Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.7) Půjčeno:131x 
BK
Příručka
2. rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Triton, 2006
375 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7254-837-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 361-364 a rejstříky
000047656
Obsah // Předmluva...13 // 1 Pohyb jako základní projev života...17 // 1.1 Pohyb obecně...17 // 1.2 Pohybové chování...17 // 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 // 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 // 1.5 Psychomotorické vztahy...20 // 1.6 Sport jako pohybová kompenzace...21 // 1.7 Kinantropologie - kineziologie...22 // 2 Výkonné orgány pohybu...25 // 2.1 Organizace pohybového systému...25 // 2.2 Struktura a funkce výkonného orgánu motoriky...25 // 2.2.1 Motorická jednotka...25 // 2.2.2 Dvojí charakter funkce motorické jednotky (pohyb a trofika)...29 // 2.2.3 Funkce motorické jednotky...31 // 2.2.4 Funkce vaziva...37 // 2.2.5 Vliv cirkulace tekutin ve svalu...39 // 2.2.6 Vliv propriocepce na funkci svalu...40 // 2.3 Sval jako zdroj energie...43 // 2.4 Sval za abnormálních stavů...48 // 2.5 Poznámky pro praxi...50 // 3 Funkce pohybové soustavy - celkový pohled...53 // 3.1 Přístup k problému pohybu...53 // 3.2 Systémový aspekt pohybové soustavy...55 // 3.3 Názory na vznik a průběh pohybu...57 // 3.4 Vliv CNS na řízení pohybu...58 // 3.5 Základní druhy pohybu...61 // 3.6 Kortikální pohybové vzory a programy (patterns)...66 // 3.7 Vliv vstupních signálů na průběh pohybu...67 // 3.8 Sdělovací význam pohybu...70 // 3.9 Poznámky pro praxi...71 // 4 Řízení motoriky...79 // 4.1 Proces řízení všeobecně...73 // 4.2 Řízení na jednotlivých úrovních...76 // 4.2.1 Reflexní pohyb...79 // 4.2.2 Polysynaptické reflexy...82// 4.2.3 Vliv působení lokální stimulace tlakem nebo dotykem...82 // 4.2.4 Vliv proprioceptivní a taktilní stimulace...KK // 4.2.5 Vliv sumovaného taktilního dráždění specifických zón...84 // 4.2.6 Poznámky pro praxi...85 // 4.3 Řízení na úrovni subkortikální...86 // 4.3.1 Vliv subkortikálních center na průběh pohybu...87 // 4.3.2 Vliv vyšších struktur na spinální servomechanismy...88 //
4.3.3 Diagnostika centrálních poruch motoriky...89 // 4.4 Řízení na úrovni kortikální...-...91 // 4.4.1 Programové řízení pohybu...91 // 4.4.2 Praktická aplikace poznatků...92 // 4.4.3 Pohybové chování...93 // 4.4.4 Komunikace pohybem...93 // 4.4.6 Poznámky pro praxi...98 // 5 Posturální a lokomoění motorika (hrubá motorika)...97 // 5.1 Dvě zdánlivě protichůdné stránky motoriky...97 // 5.2 Spolupráce posturální a lokomoční motoriky...99 // 5.3 Předvídání a řízení polohy a pohybu...100 // 5.4 Senzorické složky posturálně-lokomoční motoriky...100 // 5.5 Stabilita - stabilizace polohy...1°2 // 5.5.1 Stabilizace polohy ve vzpřímeném držení...102 // 5.5.1.1 Svaly podílející se na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze...103 // 5.5.1.2 Vliv podnětů (informací) na řízení stabilizace...104 // 5.5.2 Typy stabilizace...HO // 5.5.3 Pracovní režim stabilizačních svalů...K // 5.5.4 Test počínajících poruch stabilizace...112 // 5.5.5 Vliv dechových pohybů na stabilizaci polohy...113 // 5.5.6 Stabilizace volního pohybu...116 // 5.5.7 Stabilizace lokomoce // 5.5.8 Poznámky pro praxi...H7 // 6 Obratné pohyby - jemná motorika...121 // 6.1 Pohyb obratný (ideokinetický)...121 // 6.2 Pohybová asymetrie obratné motoriky...122 // 6.3 Sdělovací motorika...124 // 6.4 Vztah mezi hrubou a jemnou motorikou...125 // 6.5 Poznámky pro praxi...127 // 7 Hodnocení získaných dat při vyšetřovacím postupu...129 // 7.1 Hodnocení osobnosti...129 // 7.2 Hodnocení konfigurace aspekcí a palpací...131 // 7.3 Hodnocení klidového stavu...132 // 7.3.1 Konfigurace...I32 // 7.3.2 Trofika...I32 // 7.3.3 Prokrvení a teplota...133 // 7.3.4 Konzistence tkáně...133 // 7.3.5 Svalový tonus...135 // 7.3.6 Spontánní fenomény...137 // 7.3.7 Fenomény provokované palpací nebo perkusí...140 // 7.4 Hodnocení pohybu...141 // 7.4.1 Pasivní pohyb...141 //
7.4.2 Kloubní vůle (joint play)...142 // 7.4.3 Goniometrický rozsah pasivního pohybu...143 // 7.4.4 Diagnostický význam rozsahu pasivní hybnosti...146 // 7.4.5 Aktivní pohyb...151 // 7.4.6 Kvalitativní hodnocení pohybu (jakost)...152 // 7.4.7 Klinický kód svalu...156 // 7.5 Poznámky pro praxi...157 // 8 Vstupní pohovor - anamnéza...159 // 8.1 Faktory ovlivňující vývoj motoriky...159 // 8.2 Průběh pohovoru...159 // 8.3 Hodnocení osobnosti pacienta...160 // 8.4 Interpretace získaných anamnestických dat...161 // 8.5 Poznámky pro praxi...162 // 9 Rozbor vstupního pohovoru...165 // 9.1 Subjektivní vnímání a líčení motorických příznaků...165 // 9.2 Hodnocení vlivu nocicepce na pohyb...;...167 // 9.3 Vliv prodělaných onemocnění na pohybový systém...170 // 9.4 Vliv pohybu na funkci systému...171 // 9.5 Poznámky pro praxi...171 // 10 Přehledné vyšetření pohybové soustavy...173 // 10.1 Přehledné vyšetření...173 // 10.2 Vyšetření čití...173 // 10.3 Vyšetření posturálně-lokomoční motoriky...182 // 10.3.1 Poloha vleže...183 // 10.3.2 Vzpřimování z lehu nebo ze sedu...183 // 10.3.3 Poloha vsedě...184 // 10.3.4 Poloha ve vzpřímeném stoji...184 // 10.3.5 Vyšetřování stabilizace polohy ve vzpřímení...188 // 10.3.6 Vyšetřování stabilizace při chůzi...189 // 10.4 Vyšetření obratné motoriky končetin...191 // 10.5 Přehledné vyšetření funkce sdělovací...191 // 10.6 Poznámky pro praxi...193 // 11 Axiální motorika a její hodnocení...195 // 11.1 Diagnostické hodnocení tkáňových struktur...195 // 11.2 Pohyby v kraniocervikální oblasti...203 // 11.2.1 Svaly v oblasti kraniocervikálního přechodu...203 // 11.2.2 Vyšetření pohybů v horní krční páteři...204 // 11.2.3 Vyšetření funkce hlubokých subokcipitálních svalů...206 // 11.3 Pohyby v oblasti dolní krční páteře...208 //
11.3.1 Svaly ovlivňující pohyb v dolní krční páteři...208 // 11.3.2 Postup při fyzikálním vyšetření dolní krční páteře...213 // 11.3.3 Poznámky pro praxi...214 // 11.4 Pohyby trupu...215 // 11.4.1 Svaly zádové...215 // 11.4.2 Svaly břišní...218 // 11.4.3 Svaly pánevního dna...220 // 11.4.4 K funkci axiálních svalů jako celku...221 // 11.4.5 Fyzikální vyšetření v oblasti trupu...222 // 11.4.6 Poznámky pro praxi...223 // 11.5 Pohyby v oblasti pánve...223 // 11.5.1 Funkce pánve...223 // 11.5.2 Pohyby v oblasti pánve...224 // 11.5.3 Vyšetření oblasti pánve...224 // 11.5.4 Poznámky pro praxi...225 // 12 Dýchací pohyby...227 // 12.1 Činnost dýchacích svalů... 229 // 12.2 Analýza dýchacích pohybů...234 // 12.3 Vyšetření dýchacích pohybů...235 // 12.4 Poznámky pro praxi... 236 // 13 Dolní končetiny...241 // 13.1 Kyčelní kloub...241 // 13.1.1 Svaly kolem kyčelního kloubu...241 // 13.1.2 Pohyby v kyčelním kloubu...247 // 13.1.3 Vyšetřování rozsahu pohybů...250 // 13.2 Střední oblast dolní končetiny (koleno)...253 // 13.2.1 Svaly v oblasti kolenního kloubu...253 // 13.2.2 Pohyby v kolenním kloubu...254 // 13.3 Akrální oblast dolní končetiny (noha)...257 // 13.3.1 Svaly pro funkci nohy...257 // 13.3.2 Pohyby nohy...260 // 13.3.3 Hlavní deformity nohy...261 // 13.3.4 Funkce dolních končetin ve stoji...262 // 13.3.5 Poznámky pro praxi...264 // 14 Horní končetiny...265 // 14.1 Proximální oblast horní končetiny (rameno)...265 // 14.1.1 Svaly ramenního pletence...265 // 14.1.2 Svaly kolem ramenního kloubu...269 // 14.1.3 Pohyby v ramenním kloubu...269 // 14.2 Střední oblast horní končetiny (loket)...274 // 14.2.1 Svaly kolem lokte...276// 14.2.2 Pohyby v lokti...276 // 14.3 Distální oblast horní končetiny (zápěstí - ruka)...278 // 14.3.1 Svaly pro zápěstí a ruku...278 // 14.3.2 Pohyby zápěstí a ruky...282 //
15 Pohyb v komunikačním systému...293 // 15.1 Zrak a optomotorika v komunikaci...293 // 15.2 Funkce mastikační (žvýkací)...298 // 15.3 Funkce fonační (hlasová)...299 // 15.4 Funkce mimická...299 // 16 Pohyb při přenosu síly mezi subjektem a objektem...303 // 16.1 Udílení pohybu předmětům pomalou aplikací síly...303 // 16.2 Udílení kinetické energie balistickým pohybem (úder, náraz)...305 // 16.3 Pohyb při práci s nástroji...308 // 16.4 Obranný pohyb při síle přicházející z vnějšku...309 // 16.5 Využití poznatků v praxi...311 // 17 Řetězení činnosti svalů...313 // 17.1 Svalové smyčky a řetězce...314 // 17.2 Svalové řetězce v osovém orgánu...314 // 17.3 Řetězce mezi trupem a lopatkou...315 // 17.4 Řetězce mezi ramenním pletencem a trupem...318 // 17.4.1 Zkřížené dlouhé řetězce trupu...318 // 17.4.2 Řetězec zpevňující pletenec ramenní...319 // 17.4.3 Otevřený řetězec...319 // 17.4.4 Uzavřený řetězec...319 // 17.4.5 Řetězec pronačně-supinační...320 // 17.4.6 Flexně-extenční smyčky ruky...320 // 17.5 Svalové řetězce působící na dolní končetinu...322 // 17.5.1 Řetězec spojující nohu s hrudníkem...323 // 17.5.2 Dlouhé řetězce po celé délce těla...324 // 17.5.3 Význam funkčních řetězců v praxi...326 // 17.5.4 Poznámky pro praxi...327 // 18 Pohyb jako terapeutický prostředek...329 // 18.1 Pohyby používané léčebně...329 // 18.2 Průběh reedukace účelového pohybu...331 // 18.3 Technická stránka léčebného pohybu...331 // 18.3.1 Účinek klidu...332 // 18.3.2 Pohyb jako prostředek k udržení zdatnosti...333 // 18.3.3 Terapeutická cvičení...334 // 18.4 Etapy pohybové léčby...334 // 18.4.1 Odbornost v pohybové léčbě...335 // 18.4.2 Specializace...335 // 18.4.3 Strukturální poruchy motoriky - problém chirurgický...336 //
18.4.4 Funkční poruchy motoriky - problém neurologický...336 // 18.4.5 Postupy v terapii hybných poruch...338 // 18.4.6 Historický pohled na vývoj používaných technických postupů u nás 342 // 18.4.7 Poznámky pro praxi...344 // 19 Chůze jako lokomoční funkce i léčebný prostředek...347 // 19.1 Lokomoce obecně...347 // 19.2 Vývoj lokomoce...347 // 19.3 Analýza chůze...350 // 19.4 Vliv zevního a vnitřního prostředí na lokomoci...353 // 19.5 Běh...354 // 19.6 Analýza běhu...355 // 19.7 Lokomoce s použitím pomocných prostředků...355 // Slovo závěrem...357 // Seznam literatury...361 // Věcný rejstřík...365 // Jmenný rejstřík...375
(OCoLC)85724196
cnb001699615

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC