Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.4) Půjčeno:122x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
151 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-314-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149-151 a bibliografické odkazy
000046962
Hodnocení pro učení -- Co je autentické hodnocení a autentické učení -- Hodnocení bezpodmínečně slouží žákovu učení -- Obraz o sobě a jeho odraz ve výuce -- Jak osobnostní dispozice ovlivňují vytváření a pochopení školních úloh? -- Co je sebepojetí a jak souvisí se sebehodnocením? -- Jak obsah a forma našeho sdělení ovlivňuje chování dítěte -- a jeho sebeobraz -- Posuzující a popisný jazyk jak naplňují to, -- co od hodnocení očekáváme? -- Funkce hodnocení -- Posuzující jazyk (tzvnálepkující hodnocení) a jeho rizika -- Popisný jazyk jako nástroj kvalitní zpětné vazby -- Využití popisného jazyka v rámci školního hodnocení -- Zvládací učení -- Co j e zvládací učení -- Jak postupovat při plánování zvládacího učení? -- Modelování -- Postupný rozvoj dovednosti hodnotit a sebehodnotit -- Předpoklady pro rozvoj sebehodnocení ve škole -- Rozvoj sebehodnocení a metakognitivních dovedností v závislosti na vývojové úrovni -- Jak postupovat při rozvíjení sebehodnocení -- Kritéria -- Popis očekávaného výkonu, popis odvedené práce -- Jak získat kritéria a indikátory -- Jak naložit s dlouhými seznamy kritérií a indikátorů -- Kritéria pro různé typy činností a cílů -- Kritéria pro věcný obsah? -- Jak vyhodnocovat práci žáků pomocí kritérií -- Sady kritérií -- Jak vysoko stavět žákům laťku při formulování kritérií a indikátorů -- Jak učit žáky vytvářet
sady kritérií k zadáním -- Úrovně zvládání a klíčové kompetence zkušenost z reformy -- Úrovně zvládání a očekávané výstupy oborů -- Žákovské portfolio a hodnocení -- Co tedy je žákovské portfolio? -- Druhy portfolií -- Sběr informací jako součást hodnocení -- Sběr informací o žákově učení podklad pro průběžnou korekci učení -- Cíle učení a cíle monitorování -- Nároky na učitele -- Smysly -- Záznamy z pozorování a naslouchání -- Papír, tužka -- Technicky náročnější formy záznamu -- Dětské práce jako zdroj informací o průběhu žákova učení -- Konzultace žáka s učitelem jako součást hodnocení -- Postup vedení konzultací žáka s učitelem -- Základní typy konzultací žáka s učitelem -- Přílohy -- Básnička o zájmech popis vyučovací jednotky -- Klíčové kompetence sebehodnocení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC