Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Smíšené literární formy
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
388 s., [13] s. obr. příl. : il.

objednat
Slovenská knihovna ; sv. 3
němčina, slovenština
"Tento výbor z kratších prací má jednak připomenout Štúrův podíl na kulturním a politickém vývoji českém, jednak upozornit na jeho působení na život slovenský. Aby vynikla osobnost buditele,organisátora,myslitele,novináře,politika, učitele i básníka, zařadili jsme korespondenci, poesii, novinářské a časopisecké články, řečnické projevy, proklamaci, úřední přípis." První oddíl ukazuje Štúra v čele studující mládeže,druhý přinášíukázky zredakčnípráce v "Slovenských národních novinách" a pět slavných projevů na uherském sněmu, v třetím jsou otištěny významné dokumenty o Štůrově činnosti v revolučních letech 1848-1849, čtvrtý dokládá jeho názoryna sklonk uživota.Výbor jeuspořádán chronologicky podle data vzniku jednotlivých prací; většinou byly napsány česky; část jich je přetištěna z rukopisů.
000047010
Rekat.
Ludovít Štúr a slovenský národní život (Jan Linhart ) 5 // I. část: V čele studující mláděže // Ohlas zpěvů ze Slovenska 27 // Dopis Palackému 29 // Zprávy z Illyrska 32 // Z listu cestujícího Slováka 35 // Dumky večerní 36 // Cesta do Lužic 55 // Písně Srbů 83 // Ze Slovenska 88 // Vzpomenutí 94 // Toužba 96 // Rozžehnání 98 // Pozdravení 99 // Řeč v loučivém zasednutí 101 // Dopis Staňkovi 114 // Úvod k přednáškám o poesii slovanské 118 // II. část: V redakci // Co chceme s našimi novinami? 125 // Náš obecný lid 130 // Neopouštějme se! 142 // Hlas proti Hlasům 166 // První dopis J. V. Fričovi 182 // V čem spočívá naše bída? 184 // Naše naděje a žádosti k nastávajícímu sněmu 209 // Řeči na uherském sněmu 231 // Nový věk 245 // III. část: V revoluci // Dopis dr. Fricovi (pátý) 253 // Pohled na hýbání západních a jižních Slovanů 254 // Projev při založení Slovanské lípy 266 // Slované, bratří! 269 // Z projevů na slovanském sjezdu 270 // Dopis dr. Fričovi (šestý) 275 // Pohled na děje Slovanstva r. 1848 276 // Rusové 282 // Dopis J. V. Fričovi (druhý) 285 // Dopis Havlíčkovi 286 // Ze Slezska 287 // Tři dopisy J. V. Fričovi 293 // Dopis dobrovolníkům 299 // IV. část: Za reakce // Z levého břehu Váhu 303 // Připiš vládnímu komisaři 313 // Dopis Hankovi 318 // Dopis dr. Fričovi (sedmý) 321 // Poslední tři dopisy J. V. Fričovi 324 // Obrazové přílohy // Vydavatelská poznámka 331 // Vysvětlivky 339 // Seznam obrazových příloh 389
(OCoLC)85449733
cnb000680303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC