Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995

objednat
ISBN 80-85527-91-X
000047551
Rekat.
OBSAH // Úvod...5 // I. KAPITOLA // Co říká o Marii Písmo?... 10 // ? spáse dochází i prostřednictvím ženy... 11 // Maria a proroci... 13 // Evangelium podle Matouše... 18 // Evangelium podle Marka...21 // Evangelium podle Lukáše...22 // Evangelium podle Jana...29 // Kána...29 // Na Kalvárii...31 // II. KAPITOLA // Mariino neposkvrněné početí... 32 // Smysl Neposkvméného početí... 33 // Tajemství milosrdenství...33 // Neslučitelnost Boha s hříchem... 35 // Mariina krása, plod jejího neposkvrněného početí...36 // Dogmata a biblické podklady...37 // Zvěstování... 38 // Navštívení... 39 // Rozhovor s hadem...40 // Teologické problémy...41 // Přirozenost a milost...41 // Maria a Vykoupení...42 // Výjimečná milost...47 // Neposkvrněné početí v pravoslaví...48 // Plody, které neposkvrněné početí Marii přineslo...51 // Osvobození od chtíče...52 // Krajní soulad...53 // Upřímná v srdci, dokonalá v těle a přesto trpící...54 // Jaká byla Mariina smrt?...55 // III. KAPITOLA // Mariino panenství...57 // Panenství při Zvěstování...58 // Matoušovo evangelium...58 // Lukášovo evangelium...60 // 173 // Panenství při zrození... 62 // Tridentský koncil... 62 // Písmo a tradice... 63 // Víra a fyziologie... 66 // Duchovní smysl... 68 // Panenství po porodu... 69 // Jeííš, prvorozený syn... 70 // Ježíš, syn Marie... 71 // Ježíšovi bratři... 72 // Duchovní smysl Mariina panenství... 77 // IV. KAPITOLA
// Mariino mateřství... 80 // Božské mateřství Mariino... 81 // Dogma a jeho pojetí v Písmu... 81 // Spory patristického období... 83 // Další prohloubení... 86 // Maria a její vztah ? Svaté Trojici... 91 // Milost přetvářející... 93 // Plnost milosti... 96 // Mariin neobyčejný vztah ? Duchu svátému... 99 // Různé tváře Marie jako odrazy jediné tváře Lásky... 103 // Mariino duchovní mateřství... 105 // Biblické a teologické důkazy... 106 // Vyznám Mariina duchovního mateřství...111 // V KAPITOLA // Maria prostřednice...115 // Situace kolem této otázky...115 // Svědectví Písma...119 // Opravdové myšlenky svátého Pavla o prostřednictví...119 // Svědectví evangelijních vyprávění... 121 // Přínos tradice... 126 // Teologické odpovědi... 130 // Prostřednictví, které posiluje blízkost mezi Bohem a lidmi... 130 // Mariino výsadní postavení umožňuje prostřednictví... 133 // Nová Eva... 135 // Důsledky prostřednictví Panny Marie... 137 // Jak se koná toto prostřednictví? Maria v současnosti... 140 // Druhý vatikánský koncil... 142 // Smýšlení papežů v minulosti... 143 // Spory v průběhu koncilu... 144 // Maria Prostřednice... 145 // Závěr... 148 // 174 // VI. KAPITOLA // Nanebevzetí Panny Marie... 151 // Prínos Písma svätého... 152 // Žena Apokalypsy... 152 // Proměnění... 154 // Dogma... 157 // Panna poznala smrt... 157 // Panna nepoznala smrt... 158 // Příčiny a teologický smysl...
160 // Kristovo vzkříšení... 161 // Maria Neposkvrněná...’... 163 // Nanebevzetí a mateřství... 165 // Nanebevzetí a panenství... 166 // Doslov... 170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC