Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
518 s. : il. ; 17 cm

objednat
ISBN 80-247-1494-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 504
C (jazyk) - příručky
C++ (jazyk) - příručky
000044782
Obsah // Předmluva...19 // Co v této knize najdete...20 // Jak tato kniha vznikla...21 // Typografické a jiné konvence...21 // Poděkování... 22 // Úvod...23 // Programovací jazyky C a C + + ...24 // Standardy...24 // 1. Začínáme... 27 // 1.1 První program... 28 // 1.1.1 Co je co...29 // 1.1.2 Překlad a sestavení...33 // 1.2 Objektově orientované programování...37 // 1.2.1 Základní pojmy OOP...38 // 1.2.2 Některé další pojmy...42 // 2. Základní pojmy...45 // 2.1 Popis jazyků C a C + +...46 // 2.2 Množina znaků...47 // 2.2.1 Univerzální jména znaků...48 // 2.2.2 Digrafy a trigrafy...50 // 2.3 Identifikátor... 51 // 2.4 Klíčová slova... 53 // 2.5 Lexikální konvence a zápis programu...54 // ( = ) // OBSAH // 2.6 Průběh překladu...-...55 // 2.6.1 Průběh překladu podrobně...56 // 2.6.2 Pozorovatelné chování programu...58 // 2.7 Definice a deklarace... ...59 // 2.7.1 Deklarace...59 // 2.7.2 Definice...60 // 2.7.3 Datové typy...61 // 2.7.4 Pravidlo jediné definice...61 // 2.8 L-hodnota a r-hodnota...64 // 2.9 Běh programu...64 // 2.9.1 Inicializace globálních proměnných...65 // 2.9.2 Ukončení programu...66 // 3. Základní datové typy...69 // 3.1 Celá čísla... 70 // 3.1.1 Celočíselné literály...73 // 3.1.2 Další celočíselné typy v 099... 74 // 3.2 Znakové typy...76 // 3.2.1 Znakové literály...78 // 3.3 Logické hodnoty...79 // 3.3.1 Typ bool [C + + ]...79 // 3.3.2 Typ Bool [C99]...79 // 3.4 Operace s celými čísly...80
// 3.4.1 Přiřazování...80 // 3.4.2 Aritmetické operace... 80 // 3.4.3 Relace...83 // 3.4.4 Logické operace...83 // 3.4.5 Bitové operace...84 // 3.4.6 Další operace...86 // ( e ] // OBSAH // 3.5 Reálná čísla...86 // 3.5.1 Reálné typy v C99...87 // 3.5.2 Reálné literály...88 // 3.6 Operace s reálnými čísly... 89 // 3.6.1 Přiřazování...89 // 3.6.2 Aritmetické operace...89 // 3.6.3 Relace...90 // 3.6.4 Logické operace...90 // 3.6.5 Další operace s reálnými čísly...90 // 3.7 Komplexní čísla [jen C99]...91 // 3.7.1 Operace s komplexními čísly...92 // 3.7.2 Přiřazování...92 // 3.7.3 Aritmetické operace...93 // 3.7.4 Logické operace...93 // 3.7.5 Další operace s komplexními čísly...93 // 3.8 Typ void...94 // 4. Výčtové typy, struktury a unie...95 // 4.1 Výčtové typy... 96 // 4.1.1 Deklarace výčtového typu...96 // 4.1.2 Použití výčtového typu...99 // 4.1.3 Rozsah výčtového typu...99 // 4.1.4 Operace s výčtovými typy...100 // 4.1.5 Přetěžování operátorů...101 // 4.2 Struktury... 101 // 4.2.1 Deklarace struktury...101 // 4.2.2 Složky struktur...104 // 4.2.3 Inicializace...105 // 4.2.4 Bitová pole...107 // 4.2.5 Otevřená pole...109 // ( ’ ) // OBSAH // 4.2.6 Literály typu struktura...110 // 4.2.7 Přetěžování operátorů...110 // 4.3 Unie...111 // 4.3.1 Deklarace unie...111 // 4.3.2 Složky unií...112 // 4.3.3 Inicializace unií...114 // 4.3.4 Literály typu unie...114 // 4.3.5 Anonymní unie [jen C +
+ ]...114 // 4.3.6 Přetěžování operátorů...115 // 5. Pole, ukazatele a reference ...117 // 5.1 Pole...118 // 5.1.1 Jednorozměrná pole...118 // 5.1.2 Inicializace...1 20 // 5.1.3 Použití polí...121 // 5.1.4 Vícerozměrná pole...1 24 // 5.1.5 Předávání pole jako parametru funkce...125 // 5.1.6 Literály typu pole [099]...1 26 // 5.2 Ukazatele...127 // 5.2.1 Inicializace ukazatelů...129 // 5.2.2 Dereferencování...130 // 5.2.3 Dynamické přidělování a navracení paměti...132 // 5.2.4 Uvolňování dynamicky alokované paměti...136 // 5.2.5 Aritmetické operace s ukazateli...138 // 5.2.6 Ukazatele na funkce...139 // 5.2.7 Ukazatele na statické složky tříd...140 // 5.2.8 Restringované ukazatele v 099...141 // 5.3 Reference [jen v C + + )...144 // 5.3.1 Reference na funkce...146 // 5.3.2 „Konstantní“ reference...147 // OBSAH // 6. Deklarace a proměnné... 149 // 6.1 Syntax deklarace...150 // 6.1.1 Mnemotechnické uspořádání deklarace...150 // 6.1.2 Popis deklarace...151 // 6.1.3 Význam základních tvarů deklarátoru...152 // 6.1.4 Inicializace...153 // 6.1.5 Označení typu...155 // 6.1.6 Deklarace typedef...1 56 // 6.2 Paměťové třídy... 156 // 6.2.1 Specifikátory paměťových tříd...157 // 6.2.2 Automatické proměnné [paměťová třída auto]...157 // 6.2.3 Registrové proměnné [paměťová třída register]...157 // 6.2.4 Statické proměnné [paměťová třída static]...158 // 6.2.5 Externí proměnné [paměťová třída
extern]...159 // 6.2.6 Měnitelné složky konstant [paměťová třída mutable] 1 59 // 6.3 Jiné specifikátory...160 // 6.3.1 Cv-modifikátory...160 // 6.3.2 Volací konvence...163 // 6.3.3 Další modifikátory...163 // 6.4 Oblast platnosti a viditelnosti, doba života...164 // 6.4.1 Oblast platnosti identifikátoru...164 // 6.4.2 Oblast viditelnosti identifikátoru...165 // 6.4.3 Doba života proměnné...166 // 6.5 Rozdělení identifikátorů...167 // 6.5.1 Jazyk 0...167 // 6.5.2 Jazyk C + +...168 // 6.6 Deklarace asm...169 // ( » ) // OBSAH // 7. Prostory jmen...171 // 7.1 Deklarace prostoru jmen...172 // 7.2 Přejmenování prostoru jmen...174 // 7.3 using... 175 // 7.3.1 Direktiva using...175 // 7.3.2 Deklarace using...177 // 7.4 Koenigovo vyhledávání... 179 // 7.4.1 ? čemu to je ...181 // 7.4.2 Koenigovo vyhledávání a šablony...1 81 // 8. Operátory a výrazy...183 // 8.1 Výraz...184 // 8.1.1 Konstantní výraz...184 // 8.2 Přehled operátorů... 187 // 8.2.1 Priorita a asociativita...190 // 8.2.2 Pořadí vyhodnocování operandů...190 // 8.3 Konverze... 191 // 8.3.1 Celočíselná a reálná rozšíření...192 // 8.3.2 Obvyklé aritmetické konverze...1 93 // 8.3.3 Konverze ukazatelů...194 // 8.3.4 Standardní konverze...195 // 8.3.5 Konverze v 099... 1 96 // 8.4 Popis jednotlivých operátorů... 198 // 8.4.1 Operátory pro přístup ? datům...198 // 8.4.2 Aritmetické operátory...208 // 8.4.3 Inkrementace a dekrementace + + , ...211 // 8.4.4 Relační
operátory...213 // 8.4.5 Bitové operace...21 7 // 8.4.6 Logické operátory...222 // (10) // OBSAH // 8.4.7 Prirazovací operátory...226 // 8.4.8 Alokace a uvolňování paměti...228 // 8.4.9 Přetypování...236 // 8.4.10 Dynamická identifikace typu [jen C + + ] typeid...249 // 8.4.11 Operátor sizeof...250 // 8.4.1 2 Zjištění adresy
(OCoLC)85158243
cnb001575395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC