Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
2. přepracované vyd.
Praha : Karolinum, 2003
167 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0719-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, rejstříky, seznam příloh
Bibliografie: s. 127-134
Terapie pohybová - poruchy duševní - učebnice vysokošk.
000047049
1. VLIV POHYBU NA PSYCHICKÝ STAV ČLOVĚKA 9 // 1.1 Uvedení do problému 9 // 1.2 Pohyb a somatopsychický stav člověka 11 // 1.2.1 Pohyb a psychika 11 // 1.2.2 Biologické a sociálni zdroje potreby pohybu 12 // 1.2.3 Pohyb, ukazatel zdraví a nemoci 13 // 1.2.4 Vědomí ,Já“ 15 // 1.2.5 Kořeny přijetí pohybových programů u mužů a žen 16 // 1.2.6 Sebedůvěra a její role ve zvládání nemoci 17 // 1.2.7 Osamělost (Radka Severýnová) 22 // 1.2.8 Duševní onemocnění a stres 23 // 1.2.9 Stres a pohybová aktivita 25 // 1.3 Psychická onemocnění 26 // 1.3.1 Psychiatrická nemocnost 26 // 1.3.2 Dlouhodobé psychiatrické hospitalizace 27 // 1.4 Terapie pohybem 31 // 1.5 Shrnutí 33 // 2. KINEZIOTERAPIE 34 // 2.1 Pojem kinezioterapie 34 // 2.1.1 Podstata kinezioterapie 34 // 2.1.2 Prostředky kinezioterapie v léčbě psychických poruch 35 // 2.1.3 Působení kinezioterapie 35 // 2.2 Kinezioterapie v léčbě a prevenci psychických poruch 36 // 2.2.1 Kinezioterapie, forma podpůrné léčby psychických poruch a onemocnění 36 // 2.2.2 Využití kinezioterapie v oblasti prevence 37 // 2.3 Teoretická východiska kinezioterapeutických programů 37 // 2.4 Formy kinezioterapií v léčbě psychiatrických pacientů 41 // 2.4.1 Integrativně zaměřená kinezioterapie 42 // 2.4.2 Koncentrativně zaměřená kinezioterapie 42 // 2.4.3 Kinezioterapeutické aktivně relaxující programy 42 // 2.4.4 Kinezioterapeutické aktivující programy 43 // 2.4.5 Kinezioterapeutické programy zvyšující sebedůvěru a důvěru v druhé 43 // 3 // 2.4.6 Kinezioterapeutické komunikativní programy 43 // 2.4.7 Terapeutické užití sportovních cvičení 43 // 2.5 Navrhované formy kinezioterapií pro léčbu psychických poruch 44 // 2.5.1 Kinezioterapie v léčbě demence 44 // 2.5.2 Kinezioterapie v léčbě syndromu závislosti 44 //
2.5.3 Kinezioterapie v léčbě schizofrenie 45 // 2.5.4 Kinezioterapie v léčbě manických onemocnění 46 // 2.5.5 Kinezioterapie v léčbě neuróz 46 // 2.5.6 Kinezioterapie v léčbě poruch osobnosti a chování 46 // 2.6 Zásady vedení kinezioterapie psychicky nemocných 47 // 2.7 Výzkum v kinezioterapií 47 // 2.8 Výsledky aplikací kinezioterapeutických programů 48 // 2.9 Shrnutí 50 // 3. LÉČBA SCHIZOFRENIE 51 // 3.1 Vymezení pojmu schizofrenie 51 // 3.2 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize, 1992 52 // 3.3 Etiologie schizofrenie 54 // 3.4 Průběh a prognóza schizofrenie 55 // 3.5 Léčba schizofrenie 57 // 3.6 Role terapeutického vztahu v léčbě schizofrenie 59 // 3.7 Podpůrné terapie v léčbě schizofrenie 59 // 3.8 Shrnutí 60 // 4. KINEZIOTERAPIE V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE 62 // 4.1 Východiska pro vytváření kinezioterapeutických programů v léčbě schizofrenie 62 // 4.2 Zásady vytváření kinezioterapeutických programů 63 // 4.2.1 Integrativní kinezioterapeutický program 63 // 4.2.2 Aktivující kinezioterapeutický program 64 // 4.2.3 Komunikativní kinezioterapeutický program 65 // 4.2.4 Koncentrativní kinezioterapeutický program 66 // 4.3 Poznatky z provádění kinezioterapie u dlouhodobě hospitalizovaných schizofreniků 67 // 4.3.1 Hodnocení přijetí a účinnosti kinezioterapeutických programů 71 // 4.3.2 Závěr 73 // 4.4 Shrnutí 74 // 4 // 5. LÉČBA ZÁVISLOSTÍ 75 // 5.1 Podněty vzniku závislosti 75 // 5.2 Závislosti v MKN - 10. revize, 1992 76 // 5.3 Proces vzniku závislosti 78 // 5.3.1 Dimenze biologická 78 // 5.3.2 Dimenze psychologická 79 // 5.3.3 Dimenze vnímání vlastního těla 79 // 5.3.4 Dimenze prožitku (Jiří Kirchner) 80 // 5.3.5 Dimenze sociální 82 // 5.3.6 Dimenze spirituální 82 // 5.4 Problém závislosti 82 // 5.5 Osobnost a závislost 84 //
5.6 Riziková období vzniku závislosti 85 // 5.7 Psychické důsledky závislosti 86 // 5.8 Léčba závislostí 86 // 5.9 Teoretická východiska pro stanovení kinezioterapeutických programů v léčbě závislostí 87 // 5.10 Shrnutí 90 // 6. KINEZIOTERAPIE V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ 92 // 6.1 Užité pohybové programy v léčbě závislostí 92 // 6.2 Vedení kinezioterapie závislostí 92 // 6.3 Zásady provádění kinezioterapie v léčbě závislostí 94 // 6.4 Doporučené formy kinezioterapeutických programů 94 // 6.5 Poznatky z kinezioterapie u hospitalizovaných závislých na nealkoholových drogách 97 // 6.5.1 Rozdílnost přístupu k pohybovým aktivitám u mužů a žen 97 // 6.5.2 Akceptace jednotlivých kinezioterapeutických programů 97 // 6.6 Shrnutí 100 // 7. LÉČBA DEMENCE 102 // 7.1 Vymezení pojmu demence 102 // 7.2 Demence podle MKN-10 102 // 7.3 Formy chování vázané na onemocnění demencí 104 // 7.4 Fáze onemocnění Alzheimerovou demencí 105 // 7.5 Shrnutí 107 // 8. KINEZIOTERAPIE V LÉČBĚ DEMENCE 108 // 8.1 Cíle kinezioterapie u postižených demencí 108 // 8.2 Formy kinezioterapie v léčbě demence 108 // 8.3 Doporučené formy cvičení pro jednotlivá postižení 109 // 8.4 Hlavní zásady provádění kinezioterapie u postižených demencí.112 // 8.5 Shrnutí 112 // 9. PRVNÍ HOSPITALIZACE 113 // 9.1 Multifaktorový základ onemocnění 113 // 9.2 Vnímání a pohyb 113 // 9.3 Změny ve vnímání těla a jeho funkcí 115 // 9.4 Tělesně zakotvené prožívání 116 // 9.5 Shrnutí 117 // 10. KINEZIOTERAPIE V AKUTNÍ PÉČI PRVNÍCH HOSPITALIZACÍ 118 // 10.1 První ataky schizofrenie 118 // 10.2 Léčba prvních atak schizofrenie 119 // 10.3 Kinezioterapie v léčbě prvních atak schizofrenie 120 // 10.4 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatomorfní poruchy 120 //
10.5 Léčba neurotických poruch 122 // 10.6 Kinezioterapie v léčbě neurotických poruch 123 // 10.7 Poruchy nálady v MKN-10 124 // 10.8 Kinezioterapie v léčbě poruch nálady 124 // 10.9 Shrnutí 125 // 11. SLOVO NA ZÁVĚR 126 // 12. SEZNAM LITERATURY 127 // 13. REJSTŘÍK AUTORŮ 135 // 14. REJSTŘÍK KINEZIOTERAPEUTICKÝCH PROGRAMŮ 139 // 15. SEZNAM PŘÍLOH 141
(OCoLC)56872014
cnb001288473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC