Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Beletrie
Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901
LXIII, 415, 2 s. ; 4°

objednat
Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Skup. 1., Památky řeči a literatury české. Řada 2 ; č. 3
antická starověká řečtina
000044343
Vojtěch Martínek
Předmluva ...V // Úvod ...VII // I. Zlomek Strahovský ...• ...VII // II. Překlad bajek meziřádkový ...XVII // III. Sborník Prostějovský ...XIX // 1. Bibliografický přehled ...XIX // A. Vydání celkové ...XIX // B. Vydání částečná ...XXII // C. Výňatky a ukázky ...XXXIII // 2. Překladatel Jan Akron Albín ...XXXIV // 3. Jak se má český překlad k originálu ...XXXIX // A. Rozsah vnější ...XXXIX // B. Podrobnosti v provedení ...XLIII // C. Nové Fabule ...XLIX // 4. Tiskový způsob. Pravopis. Dřevořezby ...LIV // 5. Způsob nynějšího vydání ...LIX // Předmluva // Úvod // Oddíl první. // Předmluva Albínova // Co básní nazývají // Život Ezopa // Oddíl druhý. // Knihy Ezopovy // I. 1. O kohoutu a o perle // 2. O vlku a o beranu // 3. O myši, žábě a luňáku // 4. O psu a o ovci // 5. O psu a o kusu masa // 6. O lvu, vlku, koze a ovci .. // 7. O zloději a o slunci // 8. O vlku a o řeřábu // 9. O dvou psech // 10. O muži a o hadu // 11. O oslu a o lvu // 12. O dvou myších // 13. O orlu a o lišce // 14. O orlu, hlemejždi a vráně // 15. O havranu, sýru a lišce // 16. O lvu, kanci, býku a oslu // 17. O oslu a o štěněti // 18. O lvu a o myši // 19. O dvou supích // 20. O vlaítovici a jiných ptácích // II. 1. O žabách // 2. O holubu, supu a krahujci . // 3. O zloději a o psu // 4. O svini souprasní a o vlku // 5. O hoře ku porodu pracující // 6. O vlku aneb psu a o jehněti // 7. O starém psu a o pánu jeho // 8. O zajících a žabách ...80 // 9. O vlku a o kozlátku ...80 // 10. О chudém člověku a o ještěrce ...81 // 11. О jelenu, о vlku а о ovci ...82 // 12. О člověku lysém а о muse ...83 // 13. О lišce а о čápu ...84 // 14. О obrazu а о vlku ...84 // 15. О havranu а о pávu ...85 // 16. О mouše а о mezku ...86 // 17. О mouše а о mravenci ...87 //
18. О vlku а о lišce ...88 // 19. О kolčavě а о hospodáři ...89 // 20. О žábě а о volu ...89 // III. 1. О lvu а о pastýři ...91 // 2. О lvu а о koni ...92 // 3. О oslu а о frýzu ...93 // 4. О zvířatech а о ptácích ...94 // 5. О slavíčkovi а о krahujci ...95 // 6. О lišce а о vlku ...96 // 7. О jelenu а о lovci ...97 // 8. [О ženách а о slepici) ...98 // 9. О ženě а о muži jejím umrlém ...99 // 10. О frejířce а о mládenci ...100 // 11. О otci a nepodařilém synu ...101 // 12. О zlém a ještě о horším ...102 // 13. О vlcích, о ovcích а о psích ...102 // 14. О muži а о sekeře ...103 // 15. О vlku а о psu ...104 // 16. О rukou, nohách а о břichu ...105 // 17. О opici а о lišce ...106 // 18. О kramáři а о oslu ...107 // 19. О jelenu а о volu ...108 // 20. О lvu а о opici ...109 // IV. 1. О lišce а о hrozních ...Ill // 2. О kolčavě а о myších ...Ill // 3 О vlku, о pastýři а о myslivci ...112 // 4. О pávu, о Junoně а о slavíčkovi ...113 // 5. О rysu a sedláku ...114 // 6. О řezníku а о škopcích ...115 // 7. О ptáčníku а о ptácích ...116 // 8. О člověku pravdomluvném, о lháři а о opici ...117 // 9. О koni, о jelenu а о myslivci ...118 // 10. О oslu а о lvu ...119 // 11. О supu а о jiných ptácích ...120 // 12. О starém lvu а о lišce ...121 // 13. О nemocném oslu а о vlku ...121 // 14. О velikém kozlu а о třech malých ...122 // 15. О člověku а о lvu ...123 // 16. О bleše а о velbloudu ...123 // 17. О mravenci а о kobylce ...124 // 18. О meči а о poutníku ...125409 // Str. // 19. O vráně a o ovci ...125 // 20. О jedli а о třtině ...126 // Oddíl třetí. // StaréFabule ...129 // 1. O lišce, o mezku a o vlku ...131 // 2. O kanci, o beránku a o vlku ...132 //
3. O lišce a o kohoutu ...133 // 4. O draku a o sedláku ...134 // 5 O lišce a o kočce ...136 // 6. O vlku a o kozlu ...137 // 7. O vlku a o oslu ...138 // 8 O hadu a o sedláku ...139 // 9. O lišce, o vlku a o lvu ...141 // 10. O vlku, kterýž prdí ...143 // 11. O závistivém psu ...146 // 12. O vlku a o lačném psu ...146 // 13. O otci a o třech synech ...149 // 14. O vlku a o lišce ...150 // 15. O psu, o vlku a o skopci ...153 // 16. O mužíčkovi a o lvu ...154 // 17. O rytíři, o jeho pacholku a o lišce ...156 // Oddíl čtvrtý. // NovéFabule ...159 // 3. Slavíček a krahujec ...161 // 4. Liška a lev ...161 // 5. Liška (bez ocasu) ...162 // 6. Liška a šípek ...162 // 7. Liška a krokodil ...163 // 8. Kohouti a kuroptva ...163 // 9. Liška (a obraz) ...i ...164 // 10. Uhlíř a knap ...164 // 11. Rybáři ...164 // 12. Chlubící se ...165 // 13. O slibujícím nemožné věci ...165 // 14. Chytrák aneb šibal ...165 // 15. Rybáři ...166 // 16. Okiamavatel ...166 // 17. Žáby 167 // 18. Člověk starý a smrt ...167 // 19. Baba a lékař ...167 // 20 Sedlák a synové jeho ...168 // 21. Hospodář a psi ...168 // 22. Žena vdova a slepice ...169 // 23. Od psa ukousnutý ...169 // 24. Dva mládenci a řezník ...169 // 25. Nepřátelé ...169 // 26. Kočka a myši ...170 // 27. Liška a opice ...171 // 28. Thymus ryba a mořská svině ...171 // 29. Lékař a nemocný ...171 // 30. Ptáčník a ještěrka ...172 // 31. Bobr // 32. Pes a řezník // 33. Pes a vlk // 34. Pes a kohout // 35. Lev a žába // 36. Lev, osel, liška // 37. Lev a medvěd // 38 Hadač // 39. Mravenec a holubice // 40. Netopýr, hloh a mořská vlaštovice // 41. Lékař a nemocný // 42. Hajný a bůh Merkurius // 43. Osel a zahradník // 44. Ptáčník a skřivánek // 45. Vandrovník // 46. O synu a mateři // 47. Ovčák a moře //
48. Pomorančí a jablka // 49 Krtice // 50. Vosové a koroptvy // 51 Páv a kavka // 52. Hluchý tetřev a liška // 53. Skřivánek // 54. Telec // 55. Zajíci a žáby // 56. Osel a kůň // 57. Lakomec // 58. Husy a řeřábi // 59. Hlemýžď a orel // 60. Blecha // 61. Laní // 62. Laní a lev // 63. Laní a réví // 64. Osel a lev // 65. Zahradník a pes // 66. Svině a pes // 67. Svině a psí mátě // 68. Rak a had // 69. Pastýř a vlk // 70. Lev a vlk // 71. Žena (a muž opilec) // 72. Labut // 73. Mouřenín // 74. Vlaštovice a vrána // 75. Kalous // 76. Hlemýžď // 77. Hospodyně a děvky // 78. Čarodějnice // 79. Kolčava (a pilník) // 80. Sedlák (a štěstí) // 81. Vandrovníci // 82. Žáby // 83. Kterýž od včel vybírá // 84. Alcyon pták // 85. Rybář // 86. Opice a mořská svině // 87. Mouchy // 88. Merkurius a obrazník // 89. Merkurius a Tiresias // 90. Psi // 91. Muž a žena (svárlivá) // 92. Kozlátko a vlk // 93 Rak a liška // 94. Harfeník // 95. Zloději // 96. Vrána a krkavec // 97 Vrána a pes // 98. Krkavec a had // 99. Kavka a holubi // 100. Kavka // 101. Merkurius // 102. Jupiter // 103. Jupiter // 104. Vlk a ovce // 105. Zajíci // 106. Mravenec // 107. Netopýr a kolčava // 108. Vandrovníci // 109. Osel polni // 110. Orlové // 111. Osel a liška // 112. Osel a žáby // 113. Osel a havran // 114. Osel a liška // 115. Slepice a vlaštovice // 116. Velbloud // 117. Had // 118. Holubice // 119. Holubice a vrána // 120. Bohatý // 121. Pastýř ovcí // 122. Rybář a mladý sum // 123. Kůň a osel // 124. Člověk a divý muž // 125. Liška a drvoštěp // 126. Člověk rozrážející obraz // 127. Člověk a pes // 128. Rybář // 129. Skoták // 130. Krkavec // 131. Orel // 132. Mravenci a kobylka // 133. Červík a liška // 134. Slepice zlatá vejce nesoucí // 135. Lev a liška ...210 //
136. Vlk a baba ...210 // 137. Kozlátko a vlče ...211 // 138. Mezek ...211 // 139. Had a sedlák ...211 // 140. Trubač ...212 // 141. Trest a oliva ...212 // 142. Vlk a řeřáb ...212 // 143. Kohouti ...213 // 144. Beran a vlk ...213 // 145. Člověk starý a smrt ...213 // 146. Žáby ...213 // 147. Komár a lev ...214 // Oddíl pátý. // Fabule Avianovy ...215 // 1. O sedlce a o vlku ...217 // 2. O žábě, o žabinci a o ptácích ...218 // 3. O racích ...218 // 4. O oslu a o lvové kůži ...219 // 5. O žábě lékařce a lišce ...220 // 6. O dvou psech ...220 // 7. O velbloudu a Jupiterovi ...221 // 8. O dvou tovaryších ...221 // 9. O dvou hrncích ...222 // 10 O lvu, býku a kozlu ...223 // 11. O opici a jejím dítěti ...223 // 12. O pávu a řeřábu ...224 // 13. O střelci a o zubru ...225 // 14. O čtyřech volích a o lvu ...225 // 15. O jedli a šípku ...226 // 16. [O rybáři a rybce] ...227 // 17. O Apollinovi a o lakomém a závistivém ...227 // 18. O plačícím dítěti a o lakomém zloději ...228 // 19. O lvu a koze ...228 // 20. O žíznivé vráně ....229 // 21. O sedláku a mladém býku ...229 // 22. [O poutníku a o Satyrovi] ...230 // 23. O býku a o myši ...230 // 24. O husi, kteráž zlatá vejce nesla ...230 // 25. O opici a dvou opíčatech ...231 // 26. O větru a džbánu ...231 // 27. O vlku a o kozlátku ...232 // Oddíl šestý. // Adelfonsus. Pogius. Fabulesnesené ...233 // 1. O pravém přátelství ...235 // 2. O penězích, kteréž byly dány ku schování ...239 // 3. Muže moudrého nález o oleji ...241 // 4. O nalezených penězích ...244 // 5. O třech tovaryších ...245 // 6. O ptáčníku a o ptáku ...247 // 7. O celném a o dvořenínu ...248413 // Str. // 8. O rozprávce а о ovcích ...249 // 9. О sedláku, vlku, lišce a sýru ...250 // 10. O kupci a jeho ženě ...252 //
11. O staré ženě a o plačícím psu ...253 // 12 O slepém muži a o jeho ženě ...255 // 13. O chytré a lstivé ženě zahradníkově ...256 // 14 O staré ženě a o prostěradlu ...258 // 15. O královském krejčím a tovaryši jeho ...258 // 16. O ženě a o jejím muži v holubníku ...260 // 17. O ženě, kterouž Bůh děťátkem obdařil ...261 // 18. O nábožném pokrytci .. 262 // 19. Žena jedna žaluje na muže svého ...263 // 20. Výmluva skladatele z lehkých žertů ...265 // 21. O nerozumu krahulečníhů ...266 // 22. O divných proti přirození porodech ...268 // 23. O knězi, psu a biskupu ...269 // 24. O lišce, kohoutu a slepici ...270 // Oddíl sedmý. // FabuleŠebestianaBranta ...271 // 1. Z Hesioda proti žváčům a pliskačům ...273 // 2. Kdy sluší jiných lidí bláznovství trestali ...274 // 3. Kdo na druhém nějakou vadu trestali může ...275 // 4 Soudce, klerý pocty béře, ten nespravedlivě soudí ...275 // // 5. Jak spravedlivost prodáváme ...276 // 6. Lidský porušený rozum žádnému nemůž odpustili ...276 // 7 Jak krkavci orla chtěli zahnali ...277 // 8. Jak orel upustil slepici do klína Livie ...277 // 9. Služebnost dobrovolně přijatou máme trpěli ...278 // 10. Kterak římské kníže přemohlo nepřítele skrze pomoc krkavce ...279 // 11. Rozdvojení jest zemí zkažení ...280 // 12. Pochlebníci mnohým lidem škodí ...281 // 13 O zlém o jiných mluvení ...i ...281 // 14. O neumělém lékaři ...282 // 15. Jeden každý jest králem v svém domě ...283 // 16. O přátelské nevěrnosti ...284 // 17. Bláznovství nemůž ukryto býti ...285 // 18. O knihách Sibylliných ...285 // 19. O svázaném bláznu ...286 // 20. Ti, kteří spí, na mnohé věci nedbají ...286 // 21. Těžkou věc na někoho vzložili časem jest potřebné ...287 // 22. Těžko jest přirození změniti ...288 //
23. O lístku proti moru ku pověšení na hrdlo ...288 // 24. O vlku, kterýž svini jedl místo ryby ...289 // 25. O tyranské ukrutnosti ...290 // 26. Muž ženě více věřili má než jiným ...290 // 27. O trvanlivosti jedné ženy v tom, což sobě upřela ...291 // 28. O lsti ženských rad ...292 // 29. O pláči ženském při smrti mužův jejich ...293 // 30. O jedné ženě, kteráž zadek odkryla, aby hlavu přikryla ...293 // 31. O knězi, kterýž nespravedlivé desátky vybíral ...294 // 32. O svatosti malé košile jednoho mnicha ...294 // 33. Kterak frejíři oněmějí, když frejířku vidí ...296 // 34. O paní, kteráž osla živého odřítí rozkázala ...297 // 35. O lenivém mládenci ...297 // 36. O človéku, kterýž osla sedě na něm hledal ...298 // 37. O dvou šerméřích ...298 // 38. O mládenci, jenž se na stůl upíkal ...299 // 39. O bláznu, kterýž pravil, že má biskup čtyři nohy ...300 // 40. O poručníku, kterýž měl počet udělali ...300 // 41. O knězi, kterýž místo kápě biskupovi kapouna přinesl ...301 // 42. Dvořská odpověd Danta Florentinského ...302 // 43. O rejtharu lysém, kterémuž vlasy dolů spadly ...302 // 44 Kterak jeden kupec jiné lidi pomlouvá ...303 // 45. O člověku, kterýž umrlého žida těle .mědi ...303 // 46. O knězi sv. Antonína a lejku a vlku ...304 // 47. O kazateli, který vždy hlasitě křičel, jak pohanin byl ...305 // 48. O tovaryši zámečnickém a o jednom vejci ...306 // 49. O kardinálu, kterémuž jeden vítr dělal ...306 // 50. O mnichu, kterýž křivě přísahal ...307 // 51. Proč vlci ovcím se protiví ...307 // 52. O člověku, který ve spaní zlato nalezl ...308 // 53. Nemáme ohledovali zubů koni, kteréhož nám darem dali ...309 // 54. O židu, kterýž při polehčování sobě kamení drahé nalezl ...310 //
55. O jednom, kterýž toho dovedl, že nemocní ze špitále utíkali museli ...3tl // 56. Lichevník, kterýž neprávě pokání činí, v horší upadá ...312 // 57. O mnichu, kterýž umříti chtěl jako dobrý žid ...312 // 58. O otci, kterýž měl syna, a o tom se jemu zdálo, že od lva zahynul ...314 // 59. O mrtvém, kterýž svátost po smrti zase vrátil ...314 // 60. O chované slepici a husi, kteráž každý den zlaté vejce nesla ...315 // 61. O kupci, kterýž pastýřem byl ...317 // 62. Člověk nemůž se všem zachovali ...317 // 63. O jednom, kterýž třtinám kázal ...319 // 64. O zbrojném zemanu, kterýž o mnoho se pokoušel, ale málo skutkem dovedl 319 // 65. O nepravém písaři ...320 // 66. O řezníku a o srdci, kteréž jemu pes vzal ...321 // 67. O jednom, kterýž z svého tovaryše proroka udělal ...322 // 68. O Gonellovi a o divné jeho smrti ...323 // 69. O jednom, kterýž druhému v jeho myšlení pokoje dáti nechtěl ...324 // 70 O hadu a o pastýři, kterýž umrlému komáru slavný pohřeb udělal ...325 // 71. O krkavci, kterýž některý čas vody nepije ...326 // 72. O jednom, jenž se zpovídal z cedule ...326 // 73. Dvořská odpověd Minatia k jednomn sedláku ...327 // 74. O lékaři, kterýž své lékařství po štěstí dával ...327 // 75. O lišce a leopardu, a kterak jeden dědinník své vlastní voly zbil ...328 // 76. O poustevníku, kterýž množství žen oklamal ...329 // 77. O lišce, kteráž se do plev, když ji psi hnali, schovala ...329 // 78. Svatých věci k světským nemá se užívali ...330 // 79. O koni Sejově ...330 // 80. O knězi, poutníku a ďáblu ...331 // 81. Přísloví : Mezi lžicí a ústy ...332 // 82. Jak se muži v ženy obracejí ...332 // 83. Jak se lidé v vlky obracejí ...333 // 84. O Psyllích, kteříž proti polednímu větru válejí ...334 //
85. Maršové kterak hady krotí ...334 // 86. O lidojedcích ...335 // 87. O s psími hlavami a o jiných širokonožných zvířatech ...336 // 88. O opičím přirození ...336 // 89. O divném zvířeti Spinx řečeném ...337 // 90. O rozličných divokých zvířatech ...338 // 91. O chameleontu ...339 // 92. O hadu s korunou, kterémuž králík říkají, a o kolčavě ...340 // 93 O hadu boa ...341 // 94. O skalním kozlíčku ...341 // 95. O hudci Arionovi ...342 // 96. O pávu Pythagora mudrce ...342 // 97. O lásce delfina a o dítěti ...343 // 98. O věrnosti psův ...344 // 99. O lidech s koňskýma nohama, a širokýma ušima ...344 // luo. O velikých volích a o jiné zvěři ...345 // 101. O zvířeti hyeně ...345 // 102. Přirození lvův jest přirovnání pravého přátelství ...346 // 103. O životě Milonově a o jeho smrti ...347 // 104. Jak krokodíl své zuby sobě čistí ...347 // 105. O indských volích ...348 // 106. O rysích ...349 // 107. O zubřích ...350 // 108. O medvědích ...350 // 109. O boji slonův a drakův ...351 // 110. O Arimaspích a Arimfejích ...352 // 111. O ptáku ibis, kterýž hady jí ...353 // 112. O trpaslících ...353 // 113. O Blénech a jiných divných národech ...354 // 114. O ženě, kteráž mnoho dětí pojednou porodila ...354 // 115. O dítěti, které v jeskyni jiné děti jedlo ...355 // 116. O čtvernohém dítěti z herky narozeném ...355 // 117. O člověku, kterýž měl oboje přirození ...356 // 118 Pohádka doktora Jana Reuchlina ...357 // 119. Pohádka Jeronýma Emsera ...357 // 120. Jiná pohádka ...358 // 121. O bláznu, kterýžto živ jsa za mrtvého k hrobu nesen byl ...358 // 122. O Gelonských a Agathyrských ...359 // 123. O Hyrpech a o moudrých v Indii ...360 // 124. O Essedenských a o těch, kteříž jsou nejzáze na půl noci ...360 //
Oddíl osmý. // Přílohy ...363 // 1. Zlomek Strahovský ...365 // 2. Z prvotisku latinského kol. r. 1480 ...369 // 3. Z prvotisku německého kol. r. 1480 ...371 // 4 Překlad bajek mezirádkový ...373 // 5. Bajka o vlku, který se postil ...383 // Oddíl devátý. // Seznam slov a věcí ...387
(OCoLC)85472303
cnb000560544

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC