Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.8) Půjčeno:134x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2000
215 s.

objednat
ISBN 80-244-0143-6 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Dotisk r. 2003
Obsahuje předmluvu, glosář termínů
Bibliografie na s. 205-212
Teorie překladu - studie
000046573
Obsah // Předmluva...3 // Obecné poznatky...5 // Základní princip prekladu... 5 // Tradiční překladatelské postupy...14 // Současná teorie překladatelského procesu...21 // Schéma textových filtru...22 // Sociolingvistický model překladatelského procesu...25 // Psycholingvisticky model překladatelského procesu...26 // Textové typy a aspekty překladu...27 // Diskurs a překlad...28 // Překlad jako text...30 // Umělá inteligence...32 // Ekvivalence na rovině lexikální...33 // České překladové protějšky anglických kontextově zapojených // lexikálních i výpověďových jednotek...33 // Úplné protějšky...33 // Částečné protějšky...35 // Rozdíly formální...36 // Víceslovnost - jednoslovnost...36 // Explicitnost - implicitnost...38 // Jmenné řetězce a předložkové vazby...39 // Rozdíly významové denotační...41 // Specifikace...41 // Generalizace...53 // Sémantická spojitost - kontiguita...53 // Rozdíly významové konotační...55 // Převádění konotačních složek při překladu...57 // Expresívni konotace...58 // Vulgarismy...65 // Intenzifikace...65 // Stylistické konotace...77 // 213 // Rozdíly významové pragmatické...81 // Ekvivalenty nulové...84 // Více ekvivalentů...85 // Ekvivalence na rovině gramatické...92 // Morfologické...92 // Syntaktické...94 // Ekvivalence textová...96 // Informační struktura textu...96 // Koherence...99 // Koheze...101 // A ještě ? pragmatické ekvivalenci...104
Netradiční užití jazyka...105 // Jazyková situace...107 // Angličtina amerických černochů...109 // Slang...110 // Převádění substandardismů v překladu...111 // Konotace...113 // Metoda převádění stylistických příznaků...114 // Cizí jazyk v textu...114 // Deformace spisovné řeči...118 // Vnitrojazykový pragmatický aspekt...120 // 0 Funkční styly a překlad...121 // Styl administrativní...127 // Styl právnických dokumentů...129 // Styl patentové literatury...131 // Oznamovací žánry - styl obchodní...134 // Styl vědy a techniky...136 // Charakteristické rysy...136 // Terminologie...152 // Styl žurnalistický...158 // Titulek...168 // Reklama...175 // 214 // Styl publicistický...178 // Styl hromadných sdělovacích prostředků...188 // Význam teoretických studií...192 // Kritika překladu...192 // Ukázka analýzy překladového textu...195 // Glosář termínů...199 // Literatura...205 // * // 215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC