Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005
507 s.

objednat
ISBN 80-7325-080-2 (brož.)
Moderní česká teologie
Obsahuje bibliografické odkazy, anglické resumé, rejstřík
Bibliografie na s. 457-475
Teologové evangeličtí - stol. 20. - život a dílo - stati a bibliografie
000047506
PŘEDMLUVA...7 // SEZNAM ZKRATEK...10 // I. Karl Barth // 0.1 Život...17 // 0.2.Díl o...25 // 0.2.1 Přehled díla podle theologických oborů...27 // 0.2.2 Malý barthovský manuál ...76 // 1. MANIFESTY ...95 // 1.1 Manifest 1 ...97 // 1.1.1 Jiná theologie ...97 // 1.1.2 Lidská víra ...105 // 1.1.3 Věrnost Boží ...107 // 1.1.4 Dvojí predestinace...110 // 1.2 Manifest 2...113 // 1.2.1 Theologie jako přemýšlení víry...115 // 1.2.2 Polemika a apologetika...117 // 2. POLEMIKY ...119 // 2.1 Tillich a Barth...119 // 2.1.1 Střetnutí ...119 // 2.1.2 Prostředkování ...124 // 2.2 Brunner a Barth...127 // 2.2.1 Brunner proti Barthovi ...129 // 2.2.2 Barth proti Brunnerovi ...133 // 2.3 Barth a AJthaus ...146 // 2.3.1 Barth ...152 // 2.3.2 Althaus ...156 // 504 // Kari. KKшK K ti druzí // 3. DOGMATIKA ...168 // 3.1 Přirozená theologie...168 // 3.1.1 Dogmatická prolegomena jako legomena ...168 // 3.1.2 Otázka náboženství...172 // 3.1.3 Poznatelnost Boží...179 // 3.1.4 Christologické uskutečnění přirozené theologie...197 // 3.2 Vyvolení všech...206 // 3.2.1 Dvojí predestinování...206 // 3.2.2 Predestinování, nikoli predestinovanost...210 // 3.2.3 Ježíš Kristus - Zavržený Vyvolený...216 // 4. RETRAKTACE A RETROSPEKTIVY...244 // 4.1 Retraktace čili „nový Barth“ ...244 // 4.1.1 Starý a mladý Barth ...245 // 4.1.2 Theolog a filosof...248 // 4.2 Znovu kazatelem...250 // 4.2.1 Zvěstování universálního odpuštění ...254
// 4.2.2 Zvěstování universálního ospravedlněn! ...255 // 4.2.3 Vězeňská liturgie a pastorace...256 // 4.3 Hovory u stolu...258 // 5. BARTH A PRAHA...262 // 5.1 1935-1945...263 // 5.2 1948-1968...266 // II. Emil Brunner 0.1 Život 275 // 0.2.Díl o...276 // 0.2.1 Přehled díla podle theologických oborů...276 // 0.2.2 Malý brunnerovský manuál...281 // 1. TRAKTÁTY Z FUNDAMENTÁLNÍ THEOLOGIE ...283 // 1.1 Eristika...284 // 1.2 Antropologie jako společné téma theologie a filosofie...285 // 1.3 Navazovací bod...287 // 2. FUNDAMENTÁLNÉ-THEOLOGICKÉ MONOGRAFIE...291 // 2.1 Zjevení ve stvoření, přirozená theologie a náboženství...292 // 2.2 Křesťanská filosofie...294 // 2.3 Křesťanská antropologie ...297 // Obsah // 505 // 3. DOGMATIKA ...298 // 3.1 Přirozená theologie...298 // 3.1.1 Přirozená theologie jako svědectví // o Božím zjevení a lidském hříchu...298 // 3.1.2 Dějiny zjevení ...300 // 3.2 Všesmíření? ...301 // 3.2.1 Ani dvojí předurčení, ani všesmíření ...301 // 3.2.2 Poslední soud i smíření všech ...303 // 4. JAKO VELRYBA A SLON?...305 // 4.1 Kolegové ...305 // 4.2 Spor...306 // 4.3 Usmíření...309 // 4.4 Brunner — Barth — Hromádka...310 // III. PaulTillich 0.1 Život...319 // 0.2.Díl o...324 // 0.2.1 Přehled díla podle theologických oborů...325 // 0.2.2 Malý tillichovský manuál...334 // 1. SOTERIOLOGIE NA HRANÉ...341 // 1.1 Základní zjevení a zjevení spásy...341 // 1.2 Náboženství ...343
// 1.3 Přirozená theologie... 346 // 1.4 Filosofie...348 // 1.5 Novodobá apologetika...349 // 2. SYSTEMATICKÁ THEOLOGIE...352 // 2.1 Metoda korelace...352 // 2.2 Zjevení...355 // 2.2.1 Korelativní chápání zjevení...356 // 2.2.2 Universální zjevení a dějiny zjevení ...358 // 2.3 Tillichova naturální theologie jako infralapsární reflexe ...360 // 2.4 Finální esentifikace...364 // 3. UNIVERSÁLNÍ SPÁSA...368 // 3.1 Co je pravda?...369 // 3.2 A přece přijat ...370 // 506 // Karl Barth a ti druzí // 4. ÚCHVATNÝ ČLOVĚK ...372 // 4.1 Neoorthodox, nebo neoliberál?...372 // 4.2 Dva sociálně-demokratičtí odpůrci nacismu ...374 // 4.3 Přátelé, kteří si nerozuměli ...375 // 4.4 Tillich v Československu...379 // IV. Paul Althaus 0.1 život...385 // 0.2.Díl o...386 // 0.2.1 Přehled díla podle theologických oborů...386 // 0.2.2 Malý althausovský manuál...:...391 // 1. FUNDAMENTÁLNĚ-THEOLOGICKÝ // A SOTERIOLOGICKÝ DUALISMUS...393 // 1.1 Dvojí zjevení...393 // 1.2 Pravda a nepravda náboženství ...397 // 1.3 AIthausova „přirozená theologie“...400 // 2. SOTERIOLOGICKÝ A ESCHATOLOGICKÝ DUALISMUS ...403 // 2.1 Dvojí možný konec...403 // 2.2 Universální eschatologická naděje...406 // 2.3 Znovunavrácení všech?...408 // 3. „SPECIÁLNÍ PŘÍTEL ALTHAUS“...410 // 3.1 Kolegové...410 // 3.2 Spor...411 // 3.3 Shody a rozdíly ...413 // 3.4 Althaus a Praha...414 // V. Hans Joachim Iwand // 0.1 Život...417 // 0.2 Dílo ...419
// 0.2.1 Přehled díla podle theologických oborů...420 // 0.2.2 Malý iwandovský manuál...421 // 1. HISTORICKO-THEOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA...425 // 2. TŘI ŘADY TEZÍ...432 // 2.1 Ontologický důkaz...432 // 2.2 Barth a Luther...433 // 2.2.1 Zákon a Evangelium / Evangelium a Zákon...433 // 2.2.2 Theologie kříže - theologie slávy...434 // 2.3 Od dějinného zjevení k přirozenému zjevení...436 // 3. KÁZÁNÍ O JEDINÉM NEODPUSTITELNÉM HŘÍCHU...441 // 4. BARTHOVSKÝ LUTERÁN...444 // 4.1 Iwand mezi Lutherem a Barthem ...444 // 4.2 Iwand vedle Bartha ...445 // 4.2.1 Theologie (a politika) ...445 // 4.2.2 Politika (a theologie) ...446 // 5. HROMÁDKA A IWAND...452 // LITERATURA...457 // 1. Barth...457 // 2. Brunner...468 // 3. Tillich...470 // 4. Althaus...473 // 5. Iwand...474 // PŘÍLOHA // Barth v Myslibořicích...477 // KRÁTKÉ BIOGRAFIE ČESKÝCH THEOLOGŮ...492 // SUMMARY...497 // REJSTŘÍK...501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC