Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Votobia, 1997

objednat
ISBN 80-7198-073-0
000046680
Rekat.
OBSAH // I. Písmo a pravopis na stránce. Členěnost mluvy, pronášení samohlásek; čistota, krátkost a délka, „zpívání"...7 // II. Pronášení souhlásek. Ostré a tupé. Sykavky; jemné pronášení a zpodobování jich. Pronášení hlásek h, ch, r. Particip minulého času (kladl). Souhláska j, slabika dm. Pravopis a výslovnost 12 // III. Pronášení slabik, slabiky silné a slabé: přízvuk v českém...23 // IV. Přízvuk slova v celém výroce - tři stupně sily...27 // V. Přízvuk vztahu čili důraz...30 // VI. Přízvuk citu čili emfáze...32 // VII. Tečka, „polykání slov“ - úkon dělidel vůbec...35 // VIII. Správnost mluvy, znalost gramatiky usta- // luje libozvuk i podporuje paměť; pražské genitivy, 3. osoba nm. čísla, „vypravuju o Don Filippovi,“ Dlaskovrt a Dlaskovrí. Díiležitosl obratův a frází. Poměr náš к spisům starým. Úloha Brusův jazyka. Terminus technicus...41 // IX. Melodie samohlásek; zpěvnost. Paralelismus samohlásek, í-kání, hiatus...49 // X. Skupiny souhlásek; varovali se skupin nevyslovitelných; slovanské jazyky tíhnou к slabikám otevřeným. Hromadění sykavek a vřískavky... 55 // XI. Vznikání nových slov. Zda skládání slov protiví se slovančině? Vodítko u věci té: jasnost a krása. Tvoření nových slov z kmenů daných, zkracování slov, střídání dlouhých s krátkými. Výrok M. Miillera o životě mluvy. Diminutiva 61 // XII. Tři momenty v postupe jazyka. Rozdílné
náhledy o kráse mluvy. Snahy mužův o znovuzrození jazyka našeho. Mluvení prostých žen a vlastenecká povinnost dam...72 // XIII. Důležitost překladů; pochod překládači, přebásnění; původní rytmus a původní myšlénky. Omyl v pobádání к původnímu tvoření 79 // XIV. Výbornost českého jazyka. Pěkná próza. Volnost u vazbě i frázích. Domnělý „duch jazyka“. Nezbytnost novot, „ohled ku kráse“...88 // XV. Hovor a veřejné mluvení: cvik. Vlastnosti hlasu: Hlasitě a šeptem, křičet, řvát; ekonomie hlasu. Vytrvalost, ohebnost, obratnost hlasu. Rychlost v mluvení, kazatelský tón...101 // XVI. Přestávky logické a emfatické; přestávka rozpačilosli. Přestávky jsou pojidlem zvláštního druhu. Dýchání...110 // XVII. „Krásný hlas“ - výraznost jeho, „nevýslovný“ půvab. Sympatický hlas. Umění a přirozenost... 116 // XVIII. O modulaci; vlna modulační. Mluvení teatrální. Dojem, kdy obsah i modulace se nekryjí; křivý patos, manýra...123 // XIX. Mluvení spatra. Neohroženost, duchapřítomnost. Délka řeči. Počátek; obtížnější je konec; souvislost s veřejnými poměry...130 // XX. Mluvení s přípravou. Osnova látky, Přednáška bud’uměleckým dílem. Dojem přednášky, ve- // řejné výklady pro širší kruhy; cvičení ve škole... // ...136 // XXI. Vázané přednášení; předčítání a provozování. Pravidla prvého...144 // XXII. Rytmus v obecné mluvě; pravidelnost rytmu,
verš; stopa - trochej, jamb, daktyl, anapest. Časomíra...149 // XXIII. Jak se mají čisti verše? Dvě krajnosti. Verše musí býti znát při hlasitém čtení 156 // XXIV. Epika, lyrika i dramatika. Zevnější forma. Pravá podstata krásy básnické. Materiál básníka jsou představy. Fantazie; básník „vysloví, co trpí". Verš v dramatě. Překladem prostým hyne zevnější forma... 165 // XXV. Báseň nemá být provozována; „deklama-ce“ - pěkné předčítání básní...179 // XXVI. Posunování (gestikulace). Jeho mocný účin i umělecká hodnota. Mimika: ruka, hlava, krok - hlavní pravidlo pro obličej. Některá pravidla v posunování, „němá hra“...184 // XXVII. Čtení lyrického a epického; krátkost // a výraznost básně lyrické; „zvuky přirozené“. Balada. Poučné básně. Popisy; poetické povídky; lyric- // XXVIII. Předčítání dramatického. Dostihání divadla. Drama předčítej se co báseň. Píseň zpívat, drama hrát. Slovo o dramatě knihovém 205 // XXIX. Umění herecké. Hraní. Požadavky umělecké. Ohled mluvy. Vzdělanost vkusu; množství pravidel divadelních. Napomenutí Hamletovo. Mluva jest první věcí na divadle. Čeho na dobrém herci vyžadují. Postup jeho. Lidé stojící mimo, pod a nad iluzí...213 // XXX. Význam divadla v životě národa. Ve které vlastnosti lidské mysli se zakládá. Historický vznik her divadelních z obřadův, v Heladě, ve stře- // XXXI. Rozšíření divadla.
Středisko všech umění. Škola vkusu mnohými směry. Ud a divadlo. Mravní význam divadla a stanovisko, jehož zde // ko-epické básně; úryvky z epů. // 193 // dověku. // 227 // šetřili dlužno. // 236 // XXXII. Z rozpravy Schiilerovy: „Divadlo jakožto ústav mravní“...242 // XXXIII. Divadlo a církev. Význam divadla и nás; divadlo nahrazuje nám jiné nedostatky. Duch národní a forma umělecká. Úloha divadla. „Národní divadlo" v Praze...256 // Doslov...265 // Poznámka editora // 275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC