Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Supraphon, 1979
487 s. : noty ; 8°

objednat
slovenština
Rejstřík děl J. S. Bacha a jmenný rejstřík
Přehl. Nového souborného vyd. Bachova díla
Přehl. lit.
Monografie o německém barokním skladateli vychází z jeho života, vývoje osobnosti i z doby, uvádí tvorbu prvého období, během köthenské služby, působení v kostele sv. Tomáše v Lipsku a za posledních let a všímá si i životatvorby,tj. proměňujících se názorů na interpretaci této hudby a na její hodnocení v průběhu dvou staletí..
000045197
Úvod // ŽIVOT // Rodové kořeny a mládí J. S. Bacha // Pocházel rod Bachů z Bratislavy? // Bachové v Durynsku // V Eisenachu Dětská léta // U bratra v Ohrdrufu // V Lüneburku // Prvá léta samostatnosti Hudebníci a společnost První kroky samostatným životem Arnstadt // Povinnosti v Arnstadtu Cesta do Lübecku Wunderliche Variationes // Dozrávání umělce V Miihlhausenu Setkání s pietismem Výmar // Vévoda a přátelé ve Výmaru „Nemilostivé propuštění“ // Ve světské službě // Poměry a rozpory Bachovy cesty z Köthenu Anna Magdaléna Endzweck // Lipsko // Z knížecího kapelníka kantorem // Kostel sv. Tomáše ... a škola // Rodina a žáci // První léta v Lipsku // Koncerty a varhany // Collegium musicum // Bachovi představení // Poměry ve škole // Nové proudy v hudbě // Mizlerova společnost U Friedricha II. // Poslední chvíle // Obraz a osobnost Johanna Sebastiana Bacha // TVORBA // Tvorba prvého období // Skladatelské začátky 97 // Arnstadtsko-výmarské období 99 // Severské vlivy 101 // Italské vlivy 107 // Mladý virtuos 116 // Vrcholná díla varhanní tvorby 125 // Varhanní knížka 129 // Vývoj kantáty 135 // Bachova kantátová tvorba ve Výmaru 137 // Bachova tvorba v kôthenské službe // Knižky pro Annu Magdalénu a pro Wilhelma Friedemanna 151 // Temperovaný klavír I. 156 // Suity pro klavír 165 // Dvě velké fantazie 171 // Sólové sonáty a partity pro housle 174 // Sonáty pro housle a continuo, sonáty pro housle a klavír 178 // Suity pro sólové violoncello 184 // Skladby pro violu da gamba, pro loutnu a pro flétnu 186 // Braniborské koncerty 191 // Ouvertury pro orchestr a Koncerty 208 // Cantor a director musices // Pašije podle sv. Jana 216 // Nová chronologie kantát 222 // První kantáty a Magnificat 224 // Sólové a chorálové kantáty 233 //
„Varhanní“ kantáty 240 // ...od roku 1726 241 // Matoušovy pašije 249 // Oratoria 260 // Mše h moll 265 // Moteta 275 // Světské kantáty 277 // Parodie 279 // Básnické texty 281 // Triové sonáty pro varhany 284 // „Velká“ preludia a fugy 287 // Clavierübung III. 292 // Koncerty pro jeden i více klavírů 296 // Partity pro klavír 300 // Italský koncert, Ouvertura h moll 305 // Goldbergovy variace 308 // Temperovaný klavír II. 312 // Tvorba posledních let // Schüblerovy chorály 316 // 17 chorálů z Lipského rukopisu 317 // Kanonické variace 320 // Hudební obětina 322 // 486 // Umění fugy „Před trůn tvůj.. // Prostředí, okolnosti a tvorba // ŽIVOT TVORBY // Úvaha o stylu // K interpretaci Bachovy hudby // Reprodukční praxe, stará zvukovost, umělcův přínos // Existují „bachovské“ varhany? // Pohled do minulosti varhanní interpretace // Specifičnost hry na varhanách // Pedálová hra mladého Bacha // Rejstříkování // Tempo // K interpretaci klavírních děl // Cembalo a klavír // Složky interpretace // Artikulace // Rytmus a takt // Ozdoby // Transkripce a úpravy // Sólová, komorní a orchestrální díla // Sonáty a partity pro sólové housle // Zvuk starých nástrojů // Violoncello // Komorní a orchestrální hudba // Realizace a transkripce Instrumentálně vokální díla // Slovo a hudba // Bachova hudba v průběhu dvou staletí // Očima současníků // Romantici objevují Bacha // Bach a naše současnost // Závěr // Přehled Nového souborného vydání Bachova díla (Neue Ausgabe sämtlicher Werke) // Seznam literatury // Rejstřík děl J. S. Bacha // Jmenný rejstřík 487
(OCoLC)26381910
cnb000163129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC