Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.7) Půjčeno:50x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977
229 s. ; 20 cm

objednat
Z dějin pedagogiky ; sv. 10
němčina
Životopisná data
1000 výt.
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Svazek se omezuje na jediný spis německého pedagoga, na dílo Obecná pedagogika vyvozená z cíle výchovy, a to proto, že dosud v českém překladu žádný Herbartův spis jako celek nebyl vydán. Práce je uváděna statěmi, jež přibližují autorův význam pro klasickou buržoazní pedagogiku a jeho ohlas v českých zemích..
000045632
Johann Friedrich Herbart ...5 // Dílo Johanna Friedricha Herbaria a jeho význam pro klasickou buržoázní pedagogiku ...10 // Herbnrtův ohlas v českých zemích ...43 // Ediční poznámka ...53 // UKÄ7.KY Z DlLA // Obecná pedagogika vyvozená z cíle výchovy ...57 // Úvod ...57 // První kniha. Cíl výchovy vůbec j ...73 // 1. kapitola: Řízení dětí ...73 // I. Cíl řízení dětí ...74 // II. Prostředky řízení dětí ...75 // III. Řízení povznesené výchovou ...80 // IV. Výhledy na vlastní výchovu, proti řízení 81 // 2. kapitola: Vlastní výchova ...84 // I. Je cíl výchovy Jednoduchý nebo mnohostranný? 85 // II. Mnohostrannost zájmu, charakterová síla mravnosti ...87 // III. Individualita chovance jako nahodilost.. 90 // IV. O potřebě sjednotit dříve rozlišené cíle.. 91 // V. Individualita a charakter ...93 // VI. Individualita a mnohostrannost ...95 // VII. Výhledy na prostředky vlastní výchovy.. 97 // ruhá kniha. Mnohostrannost zájmu ...99 // l l. kapitola: Pojem mnohosirannosti ...99 // I. Zaměření a uvědomění ...100 // II. Jasnost. Asociace. Systém. Metoda ...102 // 225 // 2. kapitola: Pojem zájmu ...104 // I. Zájem a přání ...105 // II. Pozorování. OCekávání. Požadování, jednání.106 // 3. kapitola: Předměty mnohostranného zájmu ...107 // I. Poznání a citové účastenství ...10(1 // II. Členy poznání a citové účastenství ...10» // 4. kapitola: Vyučování ...110 // I. Vyučování jako doplněni zkušenosti a kontaktu 111 // II. Stupně vyučování ...117 // III. Látka vyučování ...121 // IV. Ustálené způsoby vyučování ...125 // 5. kapitola: Průběh vyučování ...126 // I. Vyučování, jež pouze předvádí, vyučování analytické a syntetické ...127 // II. Analytický průběh vyučování ...128 // III. Syntetický průběh vyučování ...131 //
IV. O učebních osnovách ...141 // 6. kapitola: Výsledek vyučování ...145 // I. Život a škola ...146 // II. Pohled na konec učení mládeže ...150 // Třetí kniha. Charakterová pevnost mravnosti ...153 // 1. kapitola: Co znamená charakter vůbec? ...153 // I. Objektivní a subjektivní části charakteru.. 153 // II. Paměť vůle. Volba. Zásada. Boj ...155 // 2. kapitola: O pojmu mravnosti ...157 // I. Pozitivní a negativní část mravnosti ...158 // II. Mravní usuzování. Vřelost, rozhodování, sebedo- // nupování.159 // 3. kapitola: V čem se projevuje mravní charakter?.. 16! // I. Charakter jako vládce chtění a ve službě idejí 162 // II. Co je určitelné. Určující Ideje ...162 // 4. kapitola: Přirozený průběh vzdělání charakteru ...163 // I. Jednání je principem charakteru ...163 // II. Vliv myšlenkového obzoru na charakter.. 165 // III. Vliv vlohy na charakter ...167 // IV. Vliv způsobu života na charakter ...I711 // V. Vlivy, které se týkají zejména mravních rysů // charakteru ...I78 // 5. kapitola: Kázeň ...l7" // I. Vztah kázně ke vzdělání charakteru ...J81 // II. Prostředky kázně ...lř,i // III. Užití kázně obecně ...189 // 226 // 6. knpltola: Pohled na specifiku kázně ...200 // I. Příležitostná — trvalá kázeň ...201 // II. Změna kázně podle zvláštních Úmyslů.. 202 // Poznámky к Obecné pedagogice vyvozené z cfle výchovy.219 // Přehled biografických dat Johanna Friedricha Herbarta.. 221 // Hlavní bibliografické údaje ...223
(OCoLC)6088398
cnb000412813

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC