Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Linde, 2000
143 s.

objednat
ISBN 80-7201-218-5 (brož.)
Obsahuje úvod, závěr
Bibliografie: s. 141-143
Právo autorské - správa kolektivní - příručky
000048006
OBSAH // ÚVOD...9 // OBECNÁ ČÁST Kapitola první // Počátky kolektivní ochrany a správy // autorských práv...11 // Kapitola druhá // Způsoby užití tradične kolektivně spravované...15 // Kapitola třetí // Modely kolektivní správy...19 // Kapitola čtvrtá // Přehled vývoje československé a české právni úpravy kolektivní správy...25 // ZVLÁŠTNÍ ČÁST // Oddíl první // Platná právní úprava kolektivní správy...33 // Kapitola první // Prameny a definice kolektivní správy...33 // Kapitola druhá // Oblasti výkonu kolektivní správy...42 // Kapitola třetí // Ochranné organizace...53 // Kapitola čtvrtá // Zastupování nositelů práv...58 // Kapitola pátá // Tarify a kontraktační povinnost...67 // Kapitola šestá // Ochrana zahraničních nositelů práv...73 // Kapitola sedmá // Hromadné smlouvy... 78 // 5 // Kapitola osmá // Kontrolní pravomoci ochranné organizace a dohled Ministerstva kultury...84 // Oddíl druhý // Soutěžně právní aspekty kolektivní správy...88 // Kapitola první // Soutěžně právní postavení ochranných organizací ...88 Kapitola druhá // Úloha speciálních rozhodčích orgánů...92 // Kapitola třetí // Platná právní úprava ochrany hospodářské soutěže 97 Kapitola čtvrtá // Soutěžně právní hranice výkonu kolektivní správy v USA...105 // Kapitola pátá // Právní úprava ochrany hospodářské soutěže v EU.. 110 Kapitola šestá // Vztah ochranné organizace ?
zastupovanému nositeli práva...114 // Kapitola sedmá // Vztah ochranné organizace ? uživateli...120 // Kapitola osmá // Vztahy mezi ochrannými organizacemi...126 // Kapitola devátá // Evropský trend ve vývoji aplikace soutěžně právních ustanovení na výkon autorského práva...131 // ZÁVĚR...138 // Seznam použité literatury... 141 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC