Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:44x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2006
355 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7106-858-6 (váz.)
Obsahuje fotografie a portréty, předmluvu, úvod, rejstříky
Bibliografie na s. [255]-276
Etymologie - metodologie - příručky
000046505
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // L ÚVOD ...7 // II. VÝVOJ ETYMOLOGICKÉHO BÁDÁNÍ...16 // Antické kořeny evropské etymologie. Její vývoj // ve středověku do raného novověku ...16 // Renesančně humanistické počátky etymologického // bádání českého ...20 // Zformování historickosrovnávací metody a novodobé // evropské etymologie ...22 // Novodobá česká etymologie ...28 // Etymologie a onomastika ...37 // III. VÝVOJ JAZYKA ...45 // Rekonstrukce prehistorického stavu...51 // 3.1 Historickosrovnávací metoda ...52 // 3.2 Rekonstrukce praslovanského hláskového stavu ...56 // 3.3 Rekonstrukce indoevropského hláskového stavu ...88 // IV. HLÁSKOVÉ ZMĚNY...94 // 4.1 Hláskové změny syntagmatické ...95 // 4.2 Hláskové změny paradigmatické ...103 // 4.3 Hláskové změny sporadické...106 // V. STRUKTURA MORFOLOGICKÝCH JEDNOTEK ...108 // 5.1 Změny v morfologické struktuře slov ...109 // 5.2 Kořen...109 // 5.3 Indoevropský ablaut...110 // 5.4 Reduplikace...118 // 5.5 Ablaut v slovanských jazycích ...118 // VI. TVORENÍ SLOV...122 // 6.1 Jmenná derivace ...122 // 6.2 Slovesná derivace ...134 // 6.3 Kompozice...137 // 6.4 Slovotvorné postupy zpětné (inverzní) ...140 // 6.5 Rederivace ...146 // VIL MORFOLOGICKÉ ZMĚNY ...148 // 7.1 Fúze ...148 // 7.2 Morfologická analogie ...152 // . 7.3 Lidová etymologie...153 // 7.4 Kontaminace...160 // 354 // Vili. SÉMANTICKÉ ZMĚNY...163 // 8.1 Zužování a rozšiřování významu. Přenášení
významu. // Enantiosémie ...163 // 8.2 Tabu, eufemismy...174 // 8.3 Expresivita ...184 // IX. KONKRÉTNÍ POSTUPY PŘI HLEDÁNÍ PŮVODU SLOV .. 186 // 9.1 Český stav ...186 // 9.2 Druhy slovních shod (prapříbuzná slova, // elementární shody, výpůjčky) ...187 // 9.3 Praslovanský stav ...204 // 9.4 Indoevropský stav ...207 // 9.5 Obtížné etymologie ...212 // 9.6 Etymologický výklad vlastních jmen ...213 // 9.7 Etymologie a archeologie ...219 // 9.8 Etymologie a etnolingvistika ...225 // 9.9 Etymologie a jazykový zeměpis ...228 // X. ETYMOLOGICKÉ SLOVNÍKY A PRÁCE S NIMI ...233 // 10.1 Teoretické principy ...233 // 10.2 Přehled etymologických slovníků ...233 // 10.3 Etymologická periodika, sborníky a monografie...242 // 10.4 Typologická klasifikace etymologických slovníků ...245 // 10.5 Charakteristika etymologických slovníků češtiny ...248 // ZÁKLADNÍ LITERATURA ...255 // I. Práce o vývoji, teorii, principech a metodách // etymologického bádání ...255 // II. Práce o obecné problematice vývoje jazyka, o historickosrovnávací metodě a o elementární příbuznosti ...258 // III. Základní historickosrovnávací kompendia a dílčí monografie // z indoevropské jazykovědy ...259 // IV. Práce o větvení indoevropského jazykového společenství // a o místě praslovanštiny v něm ...260 // V. Práce o praslovanštině a práce ze srovnávací // slovanské jazykovědy ...261 // VI. Práce o vývoji fenologického systému,
gramatické stavby // a slovní zásoby češtiny ...263 // VIL Práce z teoretické a historickosrovnávací // lexikológie a sémantiky ...264 // VIII. Práce o lexikálních výpůjčkách (do slovanských jazyků // a ze slovanských jazyků) ...266 // IX. Práce z oblasti lingvistické paleontologie a historie ..269 // 355 // X. Práce z oblasti etnolingvistiky ...271 // XI. Práce z oblasti jazykového zemepisu ...272 // XII. Práce z oblasti onomastiky; české onomastické slovníky // a soupisy proprii...273 // XIII. Práce o etymologických slovnících ...274 // REJSTŘÍK AUTORŮ ...277 // REJSTŘÍK SLOV (PODLE JAZYKŮ) ...286 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...338 // ZKRATKY JAZYKŮ ...348 // ZKRATKY OSTATNÍ ...350 // OBSAH ...353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC