Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
2., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2007
277 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1697-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-6917-2 (online ; pdf)
Psychologie pro každého
V tiráži uvedeno chybně: vyd. 1., 2007
Bibliografie na s. 276-277
Popsáno podle tištěné verze
000047996
OBSAH // O AUTORECH...9 // 1. LWOD...10 // 2. KOMUNIKACE, STRES A SOCIÁLNÍ ZDATNOST...12 // 21 Komunikace...13 // 22 Stres (eustres a distres)...14 // 2 3 Sociální zdatnost...15 // 3. ZÁKLADNÍ POJMY: PASIVITA, AGRESIVITA, MANIPULACE // A ASERTIVITA...22 // 31 Pasivita...22 // 32 Agresivita...24 // 3 3 Manipulace...26 // 34 Asertivita...26 // 4. STRESORY V MEZILIDSKÉ KOMUNIKACI...30 // 4.1 Stresory v rodině ...33 // 4.2 Stresory v pracovních vztazích...35 // 4.3 Sociální izolace...36 // 4.4 Strach v sociálních situacích...37 // 5. VLIV KOGNITIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ NA PROŽÍVANÝ DISTRES 52 // 5.1 Sebevědomí...57 // 5.2 Komplexy méněcennosti ...59 // 5.3 Iracionální postoje, které vedou ? pocitům méněcennosti..62 // 5.4 Jádrová schémata a škodlivé předpoklady...66 // 6. KOMUNIKAČNÍ ZLOZVYKY...104 // 6.1 Komunikační zlozvyky při naslouchání...106 // 6.2 Komunikační zlozvyky při sdělování...108 // 7. DOTAZNÍKY KONVERZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ A SEBEPROSAZENÍ 117 // 7.1 Dotazník konverzačních dovedností...117 // 7.2 Dotazník sebeprosazení...119 // |5| // 8. ASERTIVNÍ PRÁVA...122 // 9. CÍL NÁCVIKU ASERTIVITY...128 // 10. PRAKTICKÁ APLIKACE ASERTIVITY...132 // 10.1 Seznam osobních problémů (1. krok) ...132 // 10.2 Sebeprosazující představy (2. krok)...134 // 10.3 Přenesení z představ do reálného života (3. krok)...137 // 10.4 Ohodnoťte svůj pokrok (4. krok)...138 // 11. KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE // 11.1 Automatické
myšlenky ... // 11.2 Přerámování... // 11.3 Zastírání emocí... // 11.4 Emoční mapa - vrstvy emocí . // 11.5 Terapeutické dopisy... // 11.6 Zpracování sociální situace . . // 139 // 141 // 148 // 150 // 152 // 157 // 162 // 12. ZÁKLADNÍ SLOŽKY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ...164 // 12.1 Výraz v obličeji a mimika...165 // 12.2 Pohled a oční kontakt...166 // 12.3 Mluva těla...168 // 12.4 Vokální klíče...170 // 12.5 Doteky...172 // 12.6 Načasování reakce...174 // 12.7 Obsah a forma sdělení...174 // 12.8 Osobní upravenost... 175 // 13. JEDNODUCHÉ ASERTIVNÍ REAKCE ...176 // 13.1 Reakce zpětnou vazbou...176 // 13.2 Vyjádření a přijetí komplimentu...180 // 13.3 Asertivní perzistence...184 // 13.4 Umění požádat o laskavost...195 // 13.5 Technika otevřených dveří - souhlasu...198 // 13.6 Negativní dotazování...201 // 13.7 Negativní aserce...205 // |6| // 14. KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI...208 // 14.1 Aktivní naslouchání...208 // 14.2 Vedení asertivní konverzace...212 // 15. UMĚNÍ EMPATICKÉHO NASLOUCHÁNÍ...216 // 16. POSILOVÁNÍ A POVZBUZOVÁNÍ PARTNERA...225 // 16.1 Kouzlo notování si...225 // 16.2 Navazování rozhovoru s partnerem ...227 // 16.3 Neverbální povzbuzování...228 // 16.4 Přitakání a vyjádření souhlasu...229 // 16.5 Pochvala a ocenění...230 // 16.6 Vyjádření blízkosti a vřelosti...231 // 16.7 Povzbuzení...232 // 17. METODA ASERTIVNÍCH OBLIGACÍ...233 // 17.1 Směřování ke kompromisu...233 // 17.2 Partnerská
dohoda...239 // 18. PŘIJÍMÁNÍ A PODÁVÁNÍ KRITIKY...241 // 18.1 Přehled základních zlozvyků při reagování na kritiku.244 // 18.2 Jak přijímat oprávněnou kritiku bez vzdoru či sebeodsuzování . 245 // 18.3 Jak reagovat na pravdivou, ale nevhodnou kritiku..249 // 18.4 Jak reagovat na nepravdivou kritiku...250 // 18.5 Jak reagovat na útočnou kritiku...251 // 18.6 Asertivní vyjádření kritiky neboli umění kritizovat a přitom // neponižovat...252 // 18.7 Umíte vyjádřit svůj hněv?...255 // 18.8 Jak vůbec reagovat na rozzlobeného jedince ...258 // 19. ASERTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A PROBLÉMŮ...261 // 19.1 Nečisté kroky při konfliktech...264 // 19.2 Konflikty a stereotypní řešení problémů v partnerském vztahu . . 267 // 19.3 Konstruktivní řešení problému...269 // 20. ZÁVĚR...274 // DOPORUČENÁ LITERATURA ...276 // m

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC