Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.2) Půjčeno:84x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
405 s. : il., portréty ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1941-2 (váz.)
ISBN 978-80-247-7033-8 (online ; pdf)
Na rubu tit. s. podnázev: učebnice
Obsahuje bibliografii na s. [385] a rejstříky
Určeno pro odbornou zdravotnickou veřejnost a pracovníky ve zdravotnictví vybraných oborů
Popsáno podle tištěné verze
000044099
1 Historický úvod do studia porodnictví -- 2 Vývoj a anatomie pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy -- 2.1 Ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina) -- 2.1.1 Vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) -- 2.1.2 Zevní ženské pohlavní orgány, zevní rodidla (organa genitalia feminina externa, pudendum femininum, vulva, cunnus) -- 2.1.3 Svaly dna pánevního -- 2.1.4 Kostěná pánev -- 2.1.5 Cévní zásobení pánve -- 2.1.6 Mízní kmeny a uzliny -- 2.1.7 Nervy pánve -- 2.1.8 Močová trubice (uretra) -- 2.1.9 Prs (mamma) -- 2.2 Topografická anatomie ženské pánve -- 2.2.1 Stěny malé pánve a diaphragma pelvis -- 2.2.2 Poloha pánevních orgánů situs viscerum pelvis -- 3 Vyšetřovací metody v porodnictví -- 3.1 Porodnická anamnéza -- 3.2 Prenatální péče -- 3.3 Vyšetření předporodní a za porodu -- 3.4 Laboratorní vyšetření -- 3.4.1 Biochemická vyšetření -- 3.4.2 Hematologická vyšetření -- 3.4.3 Mikrobiologické laboratorní vyšetření -- 3.4.4 Laboratorní diagnostika sexuálně přenosných onemocnění -- 3.5 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad -- 3.5.1 Screening vrozených vad plodu -- 3.5.2 Invazivní metody prenatální diagnostiky -- 3.5.3 Etické problémy prenatální diagnostiky -- 3.6 Dopplerovské aplikace v pôrodnícke ultrazvukové diagnostice -- 3.7 Počítačová tomografie a magnetická rezonance v porodnictví -- 3.7.1 Počítačová tomografie (CT)
-- 3.7.2 Magnetická rezonance (MRI magnetic resonance imaging) -- 3.8 Diagnostika intrauterine tísně plodu (amnioskopie, kardiotokografie, intrapartální fetální pulzní oxymetrie, ST-analýza) -- 3.8.1 Diagnostika chronické hypoxie plodu -- 3.8.2 Diagnostika akutní hypoxie plodu -- 3.9 Vyšetření novorozence na porodním sále -- 4 Těhotenství -- 4.1 Oplození -- 4.2 Implantace a nidace -- 4.3 Vývoj plodového vejce -- 4.4 Embryonální vývoj -- 4.5 Vývoj plodu (fetální vývoj) -- 4.6 Těhotenské změny v organizmu ženy -- 4.6.1 Známky a příznaky těhotenství -- 4.6.2 Účinky placentárních hormonů -- 4.6.3 Změny v reprodukčním systému -- 4.6.4 Změny na ostatních orgánech -- 4.6.5 Psychické změny v těhotenství -- 4.7 Diagnóza těhotenství -- 4.7.1 Anamnéza a klinické vyšetření -- 4.7.2 Průkaz lidského choriového gonadotropinu -- 4.7.3 Ultrazvuková diagnostika -- 4.8 Životospráva těhotné -- 4.9 Uložení plodu v děloze na konci těhotenství -- 4.9.1 Poloha plodu (situs) -- 4.9.2 Postavení plodu (positio) -- 4.9.3 Naléhání plodu (praesentatio) -- 4.9.4 Držení plodu (habitus) -- 5 Mechanizmus porodu -- 5.1 Definice, klasifikace -- 5.2 Výpočet termínu porodu -- 5.3 Klasifikace porodu -- 5.4 Parita ženy -- 5.5 Spouštěcí mechanizmy porodu -- 5.6 Porodní cesty -- 5.7 Porodní síly -- 5.8 Plod jako objekt porodu -- 5.9 Průběh porodu -- 5.9.1 Období přípravné -- 5.9.2 První doba porodní, doba otevírací -- 5.9.3
Druhá doba porodní, doba vypuzovací -- 5.9.4 Třetí doba porodní, doba k lůžku -- 5.9.5 Doba poporodní -- 5.10 Trvání porodu -- 6 Vedení porodu -- 6.1 Kdy se dostavit na porodní sál? -- 6.2 Příjem rodičky na porodní sál -- 6.3 Opatření při odtoku plodové vody -- 6.4 Vedení první doby porodní -- 6.5 Vedení druhé doby porodní -- 6.6 Vedení třetí doby porodní -- 6.7 Ošetření rodičky po porodu plodu -- 7 Šestinedělí -- 7.1 Poporodní involuční změny -- 7.2 Management šestinedělí -- 8 Kojení a jeho poruchy -- 9 Rehabilitace v těhotenství, za pôrodu a v šestinedělí -- 10 Nové směry v porodnictví -- 10.1 Příprava na porod -- 10.2 Porod bez násilí -- 10.3 Home rooms domácí pokoje v rámci stávajícího porodního sálu -- 10.4 Přítomnost otce u porodu -- 10.5 Porod v domácnosti -- 10.6 Poloha rodičky za porodu -- 10.7 Porod do vody (water birth) -- 10.8 Programovaný porod -- 10.9 Císařský řez na přání pacientky, psychologické indikace k provedení císařského řezu -- 11 Patologické těhotenství -- 11.1 Rizikové a patologické těhotenství -- 11.2 Inkompetence hrdla -- 11.3 Předčasný porod -- 11.4 Prodloužené těhotenství -- 11.5 Rané gestózy -- 11.6 Hypertenzní onemocnění v těhotenství -- 11.7 Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství -- 11.8 Respirační onemocnění v těhotenství -- 11.9 Renální onemocnění v těhotenství -- 11.10 Onemocnění trávicího traktu v těhotenství
-- 11.11 Onemocnění jater v těhotenství -- 11.12 Hematologické poruchy a nemoci v průběhu těhotenství -- 11.13 Erytrocytární aloimunizace a těhotenství -- 11.14 Endokrinologická onemocnění v těhotenství -- 11.15 Oční onemocnění v těhotenství -- 11.16 Gynekologická onemocnění v těhotenství -- 11.17 Asistovaná reprodukce a těhotenství -- 11.18 Chirurgická onemocnění v těhotenství -- 11.19 Ortopedická onemocnění v těhotenství -- 11.20 Onkologická onemocnění v těhotenství -- 11.21 Infekční onemocnění v těhotenství -- 11.22 Kožní onemocnění v těhotenství -- 11.23 Autoimunitní onemocnění v těhotenství -- 11.24 Neurologická onemocnění v těhotenství -- 11.25 Psychiatrická onemocnění v těhotenství -- 11.26 Abúzus drog a sociální problematika v těhotenství -- 12 Nepravidelnosti plodového vejce -- 12.1 Nepravidelnosti plodu -- 12.1.1 Vrozené vývojové vady plodu -- 12.1.2 Vícečetné těhotenství -- 12.1.3 Hypertrofický plod -- 12.1.4 Hypotrofický plod -- 12.1.5 Chronická hypoxie plodu -- 12.1.6 Akutní intrapartální hypoxie plodu -- 12.2 Nepravidelnosti trofoblastu -- 12.3 Nepravidelnosti placenty -- 12.3.1 Mikroplacenta -- 12.3.2 Makroplacenta -- 12.3.3 Placenta succenturiata -- 12.3.4 Vasa praevia (vcestné cévy) -- 12.3.5 Placenta praevia (vcestné lůžko) -- 12.3.6 Předčasné odloučení placenty (abruptio placentae praecox) -- 12.3.7 Funkční poruchy placenty -- 12.4 Nepravidelnosti plodových
obalů -- 12.5 Nepravidelnosti pupečníku -- 12.6 Nepravidelnosti plodové vody -- 13 Patologický porod -- 13.1 Nepravidelnosti porodních sil -- 13.2 Nepravidelnosti porodních cest -- 13.2.1 Tvrdé porodní cesty -- 13.2.2 Měkké porodní cesty -- 13.3 Nepravidelnosti polohy a držení plodu -- 13.3.1 Nepravidelné naléhání při poloze podélné hlavičkou -- 13.3.2 Polohy koncem pánevním -- 13.3.3 Polohy příčné (situs transversi) -- 13.3.4 Polohy šikmé (situs obliqui) -- 13.3.5 Nepravidelné držení plodu -- 13.3.6 Nepravidelné držení, naléhání a výhřez horních končetin -- 13.3.7 Nepravidelné držení dolních končetin -- 13.4 Dystokie ramének -- 13.5 Porodní poranění -- 13.5.1 Poranění měkkých porodních cest -- 13.5.2 Poranění pánve -- 13.6 Nepravidelnosti III. doby porodní -- 13.6.1 Poruchy odlučování placenty -- 13.6.2 Poruchy vypuzování placenty -- 13.6.3 Zadržení části placenty a plodových obalů (residua post partům) -- 13.6.4 Hypotonie a atonie děložní -- 13.6.5 Děložní inverze -- 13.7 Šokové stavy v porodnictví (hemoragie, embolie, sepse, anafylaxe) -- 13.7.1 Patogeneze -- 13.7.2 Septický šok -- 13.7.3 Hemoragický šok -- 13.7.4 Kardiogenní šok -- 13.7.5 Anafylaktický šok -- 14 Patologické šestinedělí -- 14.1 Puerperální krvácení -- 14.2 Puerperální infekce -- 14.3 Tromboflebitida -- 14.4 Trombembolie -- 14.5 Nepravidelnosti kojení a záněty mléčné žlázy -- 15 Analgezie a anestézie
v porodnictví -- 15.1 Analgezie -- Charakter porodní bolesti -- Cíle porodní analgezie -- Způsoby porodní analgezie -- 15.4.1 Analgetika -- 15.4.2 Inhalační přípravky k analgezii -- 15.4.3 Regionální analgezie -- 15.4.4 Celková anestezie -- 15.4.5 Resuscitace těhotných -- 16 Porodnické operace -- 16.1 Úvod -- 16.2 Cerkláž -- 16.3 Dilatace porodních cest -- 16.3.1 Rozšíření tvrdých porodních cest -- 16.3.2 Rozšíření měkkých porodních cest -- 16.4 Porodnický obrat -- 16.4.1 Obrat zevními hmaty (versio externa) -- 16.4.2 Obrat kombinovanými hmaty -- 16.5 Exprese plodu -- 16.6 Extrakce plodu -- 16.7 Porodnické kleště -- 16.8 Vakuumextraktor -- 16.9 Císařský řez (sectio caesarea) -- 16.10 Zmenšovací operace -- 16.11 Operace ve III. době porodní a v časném šestinedělí -- 17 Preindukce a indukce porodu -- 18 Fyziologický a patologický novorozenec -- 18.1 Fyziologický novorozenec -- 18.2 Patologický novorozenec -- 18.2.1 Asfyxie a hypoxie novorozence -- 18.2.2 Porodní traumatizmus -- 18.2.3 Novorozenec nízké porodní hmotnosti -- 18.2.4 Hypotrofie novorozence -- 18.2.5 Infekce novorozenců -- 18.2.6 Diabetická fetopatie -- 19 Psychologické aspekty těhotenství, porodu a šestinedělí -- 20 Perinatální medicína, epidemiologie, audit a surveillance -- 20.1 Perinatální medicína -- 20.2 Perinatální epidemiologie -- 20.3 Perinatální informační systém -- 21 Mateřská úmrtnost -- 22 Porodnictví v tropech a v subtropech
-- 22.1 Přehled -- 22.2 Cestování těhotných do tropů a subtropů -- 22.3 Genitální mutilace afrických žen -- 15.2 15.3 15.4 -- 23 Právní problematika v porodnictví -- 23.1 Postup lege artis -- 23.2 Výjimky z postupu lege artis -- 23.3 Vitium artis -- 23.4 Informovaný souhlas -- 23.5 Negativní reverz -- 23.6 Povinná mlčenlivost -- 23.7 Materské úmrtí -- 24 Etické aspekty porodnictví -- 24.1 Základní etické principy -- 24.2 Specifická situace v porodnictví -- 24.3 Etika a právo -- 24.4 Specifické etické konfliktní situace v porodnictví -- 24.5 Šestinedělí -- Doporučená a použitá literatura
cnb001796157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC