Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Česká křesťanská akademie, 1995
333 s.

objednat
ISBN 80-85795-17-5 (brož.)
Vydáno ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou univerzity Karlovy.
Hus, Jan, ca 1371-1415 - život a dílo - sborníky referátů
000045964
OBSAH // Dopis arcibiskupa pražského, // kardinála dr. Miloslava Vlka ...? // Marginálie (děkan HTF UK prof. dr. Zdeněk Kučera)...11 // Slovo na úvod // Jan B. Lášck (Praha)...12 // Poselství k zahájení sympozia // arcibiskup Edward kardinál Cassidy (Vatikán)...16 // Pozdravné slovo na zahájení // patriarcha Církve československé husitské Vratislav Štěpánek (Praha)...17 // Dopis účastníkům sympozia prof. dr. Gerhard Müller (Hannover), // vedoucí biskup Spojené evangelicko-luterské církve Německa ...18 // EDWARD IDRIS KARDINÁL CASSIDY (Vatikán) // Jan Hus z pohledu různých dob, národů a konfesi...21 // FERDINAND SEIBT (Mnichov) ’ // ’Husitství v evropských dějinách...25 // PETER SEGEL (Bayreuth) // Schisma, krize, hereze a černá smrt...31 // VILÉM HEROLD (Praha) ’ // f Viklef jako reformátor (filozofická dimenze)...43 // DOMINIK DUKA (Praha) // Předchůdci Mistra Jana Husa (Konrád Waldhauser, // Jan Milič z Kroměříže, Matěj z Janova) ...51 // MANFRED GERWING (Bochum) // Takzvaná Devotio moderna...54 // MALCOLM LAMBERT (Bristol) // Dobové hereze...60 // MICHAL SVATOŠ (Praha) ... //  Husovi přátelé...63 // JANA NECHUŤOVÁ (Brno) // Zeny v Husově okolí. ? protiženským satirám husitské doby...68 // MILOSLAV POLÍVKA (Praha) // * Šlechta v Husově okolí a Husův král...74 // IVANA DOLEJŠOVÁ (Londýn) // JAROSLAV HRDLIČKA (Praha) // e Hus a Páleč... I // 7 // JAROSLAV ERŠIL (Praha) // Edice Husových spisu
... // IVAN HLAVÁČEK (Praha) ... // Husovy knihy. Několikero úvah o Husově bibliotéce a užívání knih BERNHARD TÖPFER (Berlín) // Lex Christi, dominium a cirkevní hierarchie ? Jana Husa // ve srovnáni s jejich pojetím ? Jana Viklefa... // ENRICO MOLNÁR (olcc Cyril — Chemainus, Kanada) // Viklef. Hus a problém autority... // ALEXANDER KOLESNYK (Berlín) // Husovo pojetí eucharistie... // MARTIN WERNISCH (Praha) // Ratio voluntatis ? Mistra Jana Husa. // ? roli pojmu rozumu a vide ve struktuře Husova učení... // FRANTIŠEK HOLEČEK (Vranov u Brna) // Husovo pojetí církve. Příspěvek ? diskusi... // ZDENĚK KUČERA (Praha) // Eklesiologický výklad posledního soudu — // pokus o porozumění Janu Husovi... // DAVID HOLETON (Toronto, Kanada) // „O felix Bohemia — O felix Constantia // Liturgická úcta Mistra Jana Husa... // MILOSLAV PAZOUREK (Brno) // O významu mariánské úcty Mistra Jana Husa pro ekumenismus . JAN MILÍČ LOCHMAN (Basilej) // ? chápáni pravdy ? Husa... // JÁN LIGUŠ (Praha) // Husovo pojetí Písma podle jeho kázání... // FRANTIŠEK ŠMAHEL (Praha) // Ideál spravedlivého řádu a sociálni harmonie // v díle Mistra Jana Husa... // JIŘÍ KEJŘ (Praha) // Hus jako právní myslitel... // KAREL MALÝ (Praha) // ? právnímu odkazu husitství... // WALTER BRANDMÜLLER (Augsburg) // Hus před koncilem... // JOSEF VÁLKA (Brno) // Husitství a Morava... // BART JAN SPRUYT (Leiden) // Ohlas Jana Husa a husitského hnutí
v burgundském Nizozemí cca 1420-1520 ... // JOSEF SMOLÍK (Praha) // Hus a Bratři... // 86 // 90 // 96 // 104 // 118 // 126 // 139 // 147 // 154 // 171 // 175 // 179 // 190 // 197 // 208 // 213 // 220 // 225 // 241 // 8 // Dnešní diskuse o Husovi v Polsku...246 // JAN DRABINA (Krakov, Polsko) // Ohlas husitství ve Slezsku...249 // JIŘÍ BÍLÝ (Praha) // Vývoj názoru na Husa a husitství ve francouzské literatuře...253 // FRANZ MACHILEK (Bamberg) // Němečtí husité...259 // HEIKO A. OBERMAN (USA) • ... // Hus a Luther. Antikrist a druhý reformační objev...265 // NORBERT KOTOWSKI (Bayreuth) // Husovy eklesiologické názory ? Martina Luthera, // zejména v jeho raném období...277 // FRANTIŠEK MATOUŠ (Basilej) // Hus ve švýcarských kronikách 15. a 16. století...285 // DIETRICH BLAUFUß (Erlangen) // Hus u piet istú...290 // JAN ROYT (Praha) ’ // Husité a obrazy...•. ...295 // OTAKAR A. FUNDA (Praha) // Masarykova interpretace Jana Husa...300 // JAN B. LÁŠEK (Praha) // Některé specifické úkoly husovského bádáni...305 // TOMÁŠ HALÍK (Praha) // Hus a český katolicismus...311 // JERZY MISIUREK (Lublin, Polsko) ... // ? Husově „spravedlivé při“...313 // JAKUB S. TROJAN (Praha) ’ // Husův zápas — inspirace pro dnešek...320 // patriarcha Církve československé husitské VRATISLAV ŠTĚPÁNEK (Praha) // Kázáni v městském kostele sv. Trojice v Bayreuthu // v první den konference 25. záři 1993 ... 322 // prof. dr. JOSEF
SMOLÍK (Praha) // Kázání v evangelickém reformovaném kostele // v Bayreuthu dne 24. září 1993 ... 324 // FRANTIŠEK RADKOVSKÝ (biskup, Plzeň) // Homilie při pontifikálni mši na závěr sympozia dne 26. záři 1993 ... 326 // Program koncertu // Úvodní slovo prof. dr. Jaroslav Mihule, prorektor UK (Praha) // Varhany: Mgr. PctrTvrdek, // zpěv: Mgr. Alena Špačková...329 // Seznam a adresář autorů, // jejichž příspěvky jsou otištěny v tomto sborníku...331 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC