Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1994

objednat
ISBN 80-7066-844-X
000046430
Rekat.
OBSAH // I. ÚVOD 7 // II. ODBORNÝ (POPŘ. VĚDECKÝ) STYL V SOUSTAVĚ FUNKČNÍCH STYLŮ 10 // 1 Vymezení pojmu odborný (popř. vědecký) styl v české a slovenské odborné literatuře 10 // 2 Vymezení pojmu odborný (popř. vědecký) styl v některých zahraničních publikacích // 3 Místo vědeckých textů v odborném stylu 14 // III. K CHARAKTERU EXCERPOVANÝCH VĚDECKÝCH TEXTŮ 21 // IV. DÉLKA VĚTY A VĚTNÉHO CELKU VE ZKOUMANÝCH VĚDECKÝCH TEXTECH 23 // V. SYNTAKTICKÁ KONDENZACE JAKO STYLOVÝ JEV 29 // VI. KONDENZACE V RÁMCI VĚTY V EXCERPOVANÝCH VĚDECKÝCH TEXTECH 32 // VII. K JEDNOTLIVÝM TYPŮM KONDENZACE ZASTOUPENÝCH V EXCERPOVANÝCH TEXTECH 40 // 1 Infinitiv 40 // 2 Přičestí trpné 43 // 3 Přechodníky 45 // 4 Adjektiva verbální 47 // 5 Substantiva verbální 51 // 6 Dějová substantiva 55 // 7 Dějová adjektiva 57 // 8 Kondenzace založená na jmenných predikátorech nevěrné povahy 59 // 8.1 Apozice 60 // 8.2 Přívlastek volný 64 // 8.3 Atribut verbální 66 // 9 Závěrečné shrnutí 67 // 10 Využívání prostředků kondenzace ve sledovaném období 69 // 10.1 Charakter textů společenskovědních a přírodovědných (matematicko-fyzikálních) z hlediska kondenzace 70 // 10.2 Vztah míry kondenzace textu ke stylovému postupu 72 // 10.3 Projevy P a M z hlediska kondenzace a nominálnosti 74 // 10.4 Závěrečné shrnutí // VIII. PROBLEMATIKA SLOŽENÝCH VĚTNÝCH CELKŮ VE ZKOUMANÝCH VĚDECKÝCH TEXTECH 79 // 1 Vymezení základních pojmů 79 // 2 Poměr větného celku jednoduchého a složeného 82 // 3 Poměr věty jednoduché a souvětí 85 // 4 Počet vět ve větném celku 88 // 5 Počet vět v souvětí 92 // 6 Věty hlavní a věty vedlejší 94 // 6.1 Poměr nejčetnějších typů souvětí 94 // 6.2 Syntaktická složitost souvětí 95 // 6.3 Četnost vět vedlejších 98 // 6.4 Složené větné celky a souvětí z hlediska stupně závislosti 100 //
6.4.1 Větný celek složený ze čtyř a více vět hlavních 102 // 6.4.2 Větný celek o čtyřech a více větách s jedním stupněm závislosti 104 // 6.4.3 Větný celek o čtyřech a více větách se dvěma stupni závislosti 111 // 6.4.4 Větný celek o čtyřech a více větách se třemi a více stupni závislosti 120 // 6.4.5 Závěrečné shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC