Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
231 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0014-X (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 227
JavaScript (jazyk) - příručky
www stránky - tvorba - příručky
000044719
Obsah // Úvod___1J_ // Co naleznete v této knize...11 // Komu je kniha určena...12 // Príklady ke knize...12 // Terminologie...12 // Napište autorovi...13 // Používané typografické konvence...13 // 1. Vítejte ve světě JavaScriptu___ // 1.1 ? čemu jsou scripty... // 1.2 Různé verze JavaScriptu... // 1.3 JavaScript není Java... // 1.4 Co umí JavaScript... // 1.5 Co potřebujete ke tvorbě JavaScriptů.. // 1.6 Zopakujte si... // 15 // ...15 // ...16 // ...16 // ...17 // ...17 // ...19 // 2. Začínáme programovat v JavaScriptu // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. // aaaaaaaaa...aaaaa...aaaaaaaaaaa...aaaaaaaaaa... // •••••••••••••••••••••••••••••••••• // ••••••••••••••••••• // 2.1 Co musíte vědět nejdřív // Scripty v HTML dokumentech... // Když se řekne case sensitive... // Pozor na prázdné znaky a konce řádků... // 2.2 První script Hello World // Hello World tentokrát barevně... // Zmatek s uvozovkami... // Výpis textu do třetice všeho dobrého... // 2.3 Kdo nemá rád JavaScripty... // Vzhled stránky v prohlížeči bez podpory JavaScriptu Můžete jít ještě dál... // 2.4 Komentáře... // 2.5 Proměnné... // Deklarace proměnné Jak se smí jmenovat proměnné. // Typy proměnných... // Vložení hodnoty do proměnné... // Použití obsahu proměnné... // Výstup proměnné na obrazovku // Zadání hodnot uživatelem...
Poznámka k příkazu prompt... // 2.6 Operátory // Operátory přiřazení... // Aritmetické operátory.. // Relační operátory... // Řetězcové operátory... // // // •••••••••••••’ // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e« // •••••••••••••••••••••••••••••••••e // 20 // ...20 // ...20 // ...20 // ...21 // ...21 // ...22 // ...23 // ...24 // ...25 // ...26 // ...26 // ...28 // ...29 // ...29 // ...30 // ...30 // ..32 // ...32 // ...33 // ...33 // ...35 // ...36 // ...36 // ..37 // ...37 // 38 // Podmínkové operátory... // Logické operátory... // Ostatní operátory... // Priorita operátorů... // 2.7 Podmíněné příkazy... // Zabezpečení stránky „hloupým“ způsobem // Vnořené podmínky... // Příkaz if a podmínkové operátory... // Vícenásobné větvení programu... // 2.8 Cykly...v... // Cyklus s pevným počtem opakováni... // Cyklus s podmínkou na konci... // Cykly s podmínkou na začátku... // Ještě jednou rozdíly mezi cykly... // Pokročilé řízení cyklů... // 2.9 Jeden script na více stránkách... // 2.10 Zopakujte si... // 3. Objekty v JavaScriptu___ // 3.1 Co jsou objekty?... // 3.2 Vnitřní objekty JavaScriptu... // 3.3 Hierarchie objektů... // Využívání hierarchie
objektů... // 3.4 Používání objektů... // Prohlížeč jako na dlani... // Dokument také jako na dlani... // Pomůcka pro líné programátory... // Hrátky s časem... // 3.5 Zopakujte si... // 4. Události v JavaScriptu___ // 4.1 Událostmi řízené programování.. Smysl tajemného příkazu return true // 4.2 Vytvoření aktivních odkazů... // Proč přestal script fungovat?. // 4.3 Další události... Událost onClick.. Událost onFocus // ••••••••• // ••••••••••••••• // Událost onBIur // // Událost OnChange Událost onSelect Událost onload. // ... // ... // ••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••• // Událost onUnload... // Událost onError... // Událost onAbort... // Událost onReset... // Událost onSubmit // Událost onKeyPress... // Události onKeyDown a onKeyUp Událost onDbIClick... // 39 // 39 // 56 // ...56 // ...56 // ...58 // ..59 // ...59 // ..60 // ...61 // ...63 // ...64 // ...68 // 69 // ...69 // ...71 // ...71 // ...73 // ...74 // ...74 // ...75 // ...77 // ...77 // ...78 // ...78 // ...79 // ...79 // ...80 // ...81 // ...81 // ...82 // ...82 // ...83 // // 4.4 Nenápadný odkaz Značka SPAN... // 4.5 Cesta tam a zase zpátky... // 4.6 Tvorba jednoduchého kvízu... // S tomi UVOZOVkami JSOU Vazno // 4.7 Zopakujte si... // 84 ’ 84 // 84 // 85 87 87 // 5. Práce s polem___ // 5.1 Datová struktura pole... // 5.2 Vytvoření
pole a přístup ? jeho položkám... // 5.3 Zjištění a změna velikosti pole... // ZvětSenI VellkOStl pole aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 5.4 Spojování polí... // 5.5 Den v týdnu snadno a rychle... // 5.6 Citát na každý den... // 5.7 Zabezpečení stránky „chytrým“ způsobem.. // 5.8 Zopakujte si... // 6. Jak fungují funkce___ // 6.1 Co jsou to funkce?... // 6.2 Vytvoření funkce... // 6.3 Funkce s návratovou hodnotou... // 6.4 Globální a lokální proměnné... // Překrývání proměnných... // 6.5 Funkce s parametry... // 6.6 Zopakujte si... // 7. Jak na grafiku___ // 7.1 Změna obrázku pohybem myši... // 7.2 Proč je script tak pomalý?... // 7.3 Když jeden obrázek nestačí... // 7.4 Jak na obrázky... // 7.5 Zopakujte si... // Ji // ...89 // ...90 // ...90 // ...91 // ...92 // ...94 // ...95 // ...96 // ...99 // 100 // .100 // .101 // .102 // .104 // ..105 // .107 // .109 // 110 // .110 // .111 // .113 // .116 // .117 // 8. JavaScript a okna___118 // 8.1 Otevření nového okna... 118 // Nastaveni vzhledu okna...120 // 8.2 Změna zaměření...122 // 8.3 Zavření okna...123 // Jste si jistý?...124 // 8.4 Okno na dálkové ovládání...125 // 8.5 Stavový řádek pod drobnohledem...129 // 8.6 Dynamicky vytvářené dokumenty...130 // 8.7 Objekt window přehledně...132 // 8.8 Zopakujte si...133 // 9. Nebojte se formulářů // 9.1 Formuláře v HTML dokumentech // 9.2 Formuláře prakticky... // Tlačítka // Editační řádka.
// // ••••••••••••••••••••••¦•••a«* // Editační řádka a tlačítko podruhé... // Zaškrtávací políčko... // Textové pole... // 9.3 Zapište se do knihy návštěv... // 9.4 Zopakujte si... // 135 // .135 // .135 // ..135 // ..137 // ..139 // ..141 // ..143 // .143 // .148 // 10, Počítání s JavaScriptem // 10.1 Aritmetické operátory... // Modulo dělení... // 10.2 Konverzní funkce... // Automatická konverze... // 10.3 Matematika pro pokročilé. // 10.4 Kalkulačka... // 10.5 Číslo jen tak náhodou... // Hon na čísla... // Ještě jednou citát na každý den.. // 10.6 Zopakujte si... // 149 // ...149 // ...149 // ...150 // ...151 // ...152 // ...153 // ...161 // ...161 // ...162 // ...163 // 11. Hrátky s časovačem___ // 11.1 Časovač v Javascriptech... // Automatické přesměrováni stránky... Zastavení časovače... // 11.2 Hodiny na stránce... // 11.3 Vylepšené hodiny... // 11.4 Zábava s časovačem... // Hra na Videostop... // 11.5 Zopakujte si... // 165 // .165 // .165 // ..166 // .167 // .169 // .171 // .171 // .176 // 12. Přejete si nabídku?___ // 12.1 Rozevírací nabídky a HTML... // Určení vybrané hodnoty z nabídky.. // 12.2 Vyhledávač odkazů podruhé... // 12.3 Nabídka bez potvrzení volby... // 12.4 Výběrový seznam... // Nastavení hodnot jednotlivých položek. // 12.5 Seznam s vícenásobným výběrem... // 12.6 Zopakujte si... // 177 // •••••••• 177
// ...178 // ...178 // ...180 // ¦••••••• 182 // ...182 // ••••••#• 184 // ...186 // 13. Koláčky nemusí být jen s mákem // 13.1 Co jsou cookies?... // Mýty kolem cookies... // Nevýhody a omezení cookies... // 13.2 Používání cookies... // Uložení cookies... // ••••••••••¦••••••••••••••a«* // // ___187 // ...187 // ...187 // ...188 // ...189 // ...189 // Nastavení doby platnosti cookies...190 // Smazáni cookies...191 // Načtení cookies... ..191 // 13.3 Cookies prakticky...193 // 13.4 Zopakujte si...195 // 14. Bez hudby to není ono // 197 // 14.1 Přehrávání hudby na pozadí...197 // Když je soubor příliš krátký...199 // 14.2 Přehrávání hudby bez použití ovládacího panelu...199 // 14.3 Mluvící odkazy...201 // 14.4 Zopakujte si...202 // 15. Jak bojovat s chybami___203_ // 15.1 Možné zdroje chyb...203 // Chyby uživatele...204 // Nekompatibilita prohlížeče...204 // Chyby vsítí...205 // Chyby serveru...205 // Chyby ve scriptech...205 // 15.2 Druhy chyb ... 205 // Syntaktické chyby...205 // Chyby za běhu programu...206 // Logické chyby... 206 // Chybová hlášeni prohlížeče...207 // 15.3 Odstranění chyb...208 // Kontrola HTML dokumentu...209 // Kontrola JavaScriptu... 209 // Význam komentářů při hledání chyb...210 // Využiti metody alert() při hledání chyb...210 // 15.4 Použití programu Microsoft Script Debugger...211 // 211 212 212 .213 .214
.216 .216 // Instalace programu... // Spuštění programu... // Ovládání Debuggern... // Body přerušení... // Prohlížení obsahu proměnných. // Přepínání mezi dokumenty... // Závěr... // »•••••••••••••••••••¦•••••a«* // // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••a*« // 15.5 Zopakujte si...217 // 16. Odpovídali jste správně? ___218 // Rejstřík // 228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC