Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2006
733 s. : il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7007-245-8 (váz.)
Bibliografie na s. [679]-685, bibliografické odkazy, rejstřík
000045778
OBSAH // Seznam používaných zkratek 11 // Poděkování 13 // Několik slov úvodem 17 // I. Novověký filosof Baruch Benedictus Spinoza (1632-1677) // 1. FILOSOFOVA DOBA 33 // 1.1. Politické děje Zlatého věku Nizozemí 47 // 1.2. Materiální a duchovní situace nizozemské společnosti // Zlatého věku 59 // 1.3. Zlatý věk Nizozemí jakožto filosofova doba 74 // 2. FILOSOFŮV ŽIVOT 87 // 2.1. Stručný běh života 93 // 2.2. Filosofova osobnost 127 // 2.2.1. Původ 127 // 2.2.2. Rodinné vztahy 149 // 2.2.3. Osobní rysy 157 // 2.2.4. Osobní pečeť a heslo 172 // 2.2.5. Majetkové poměry 177 // 2.3. Duchovní svět filosofa 188 // 2.3.1. Vzdělání 188 // 2.3.2. Osobní příruční knihovna 199 // 2.3.3. Schopnosti a znalosti 209 // 8 // 2.3.4. Přátelé a stoupenci 219 // 2.3.4.1. Frans (Franciscus Affinius) van den Enden (1602-1674) 221 // 2.3.4.2. Spinozovský kruh v Amsterdamu 226 // 2.3.4.3. Spinozovský kruh v Haagu 244 // 2.3.4.4. Ostatní přátelé 247 // 2.3.5. Ostatní duchovní vztahy a kontakty 253 // 2.3.5.1. Kontakty se světem exmarranských herezí 254 // 2.3.5.2. Nizozemské kontakty 263 // 2.3.5.3. Kontakty se zahraničím 274 // 2.3.5.4. Ostatní kontakty 281 // 3. FILOSOFOVO DÍLO 284 // 3.1. Dochované texty 287 // 3.1.1. Chronologie díla 287 // 3.1.1.1. Chronologie vzniku jednotlivých Spinozových děl 289 // 3.1.1.2. Chronologie edic Spinozových textů 298 // 3.1.2. Rané spisy 304 // 3.1.2.1. Pojednání o nápravě rozumu 305
// 3.1.2.2. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu 311 // 3.1.2.3. René Descarta Principy filosofie. Metafyzické myšlenky 318 // 3.1.3. Spisy Spinozova vrcholného období 323 // 3.1.3.1. Traktát teologicko-politický 323 // 3.1.3.2. Etika 329 // 3.1.3.3. Rozprava politická 338 // 3.1.3.4. Korespondence 342 // 3.1.3.5. Ostatní (nefilosofické) spisy 347 // 3.2. Podání filosofova učení 358 // 3.2.1. Bůh 364 // 3.2.1.1. Východisko a základní rozvrh 364 // 3.2.1.2. Bytostné principy 373 // 3.2.2. Člověk 385 // 3.2.2.1. Lidská individua 392 // 9 // 3.2.2.2. Principy lidského poznání a jednání 403 // 3.2.2.3. Lidská společnost 423 // 3.2.3. Svět 438 // 3.2.3.1. Příroda a její principy 442 // 3.2.3.2. Příroda a společnost 451 // 3.2.4. Celek veškerenstva 456 // 3.2.4.1. Sub specie aeternitatis 462 // 3.2.4.2. Amor Dei intellectualis 466 // 3.2.4.3. Philosophia vera 475 // 3.3. Filosofův „druhý život“ 483 // 3.3.1. Filosofovy myšlenky v ohlasech doby 485 // 3.3.2. Filosofovy myšlenky v ohlasech dob pozdějších 503 // 3.3.2.1. Doba osvícenská 504 // 3.3.2.2. Spor o Spinozu 526 // 3.3.2.3. Německý romantismus a z něj vyrůstající ohlasy // spinozismu 531 // 3.3.2.4. 19. století 543 // 3.3.2.5. 20. století 562 // 3.3.3. Spinozovská bádání 578 // 3.3.3.1. Spinozovská bádání v Evropě a ve světě 581 // 3.3.3.1.1. Přípravné období (průběh 19. století) 581 // 3.3.3.1.2. První vrcholné období (od konce 19.
století do poloviny // 20. století) 586 // 3.3.3.1.3. Období stagnace (cca 1940-cca 1970) 597 // 3.3.3.1.4. Druhé vrcholné období (cca 1970-současnost) 599 // 3.3.4. Ohlasy spinozismu v českých zemích // a česká spinozovská bádání 602 // 3.3.4.1. Rané období 604 // 3.3.4.2. Hlavní období 610 // 3.3.4.3. Období komunistické diktatury a reálného socialismu 620 // 3.3.4.4. Postkomunistické období 624 // 10 // IL Dodatky // 1. FILOSOFOVY PORTRÉTY 631 // 1.1. Problém skutečné podoby B. Spinozy 633 // 1.1.1. Výtvarná díla malířská a grafická 637 // 1.1.2. Výtvarná díla sochařská 662 // 2. VÝBĚROVÁ SPINOZOVSKÁ BIBLIOGRAFIE 667 // 2.1. Vysvětlující poznámka 669 // 2.2. Česká (výběrová) spinozovská bibliografie 673 // Použitá literatura 679 // Obrazová příloha 687 // Jmenný rejstřík 715

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC