Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
445 s.

objednat
ISBN 80-7021-663-8 (váz.)
Světová náboženství
angličtina
Přeloženo z anglického originálu Kaballah. New Perspectives s přihlédnutím k hebrejské verzi Kabbala - hebetim chadašim
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámky, rejstříky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 422-429
Kabala - pojednání
000046624
OBSAH // Předmluva ...11 // Úvod ...17 // I. ÚVAHY NAD BÁDÁNÍM O KABALE ...29 // 1. Studium kabaly počínaje renesancí...29 // 2. Judaistika v západní Evropě 19. století...35 // 3. Studium kabaly ve 20. století...39 // II. METODOLOGICKÉ ÚVAHY...46 // 1. Kvantitativní problémy...46 // 2. Ztracený materiál...48 // 3. Problém ústního předávání...49 // 4. Reflexe fenomenologického přístupu ...52 // 5. Mezi badateli a mystiky...55 // 6. Židovská mystika jako zkušenostní tradice...57 // 7. Je kabala skutečně metaforfózou gnóze?...60 // 8. O potřebě rekonstrukce...62 // III. D’VEKUT A JEHO PODOBY V ŽIDOVSKÉ MYSTICE . . 65 // 1. D ’vekuf. historický přehled...68 // 2. D’vekut a vliv novoplatonismu...73 // 3. D’vekut mysli...77 // 4. D ’vekut v kabale a chasidismu ...80 // 5. D’vekut jako zprostředkování...82 // 6. D’vekut a teurgie ...84 // IV. UNIO MYSTIC A V ŽIDOVSKÉ MYSTICE...90 // 1. Unio mystica: metodologické úvahy...90 // 2. Mystické spojení v extatické kabale ...92 // 3. Mystické spojení - obnova ztracené jednoty...94 // 4. KKрkK v moři...98 // 5. Metafora pohlcení...102 // V. MYSTICKÉ TECHNIKY ...106 // 1. Nomické a anomické techniky ...106 // 2. Pláč jako mystická technika ...107 // 3. Výstup duše...121 // 4. Kombinace písmen božích jmen...129 // 5. Vizualizace barev a kabalistická modlitba...136 // VI. TEOSOFICKÁ KABALA...146 // 1. Monáda, dekáda a Anthrópos ...i 46 // 2. Božské formy a potence...157
// 3. Du-parcufin ...164 // 4. Různé koncepce :? firot...172 // a) S firot jako podstata božství...173 // b) S’firot jako nástroje nebo nádoby...177 // c) S firot jako mody božské imanence...181 // d) S’firot v člověku...182 // 5. Teosofie a panteismus...190 // 6. Teosofie a dějiny ...191 // VII. ŽIDOVSKÁ TEURGIE POZDNÍHO STAROVĚKU ... 193 // 1. Mýtus a rabínský judaismus...193 // 2. Teurgie posilování ...194 // 3. Teurgie přitahování...203 // 4. Aktivita udržující svět ...208 // VIII. KABALISTICKÁ TEURGIE ...210 // 1. „Jako stín“...210 // 2. Teurgie statu quo ...218 // 3. Výstup atary ...228 // 4. Teurgický pláč ...234 // IX. KABALISTICKÁ HERMENEUTIKA ...237 // 1. Postavení symbolu v kabale ...237 // a) Charakter kabalistické symboliky...237 // b) Rozkvět kabalistické symboliky...248 // cj Symbolika a filosofie... // d) Symbolika a dynamika ... // 2. Pneumatický vykladač a spojení s Tórou // 256 // 261 // 273 // X. OD ŽIDOVSKÉ ESOTERIKY K EVROPSKÉ FILOSOFII: INTELEKTUÁLNÍ PROFIL KABALY // JAKO KULTURNÍHO FAKTORU...289 // 1. Vznik kabaly ...289 // 2. Od esoteriky k exoterice ... ...293 // 3. Kabala: od vypovězení Židů ze Španělska až k chasidismu ... 295 // 4. Teosofie a teurgie...300 // 5. Vypovězení ze Španělska a kabala ...305 // 6. Kabalistická antropologie...308 // Poznámky ...315 // Bibliografie ...422 // Poznámka překladatele...430 // Vysvětlivky ...433 // Rejstříky ...437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC