Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2006
511 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7007-233-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 487-500, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Filozofický ústav AV ČR
000047332
OBSAH // Úvod 13 // A. VÝCHODISKA // I. Realismus versus konstruktivismus 25 // 1. Naivní realismus 25 // 2. Námitky a odpovědi 27 // 3. Jazykový konstruktivismus 36 // Dodatek: Realismus a posity 39 // 4. Neepistemický pojem pravdy a princip dvouhodnotovosti 41 // II. Psychologické pojmy v teorii významu a interpretace 45 // 1. „Privátnost“ mentálních stavů a veřejnost významu 48 // 2. Mentální stavy a objektivita analýzy 51 // Dodatek: Davidsonovská teorie významu a intencionalita 54 // Poznámky ke kapitole A 59 // B. INTERPRETACE A „DESKRIPTIVNÍ PAST 44 // I. Vrstvy interpretace 93 // II. Jak fungují deskripce 103 // 1. Deskripce a identifikace 103 // 2. Deskripce a pravdivostní podmínky 112 // 3. Deskripce a reference 115 // Dodatek: Epistemický kolaps // (k Tichého verzi „slingshot argumentu“) 119 // Poznámky ke kapitole B 129 // C. ZDROJE A HRANICE OBSAHU: EXTERNALISMUS VERSUS INTERNALISMUS // I. Historický exkurs 151 // II. Kontextové prvky obsahu 154 // 1. Dva pojmy předmětnosti myslení 154 // 2. Burge o neredukovatelných indexických elementech 156 // 3. Rozdvojení obsahu 158 // 4. Externalistický postoj ke schizmatu 160 // 5. Internalistická adaptace vnějších determinant obsahu 162 // a. Indexy 163 // b. Výrazy pro přírodní druhy 169 // c. Vlastní jména 173 // III. Sociální zdroje obsahu 183 // 1. Burgeův sociální externalismus 183 // 2. Sociálně senzitivní internalismus 190 // 3. Individualistický externalismus 205 // 4. Internalismus a individualismus 213 // Poznámky ke kapitole C 219 // D. INTERPRETACE PROMLUVY: INTENCIONALISMUS VERSUS KONVENCIONALISMUS // I. Vymezení sporu 255 // II. Jazyk jako hra 258 // 1. Metafora hry: Ferdinand de Saussure 258 // 2. Jazyková hra: Ludwig Wittgenstein 263 // a. Role pravidel a její limity 263 // b. Hra a problém rozumění 269 //
c. Kripkeho řešení „skeptického paradoxu“: neredukovatelnost subjektivity 270 // d. Mínit něco slovem: Wittgensteinův experiment 277 // III. Jazykové konvence a standardy racionálního připisování intencí 280 // 1. Hypotetický intencionalismus 280 // 2. Principy determinace významů promluv 286 // IV. Význam promluvy jako shoda intence a interpretace 292 // 1. Intencionalismus a veřejnost významu 292 // 2. Intencionalismus a normativní důsledky promluv 296 // 3. Intencionalismus a jazyk 300 // 4. Komunikativní intence a komunikativní úspěch 302 // V. Význam promluvy: přehled alternativ 306 // Poznámky ke kapitole D 311 // E. INTERPRETOVAT TEXT A INTERPRETOVAT AUTORA: // INTENCIONALISMUS A KONVENCIONALISMUS V LITERÁRNÍ INTERPRETACI // I. Interpretace promluvy a interpretace // literárního textu 347 // II. Text a dílo 350 // 1. Literární text 350 // 2. Pravdivostní podmínky promluvy a literární aspirace textu 355 // 3. Aspirace textu a aspirace autora 363 // 4. Interpretace jako sféra vstřícnosti 365 // a. Maximalizace racionality 365 // b. Maximalizace komunikativní spolupráce 366 // c. Maximalizace literární hodnoty: intencionalismus versus konvencionalismus 367 // Poznámky ke kapitole E 380 // PŘÍLOHA: Slovník klíčových pojmů Davidsonovská teorie významu 413 // De re - de dicto 419 // Deskripce 423 // Intencionálni sémantika 430 // Jednání podle pravidla 434 // Konvence 438 // Konverzační implikatury 443 // Mluvní akty 446 // Neurčitost (W. V. 0. Quine) 452 // Pravdivostní podmínky 460 // Přímá reference 464 // Radikální interpretace 468 // Rigidní designátor 473 // Vlastní jména 477 // Výchozí a průběžná teorie 483 // LITERATURA 487 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 501 // JMENNÝ REJSTŘÍK 508

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC