Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2007
574 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-200-1505-1 (váz.) ISBN !978-200-1505-1 (chyb.)
Gerstner ; sv. 2
Bibliografie na s. [539]-563, rejstřík, biografie
000046941
Obsah // Předmluva... // Seznam zkratek...21 // 1 Meteorologické procesy a jevy...25 // 1.1 Prostorové a časové měřítko meteorologických jevů...25 // 1.2 Mezinárodní klasifikace oblaků...30 // 1.2.1 Stručná historie klasifikace oblaků...31 // 1.2.2 Mezinárodní klasifikace oblaků v současnosti...33 // 1.3 Další typy rozdělení oblaků...39 // 2 Přehled dynamiky atmosféry středních zeměpisných šířek...41 // 2.1 Základní rovnice velkoprostorové dynamiky atmosféry...42 // 2.1.1 Pohybová rovnice v relativní souřadnicové soustavě...43 // 2.1.2 Hydrostatická aproximace...47 // 2.1.3 Pohybová rovnice v systému se zobecněnou vertikální souřadnicí...48 // 2.1.4 Geostrofícká aproximace...50 // 2.1.5 Ageostrofické proudění...51 // 2.1.6 Termální vítr...52 // 2.1.7 Rovnice kontinuity...55 // 2.1.8 Uzavřený systém základních rovnic...57 // 2.2 Baroklinní instabilita...57 // 2.3 Kvazigeostrofická aproximace...61 // 2.3.1 Kvazigeostrofická forma základních vztahů dynamiky atmosféry...62 // 2.3.2 Kvazigeostrofická omega rovnice...64 // 2.3.3 Rovnice kvazigeostrofické potenciální vorticity, „PV thinking“...65 // 2.4 Cirkulace mezosynoptického měřítka...71 // 2.4.1 Semigeostrofická aproximace...72 // 2.4.2 Oblačnost a srážky v mimotropické frontální cykloně...75 // 2.5 Planetární mezní vrstva atmosféry...77 // 2.5.1 Atmosférická turbulence...77 // 2.5.2 Boussinesqova aproximace...83 // 2.5.3 Poruchová
forma základních dynamických rovnic...84 // 8 / Fyzika oblaků a srážek // 3 Přehled termodynamiky atmosféry...87 // 3.1 Složení vzduchu...88 // 3.2 Stavová rovnice vlhkého vzduchu...90 // 3.3 Charakteristiky vlhkosti...91 // 3.4 I. hlavní včta termodynamická a její důsledky...94 // 3.5 Adiabatický proces a potenciální teplota...97 // 3.6 Entropie, II. hlavní věta termodynamická...99 // 3.7 Rovnováha tří fází vody...102 // 3.8 Vzduch nasycený vodní párou...105 // 3.8.1 Latentní teplo...105 // 3.8.2 Clausiusova-Clapeyronova rovnice...106 // 3.9 Vliv křivosti povrchu a rozpustných příměsí na napětí nasycené vodní páry..109 // 3.9.1 Povrchové napětí vody...110 // 3.9.2 Vliv zakřivení povrchu na napětí nasycení, Kelvinova rovnice...111 // 3.9.3 Vliv rozpustných příměsí na napětí nasycení...113 // 3.10 Procesy vedoucí ? nasycení vlhkého vzduchu...117 // 3.10.1 Nasycení vzduchu při izobarickém procesu...117 // 3.10.2 Nasycení vzduchu při adiabatické expanzi...119 // 3.10.3 Nasycení vzduchu při adiabaticko-izobarickém promíchávání...120 // 3.11 Vratný adiabatický a pseudoadiabatický proces...122 // 3.12 Konzervativní charakteristiky týkající se nasyceného vzduchu...126 // 3.13 Vertikální gradient teploty při adiabatických procesech...128 // 4 Mikrofyzika oblaků...131 // 4.1 Základní vlastnosti oblačných a srážkových elementů...134 // 4.1.1 Spektrum velikosti oblačných a srážkových částic...136
// 4.1.2 Spektrum velikosti oblačných kapek...139 // 4.1.3 Spektrum velikosti dešťových kapek...143 // 4.1.4 Tvar a koncentrace ledových krystalů...149 // 4.1.5 Rozdělení velikosti sněhových vloček...154 // 4.1.6 Základní vlastnosti krup...156 // 4.1.7 Pádová rychlost oblačných a srážkových částic...157 // 4.1.7.1 Pádová rychlost vodních kapek...158 // 4.1.7.2 Pádové rychlosti ledových částic...163 // 4.2 Mikrofyzikální procesy v kapalných oblacích...167 // 4.2.1 Nukleace oblačných kapek...168 // 4.2.2 Kondenzace a výpar...171 // 4.2.2.1 Růst kapky difúzí vodní páry...172 // 4.2.2.2 Nestacionární aspekty difuzního růstu kapek...180 // 4.2.3 Růst kapek koalescencí...183 // 4.2.3.1 Příprava oblačného prostředí na koalescenční růst...183 // 4.2.3.2 Růst kapek srážkami a koalescencí...185 // Obsah / 9 // 4.2.3.3 Srážková-kolizní - účinnost...186 // 4.2.3.4 Spojitý model koalescenčního růstu...188 // 4.2.3.5 Koncepční modely růstu kapek koalescencí...189 // 4.2.3.6 Stochastická koalescenční rovnice...192 // 4.2.4 Tříštění kapek...195 // 4.3 Mikrofyzika ledových a smíšených oblaků...198 // 4.3.1 Nukleace ledových krystalů...199 // 4.3.1.1 Homogenní nukleace ledu...199 // 4.3.1.2 Heterogenní nukleace ledu...200 // 4.3.2 Depozice a sublimace...204 // 4.3.3 Agregace krystalů, zachycování kapek krystaly ledu...209 // 4.3.4 Sekundární nukleace ledu - multiplikace ledových částic...211
4.3.5 Tání...215 // 4.4 Vývoj krup...216 // 4.4.1 Velikost, koncentrace a tvar krup...217 // 4.4.2 Mechanismus růstu a struktura krup...218 // 4.4.3 Tepelná bilance rostoucí kroupy...221 // 4.5 Matematické modelování mikrofyzikálních procesů...223 // 4.5.1 Parametrizace kapalné mikrofyziky...226 // 4.5.2 Parametrizace smíšené a ledové mikrofyziky...229 // 5 Konvekce v atmosféře...233 // 5.1 Vertikální teplotní zvrstvení atmosféry, statická stabilita...237 // 5.2 Kritéria vertikální stability v nasyceném vzduchu...242 // 5.3 Symetrická instabilita vzhledem ? šikmým pohybům částice...246 // 5.4 Potenciální instabilita v atmosféře...252 // 5.5 Dynamika konvekčního oblaku...255 // 5.5.1 Pohybové rovnice v oblačném měřítku...256 // 5.5.2 Síla vztlaku...259 // 5.5.3 Perturbační tlak...260 // 5.5.4 Vtahování...263 // 5.5.5 Vorticita proudění oblačného měřítka...271 // 5.5.6 Horizontální vorticita v konvekčním oblaku a jeho okolí...273 // 5.5.7 Vývoj vertikální vorticity v konvekčním oblaku...274 // 5.6 Matematické modelování konvekčního oblaku...277 // 5.7 Globální charakteristiky konvekčního prostředí...281 // 6 Meteorologické radary...286 // 6.1 Historie radarových měření...287 // 6.2 Princip radarových měření...288 // 6.2.1 Radarová rovnice - radiolokační odrazivost...292 // 6.2.2 Vztah radarové odrazivosti a intenzity srážek...296 // 6.3 Objemová radarová měření - produkty radiolokační
odrazivosti...297 // 10 / Fyzika oblaků a srážek // 6.4 Vzhled základních typů oblačnosti při radarovém pozorování...299 // 6.4.1 Konvekční oblačnost...299 // 6.4.2 Vrstevnatá oblačnost...299 // 6.4.3 Nemeteorologické cíle...300 // 6.5 Radarová detekce srážek...301 // 6.6 Data dopplerovských rychlostí...302 // 6.6.1 Dopplerovské dilema...304 // 6.6.2 Vyhodnocení vertikálních profilů větru...305 // 6.6.3 Meteorologická interpretace radiálních rychlostí...308 // 6.7 Polarimetrická radarová měření...309 // 7 Informace z meteorologických družic...313 // 7.1 Historie a princip...313 // 7.2 Základní kategorie družic používaných v meteorologii // a jejich přístrojové vybavení...315 // 7.2.1 Radiometr AVHRR polárních družic NOAA/POES a METOP...316 // 7.2.2 Radiometr MODIS polárních družic Terra a Aqua...317 // 7.2.3 Radiometr SEVIRI geostacionárních družic MSG...317 // 7.2.4 Další přístrojové vybavení meteorologických družic...319 // 7.3 Základy multispektrální interpretace družicových dat...320 // 7.3.1 Terminologie a členění spektrálních pásem...320 // 7.3.2 Základní vztahy fyziky záření...324 // 7.3.3 Odražené (rozptýlené) sluneční záření a tepelné vyzařování // zemského povrchu a atmosféry...326 // 7.3.4 Základní multispektrální vlastnosti oblačnosti - odrazivost, propustnost, // emisivita, jasová teplota...330 // 7.3.4.1 Odrazivost a propustnost oblačnosti...331 // 7.3.4.2 Emisivita,
jasová teplota...331 // 7.3.4.3 Mikrofyzikální vlastnosti HHO a její multispektrální vlastnosti.333 // 7.3.4.4 Odrazivost a emisivita v pásmu 3,5 až 4 pm...335 // 7.3.5 Multispektrální charakteristiky základních typů oblačnosti...339 // 7.3.5.1 Nízká vrstevnatá oblačnost, mlhy...339 // 7.3.5.2 Mělká (nízká) konvekční oblačnost...34O // 7.3.5.3 Stratocumulus...342 // 7.3.5.4 Orografícké vlny na nízké oblačnosti...342 // 7.3.5.5 Oblačnost středního patra...343 // 7.3.5.6 Cirovitá oblačnost...343 // 7.3.5.7 Vertikálně mohutná konvekční oblačnost...344 // 7.3.5.8 Frontální oblačnost...344 // 7.3.5.9 Zasněžený terén... 345 // 7.3.5.10 Odraz slunečního záření na vodní hladině...345 // 7.3.5.11 Tropické cyklony (hurikány, cyklony, tajfuny)...346 // Obsah / 11 // 7.4 Družicová pozorování konvekčních bouří a jejich systémů...347 // 7.4.1 Morfologie HHO konvekčních bouří...347 // 7.4.2 Vztah mezi jasovou teplotou a výškou HHO...349 // 7.4.3 Multispektrální pozorování a mikrofyzikální vlastnosti HHO // konvekčních bouří...353 // 7.4.4 Vztah mezi družicovým vzhledem bouří a jejich vnitřní strukturou...355 // 8 Systémy detekce a lokalizace blesků...358 // 8.1 Blesky... // 8.2 Pozemní detekce - detekční sítě blesků...360 // 8.3 Vizualizace dat detekce blesků...363 // 8.4 Detekce pomocí družic...364 // 9 Vrstevnatá a orografická oblačnost...367 // 9.1 Mlha...368 // 9.1.1 Fyzika radiační mlhy...371
// 9.1.2 Údolní mlhy...372 // 9.2 Vrstevnaté nesrážkové oblaky...374 // 9.3 Nimbostratus... 375 // 9.3.1 Srážky z nimbostratu...376 // 9.3.2 Mikrofyzikální pozorování...380 // 9.3.3 Úloha konvekce při vývoji ledových částic v nimbostratu...381 // 9.3.3.1 Nimbostratus s mělkou konvekcí v horních vrstvách...382 // 9.3.3.2 Nimbostratus spojený s hlubokou konvekcí...385 // 9.3.4 Vliv radiačních procesů a turbulentního promíchávání na vývoj Ns...389 // 9.4 Orografícké oblaky...390 // 9.4.1 Nesrážková orografícká oblačnost...393 // 9.4.1.1 Dvourozměrný popis proudění přes hřeben...394 // 9.4.1.2 Proudění kolem izolovaného horského vrcholu...402 // 9.4.2 Orografícké srážky... 405 // 9.4.2.1 Orografícké zesílení srážek nad kopcovitým terénem...405 // 9.4.2.2 Kondenzace při proudění do svahu...406 // 9.4.2.3 Orografícky vyvolaná srážková konvekce...407 // 9A2.4 Matematické modelování orografíckých srážek...409 // 10 Konvekční oblačnost...411 // 10.1 Srážkové konvekční oblaky - konvekční bouře...414 // 10.1.1 Základní kategorie konvekčních bouří...415 // 10.1.2 Jednoduchá konvekční cela...416 // 10.1.3 Multicelární bouře...420 // 10.1.3.1 Uspořádané multicelární bouře...421 // 10.1.3.2 Šíření multicelárního systému...424 // 10.1.3.3 Gust fronta...426 // 12 / Fyzika oblaků a srážek // 10.1.4 Supercelární bouře...430 // 10.1.4.1 Vývoj koncepčního modelu supercely...434
// 10.1.4.2 Vznik rotace v supercele...437 // 10.1.4.3 Šíření a štěpení supercely...437 // 10.2 Nebezpečné jevy spojené s průběhem konvekčních bouří...443 // 10.2.1 Přívalové konvekční srážky, kroupy...444 // 10.2.1.1 Oblačné procesy ovlivňující vysoké úhrny přívalových srážek.445 // 10.2.1.2 Procesy ovlivňující trvání srážky...446 // 10.2.1.3 Konvekční systémy vyvolávající přívalové srážky...450 // 10.2.1.4 Vývoj krup v konvekční bouři...451 // 10.2.2 Downburst - Microburst...454 // 10.2.3 Tornádo...459 // 10.2.3.1 Historie výzkumu a dokumentace tornád v Evropě a v ČR...464 // 10.2.3.2 Typy tornáda...465 // 10.2.4 Vnitřní struktura a dynamika tornáda...468 // 10.3 Mezosynoptické konvekční systémy mírných zeměpisných šířek...472 // 10.3.1 Základní charakteristiky MCS...474 // 10.3.2 Squall line s připojenou vrstevnatou oblačností...477 // 11 Oblaky horního patra...481 // 11.1 Základní charakteristiky cirovité oblačnosti...483 // 11.2 Cirrus uncinus...485 // 11.3 Výtok ledové oblačnosti z oblaků Cb...488 // 11.4 Cirovité oblaky v tenké vrstvě vzdálené od zdroje vzniku...490 // 12 Kvantitativní odhad srážek z distančních měření...495 // 12.1 Stanovení srážek z radarových měření...495 // 12.1.1 Kalibrace a stabilita radaru...495 // 12.1.2 Eliminace nemeteorologických cílů...496 // 12.1.3 Optimální radarový produkt pro odhad srážek...496 // 12.1.4 Optimální Z-R-vztah...498
// 12.1.5 Korekce radarových odhadů pomocí srážkoměrných dat...498 // 12.1.5.1 Následné statistické korekce...499 // 12.1.5.2 Kombinovaný odhad z radarů a srážkoměrů...499 // 12.2 Stanovení srážek z družicových měření...501 // 13 Předpověď srážek...506 // 13.1 Metody nowcastingu...507 // 13.2 Kvantitativní předpověď srážek...510 // 14 Umělé zásahy do vývoje oblaků...513 // 14.1 Historie...514 // 14.2 Základní koncepce a hodnocení umělých zásahů do vývoje oblaků...515 // Obsah / 13 // 14.2.1 Stimulace srážkových procesů v oblaku...515 // 14.2.2 Hodnocení experimentů zaměřených na zvýšení srážek // z konvekční oblačnosti...519 // 14.2.3 Rozpouštění oblaků...526 // 14.2.4 Potlačení vývoje krup...527 // 14.3 Shrnutí současného stavu modifikace oblaků...531 // Seznam citované literatury...539 // Rejstřík...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC