SMLUVNÍHO // JEDNANÍ ...159 // Osoby oprávněné k přímému smluvnímu jednání 159 // Technická příprava jednání ...161 // Obsahová příprava jednání ...163 // Vlastní smluvní jednání ...166 // Technika vedení smluvního jednání ...168 // Kapitola čtvrtá: UPLATŇOVÁNÍ PRÁVNÍCH NÁROKU ZE SMLUV ...171 // Uplatňování nároků mimo spor ...172 // Uplatnění nároků ve sporu ...174 // Technika vyřizování sporových záležitostí .. 178 // Hodnocení agendy smluvních nároků ...181 // Kapitola pátá: ORGANIZACE PRÁVNÍ
POMOCI PŘI KONTRAKTACI ...184 // Centralizovat, či decentralizovat právní útvar? 184 // Centralizovaná právní pomoc při kontraktaci 185 // Decentralizovaná právní pomoc při kontraktaci 187 // Korekce nedostatků centralizovaného modelu . 189 // Korekce nedostatků decentralizovaného modelu 190 // Organizační podřízenost právní služby ...191 // Obecná regulace právní služby ...193 // Závěr ...200 // Věcný rejstřík ...201
(OCoLC)40422622
cnb000441274

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC