Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:54x 
BK
Praha : Scientia, 1995

objednat
ISBN 80-85827-81-6
000047988
Rekat.
Obsah // Předmluva...13 // Bezobratlí živočichové (Buchar)’1’...15 // Přehled hlavních skupin bezobratlých ...15 // Klíč ? určování podříší živočichů ...16 // Podříše: prvoci - Protozoa ...16 // Klíč ? určování kmenů prvoků...18 // Kmen: praprvoci - Sarcomastigophora...18 // Klíč ? určování významnějších skupin praprvoků...20 // Kmen: výtrusovci : Apicomplexa...24 // Klíč ? určování výtrusovců...24 // Kmen: nálevníci - Ciliophora...25 // Přehled nálevníků...26 // Klíč ? určování nálevníků ...26 // Podříše: mnohobuněční - Metazoa...36 // Klíče ? určování kmenů mnohobuněčných živočichů...38 // Klíč ? určování kmenů celosvětové fauny...38 // Klíč ? určování kmenů fauny ČR a SR (mimo vnitřní parazity)...47 // Kmen: houby - Porifera (Lellák)...48 // Klíč ? určování hub ...49 // Kmen: žahavci - Cnidaría ...49 // Klíč ? určování žahavců...50 // Kmen: ploštěnci - Plathelminthes (Buchar) ...50 // Klíč ? určování tříd ploštěnců ...52 // Třída: ploštěnky - Turbellaría (Lellák) ...52 // Přehled ploštěnek (Buchar)...54 // Klíč ? určování ploštěnek (Lellák)...54 // Kmen: vintici - Rotatoria...57 // Přehled vířníků (Buchar) ...57 // Klíč ? určování nadřádů vířníků...58 // X|Jméno autora vždy platí i pro další názvy kapitol, pokud není nahrazeno dalším jménem. // Klíč ? určování rodů a druhů planktonních vířníků
(Lellák)...58 // Kmen: hlísti - Nemathelminthes (Buchar) ...64 // Klíč ? určování tříd kmene hlístů...64 // Kmen: kroužkovci - Annelida (Ducháč)...65 // Klíč ? určování tříd našich kroužkovců...65 // Třída: opaskovci - Clilellala...65 // Přehled opaskovců (Buchar) ...65 // Klíč ? určování podtříd opaskovců (Ducháč) ...66 // Podtřída: máloštětinatci - Oligochaeta...66 // Klíč ? určování čeledí a podčeledí našich máloštětinatců...67 // Klíč ? určování rodů žížalovitých ...70 // Podtřída: pijavice - Hirudinea...72 // Klíč ? určování čeledí našich pijavic...11 // Kmen: měkkýši - Mollusca (Buchar)...73 // Klíč ? určování tříd našich měkkýšů...73 // Třída: plži - Gastropoda...73 // Přehled plžů ...73 // Klíč ? určování podtříd a řádů našich plžů ...74 // Podtřída: předožábří - Prosobranchiata (Lellák) ...74 // Klíč ? určování předožábrých ...74 // Řád: spodnoocí - Basommatophora ...77 // Klíč ? určování spodnookých ...77 // Řád: stopkoocí - Stylommatophora (Ducháč)...83 // Klíč ? určování čeledí stopkookých...83 // Čeleď: slimákovití - Limacidae...88 // Klič ? určování rodů slimákovitých...88 // Čeleď: skleněnkovití - Vitrinidae...88 // Klíč ? určování rodů skleněnkovitých...90 // Čeleď: hladovkoviti - Enidae...90 // Klíč ? určování rodů a druhů hladovkovitých...90 // Čeleď: hlemýžďovití - Helicidae...90
// Klíč ? určování rodů a druhů hlemýžďovitých ...90 // Čeleď: závomatkovití - Clausiliidae ...93 // Klíč ? určování rodů a druhů závornatkovitých s levotočivou ulitou...94 // 6 // Třída: mlži - Bivalvia (Lellák)...96 // Klíč ? určování mlžů ...96 // Kmen: členovci - Arthropoda (Buchar)...100 // Klíč ? určování tříd našich členovců...101 // Třída: pavoukovci -/(/-???/? ...102 // Přehled pavoukovců...102 // Klíč ? určování řádů našich pavoukovců...102 // Rád: pavouci - ???/? ...104 // Klíč ? určování čeledí pavouků...105 // Čeleď: křižákovití -/1???«</?L ...114 // Klíč ? určování rodů a některých druhů křižákovitých...116 // Čeleď: pokoutníkovití - Agelenidae...119 // Klíč ? určování rodů a některých druhů pokoutníkovitých...119 // Čeleď: slíďákovití - Lycosidae...2...122 // Klíč ? určování rodů a některých druhů slíďákovitých...124 // Čeleď: běžníkovití - Thomisidae...125 // Klíč ? určování rodů a některých druhů běžníkovitých...126 // Rád: štírci - Pseudoscorpionida (Ducháč)... 128 // Klíč ? určování čeledí našich štírků...130 // Řád: sekáči - Opilionida (Buchar)...130 // Klíč ? určování čeledí našich sekáčů...131 // Čeleď: sekáčovití - Phalangiidae...132 // Klíč ? určování rodů a druhů sekáčovitých...132 // Řád: roztoči - ???/?? ...134 // Klíč ? určování významných skupin roztočů
...136 // Třída: korýši - O-Msíacea (Lellák)...138 // Přehled korýšů (Buchar)...139 // Klíč ? určování podtříd korýšů (Lellák) ...139 // Podtřída: lupenonožci - Phyllopoda...140 // Klíč ? určování řádů lupenonožců...140 // Řád: žábronožky- nosřraca...141 // Klíč ? určování rodů žábronožek...141 // Řád: škeblovky - Conchostraca...142 // Klíč ? určování rodů škeblovek...144 // 7 // Řád: perloočky - C/flrfocera ...144 // K1 íč ? určování podřádů perlooček ...146 // Podřád: perloočky cedivé - Calyptomera ...146 // Klíč ? určování kohort perlooček cedivých ...146 // Kohorta: perloočky stej nonché - Ctenopoda...146 // Klíč ? určování druhů stejnonožkovitých...146 // Kohorta: perloočky různonohé - ???/???»...148 // Klíč ? určování čeledí perlooček různonohých...148 // Klíč ? určování rodů hrotnatkovitých...148 // Klíč ? určování rodů slatinkovitých ...150 // Klíč ? určování rodů čočkovcovitých...152 // Podřád: perloočky dravé - Gymnomera ...156 // Podtřída: klanonožci - Copepoda ...156 // Klíč ? určování řádů volně žijících klanonožců ...158 // Řád: vznášivky - Calanoida ...158 // Klíč ? určování druhů vznášívkovitých ...158 // Řád: buchanky - Cyclopoida...159 // Klíč ? určování rodů a druhů našich buchanek...159 // Podtřída: rakovci - Malacostraca ...164 // Klíč ? určování řádů našich rakovců...164
Řád: různonožci - Amphipoda...165 // Klíč ? určování různonožců...165 // Řád: stejnonožci - Isopoda (Buchar)...168 // Klíč ? určování čeledí stejnonožců...169 // Klíč ? určování rodů čeledi Trachelipidae...170 // Třída: stonožky - Chilopoda ...170 // Klíč ? určování čeledí stonožek ...172 // Třída: mnohonožky - Diplopoda...172 // Klíč ? určování čeledí a řádů mnohonožek...173 // Nadtřída: šestinozí - Hexapoda (Hůrka)...174 // Klíč ? určování tříd šestinohých ...176 // Třída: hmyzenky - Protura ...176 // Klíč ? určování řádů hmyzenek...176 // Třída: chvostoskoci - Collembola...178 // Klíč ? určování řádů chvostoskoků... 178 // Třída: vidličnatky - Diplura... 178 // Klíč ? určování řádů vidličnatek ... 178 // Třída: hmyz - Insecta...179 // Přehled hmyzu (Buchar) ... 179 // Klíč ? určování podtříd hmyzu (Hůrka) ... 179 // Podtřída: šupinušky - ???*??? ... 179 // Klíč ? určování řádů šupinušek... 180 // Podtřída: krídlatí - Pterygota... 180 // Klíč ? určování řádů krídlatých (dospělci) ... 180 // Klíč ? určování řádu krídlatých (nymfy a larvy)... 184 // Řád: jepice - Ephemeroptera...192 // Klíč ? určování běžných čeledí jepic...192 // Řád: vážky - Odanola ...198 // Klíč ? určování podřádů vážek ... 198 // Podřád: motýlice - Zygoptera ...200 // Klíč ? určování čeledí motýlic...200 // Podřád: šidla-???/???-?...200
// Klíč ? určování čeledí sídel...200 // Řád: pošvatky - Plecoptera ...202 // Klíč ? určování čeledí pošvatek...202 // Řád: švábi - Blattodea ...203 // Klíč ? určování našich švábů...203 // Řád: kobylky - Ensifera...203 // Klíč ? určování nadčeledí a čeledí kobylek...203 // Řád: saranče - Caelifera...206 // Klíč ? určování nadčeledí sarančí ...206 // Klíč ? určování čeledí nadčeledí sarančí...206 // Řád: škvoři - Dermaptera ...206 // Klíč ? určování čeledí škvorů ...206 // Řád: pisivky - Psocoptera ...207 // Řád: všenky - Mallophaga ...207 // Řád: vši - Anoplura...207 // Klíč ? určování vší cizopasících na člověku...207 // 9 // Řád: třásnokřídlí - Thysanoptera...208 // Klíč ? určování podřádů třásnokřídlých ...208 // Podřád: třásněnky - Terebrantia ...208 // Klíč ? určování podřádů Iřásněnek...208 // Řád: ploštice - Heteroptera ...210 // Klíč ? určování infrařádů ploštic...210 // Infrařád: ?’???...212 // Infrařád: Gerromorpha ...212 // Xniraxáá: Leptopodomorpha...212 // infrařád: Cimicomorpha ...212 // íraiád: Pentatomomorpha ...214 // Řád: křísí - Auchenorrhyncha...216 // Klíč ? určování čeledí křísů...216 // Klíč ? určování čeledí křísků...216 // káá. Sternorrhyncha...216 // Klíč ? určování podřádů řádu Sternorrhyncha...217 // Řád: střechatky - Megaloptera...218 // Řád: dlouhošíjky
- Äa/j/m//ppími...218 // Klíč ? určování čeledí dlouhošíjek...218 // Řád: síťokřídlí - iVei/roptera...218 // Klíč ? určování čeledí sítbkřídlých ...218 // Řád: srpice - Mecoptera...219 // Klič k určování čeledí srpic...220 // Čeleď: srpicovití - Panorpidae...220 // Klíč ? určování druhů srpicovitých...220 // Čeleď: komárcovití - Bittacidae...220 // Klíč ? určování druhů čeledí komárcovitých...222 // Řád: chrastící - Trichoptera...222 // Řád: motýli - Lepidoptera ...222 // Řád: dvoukřídlí - Diptera...226 // Klíč ? určováni podřádů dvoukřídlých ...226 // Podřád: dlouhorozí - Nematocera ...227 // Podřád: krátkorozí - Brachycera ...227 // Řád: blechy - Siphonaptera...230 // 10 // Klíč ? určování čeledí blech...230 // Řád: blanokřídlí - Hymenoptera...231 // Klíč ? určování podřádů blanokřídlých ...231 // Podřád: širopasí Symphyta...231 // Klíč ? určování čeledí širopasých...231 // Podřád: štíhlopasí - Apocrita ...234 // Řád: brouci - Coleoplera... 237 // Klíč ? určování podřádů brouků...238 // Podřád: masožraví - Adephaga...238 // Podřád: všežraví - Polyphago...239 // Řád: řasnokřídlí - Strepsiptera...244 // Třída: mechovky - Bryozoa (Lellák) ...244 // Klíč ? určování mechovek ...245 // Doporučená a citovaná literatura (Buchar)...248 // Slovníček pojmů...251 // Rejstřík českých jmen...255 // Rejstřík latinských
jmen...269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC