Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 2007
443 s. ; 18 cm

objednat
ISBN 978-80-7260-184-4 (váz.)
Střed ; sv. 81
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000048143
Obsah // Úvod 13 // I. Hyperkonzumní společnost 25 // 1 // Tri epochy konzumního kapitalismu 30 // Zrození masových trhů 30 Masová výroba, masový marketing 30 Zázračná trojice: značka, balení, reklama 33 Obchodní domy 34 // Společnost masové spotřeby 36 Ekonomika podie Forda 36 Nová spása 39 // 2 // Emocionálni konzumentství: prekonaní stavovských rozdílů 43 // Od ostentativní spotřeby ke spotřebě-zážitku 44 Intimita spotřeby 46 // Láska ke značkám a demokratické konzumentství 52 Fetiíismus značek, luxus a individualismus 53 Hyperkonzumenství a úzkost 55 // Moc a bezmoc hyperkonzumenta 58 Medikalizace spotřeby 60 // Vláda nad tělem a ztráta vlastnických práv 62 Lékařský hypermaterialismus 64 // 3 // Konzumentství, čas a hra 68 // Spotřeba jako cesta a rozptýlení 69 Hédonismus, volný čas a ekonomika prožitku 69 Nákupní slast 74 // Horečná honba za věčnou změnou 76 // Konzumentství, děti a čas 78 Omlazený zážitek 78 Nostalgie a touha po bezvýznamnosti 82 // 4 // Postfordovský ekonomický řád 85 // Ekonomika rozmanitosti 87 Rozšíření nabídky a výroba na míru 88 // Marketing jakožto nový kurz velkodistribuce 92 // Honička za inovacemi 94 Inflace novinek 96 Ekonomika rychlosti 99 Chronokonkurence 101 // Image, cena a kvalita 102 Hyperreklama a hyperznačky 105 // 5 // Od hyperkonzumenta k turbokonzumentovi 108 // Masová diskreční spotřeba 109 Samoobslužná revoluce 111 Spotřebitelský hédonismus
112 // Turbokonzumentství 114 Konzument-hyperindividualista 115 Konzument-cestovatel 117 Kontinuální spotřeba 119 Polychronni turbokonzumentství 122 Efekt „Diva“ 126 Roztříštěná spotřeba 130 Hyperkonzumní dítě 131 Power Age 133 // Mezi umírněnosti a chaosem 137 Spotřebitel „profesionál“ a spotřebitel anarchista 139 // 6 // Báječný osud konzumentův 141 // Konzumní svět 142 Konzumentství na plný plyn 142 Konzumní spiritualita 144 Hyperkonzument uchvácený etikou 147 Konzumentství bez hranic 148 // Konzumentství a reflexe 150 Od výkladní skříně ke svědomí 152 Hyperkonzumentstvíjako osud 154 // Limity komercionalizace 156 Komerční vztahy a společenské vazby 159 Rozpad hodnot? 161 // Svět v sentimentálním hávu 162 Lehkost a křehkost 164 // II. Soukromé slasti a nalomené štěstí 167 // 7 // Pénia: hmotné rozkoše a existenciálni nespokojenost 173 // O klamu 174 // Konzumentství a zklamání 177 Nové zdroje zklamání 181 Život práce, život citů, promarněný život 185 // Touhy, zklamání a reklama 189 Prométheovská reklama 190 Rozšíření reklamní domény 192 Iluze všemohoucnosti 195 Záblesky reklamy 198 // Tragédie nadměrné spotřeby? 202 Nedostatek, aktivita a ti druzí 205 // Chudoba a zločinnost: násilná tvář štěstí 208 Odstrčenost, spotřeba a individualizace 210 Nejistota a divoký individualismus 215 Hmotná bída, vnitřní bída 218 // Útrapy a znovuzrození 220 Nový začátek 225
8 // Dionysos: hédonismus bez extáze 227 // Kult drobného štěstí 230 Každodennost jako kra 230 Volný čas a čas jen pro sebe 232 Era společenství, éra jedinců 236 // Komfort a emocionální blahobyt 239 Od technického pohodlí k emocionálnímu blahobytu 241 Láska k domovu: komfort uprostřed komfortu 243 Pohodlí, komunikační spojení a bezpečí 248 Design pro všechny smysly 253 // Jídlo a pití 256 Stydlivý Gargantua 257 Gurmánské slasti a hypermoderní kuchyně 259 // Když umlkne carpe diem 261 Triumf doktora Knocka 262 // Orgie bezpečného sexu 266 Horečnatý Erós 267 Umírněný hédonismus 269 Sex, Idskaa narcismus 271 // Opojné noci, slavnostní dny 273 Drogy, zborcení řádu a kriminalita 21A Znovuzrozená slavnost 277 Slavnost, která neruší 282 // 9 // Superman: posedlost výkonností a potěcha smyslů 287 // Profesionální a soukromý život 289 Práce a volný čas 292 Slastný v práci? 294 // Výkonná a líná těla 300 Sportovní euforie 301 // Dopující společnost, sport jako zábava a lenošivá těla 303 // Sebepřekonání, anebo dobrý pocit? 307 „Quality of Ufe“ a vnímající tělo 311 Medikalizace, uvážlivost a utrpení 316 Paliativní konzumentství 319 // Strojový sex? 321 Stále jen láska 323 Výkonnostní sex a sex citový 326 Sexuální bída a smyslná rozkoš 330 Hranice sexuální revoluce 333 // 10 // Nemesis: předvádění blahobytu, potlačení závisti 336 // Uhranutí pohledem 339 // Když se štěstí
staví na odiv 342 Neutralizovaná závist 343 Vypovědět svoje štěstí 346 Strach ze závisti a moderní doba 347 // Důvěra, štěstí a závist 349 Důvěra, podezřívavost a závist 351 // Proměny závisti 353 Luxus a provokativní srovnání 358 Závist existenciálni a závist všeobecná 360 Ústup závisti 361 // 11 // Homo felix: lesk a bída jedné utopie 365 // Štěstí a naděje 368 Moudrost iluzí 371 // Konzumentství destruktivní a zodpovědné 372 Společnost trvale udržitelné hyperkonzumace? 374 Hyperkonzumenství a alterkonzumentství 57? Skromnost a štěstí 378 // Moudrost, aneb poslední iluze 381 Wisdom light 383 Iluzivní moudrost 385 // Etika a estetika: nové barbarství? 388 Estetické barbarství? 390 Morální barbarství? 392 // Duch konzumentství: kde se zastaví? 394 Přežitky? 399 // Hyperkonzumentství, a co dál 402 Eklektismus štěstí 404 // Poznámky 407 Jmenný rejstřík 437
(OCoLC)228501585
cnb001782777

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC