Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1996
161 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-315-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, předmluvu, bibliografické citace, dodatky (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Ženevská deklarace)
Plyny skleníkové - emise - podnebí - změny - učebnice vysokošk.
Podnebí - změny - plyny skleníkové - emise - učebnice vysokošk.
000048246
Obsah // 1. Klimatický systém...1 // ’ 1.1. Definice klimatu, klimatický systém...1 // 1.2. Definice změny klimatu v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu...4 // 1.3. Radiační bilance zemského povrchu, soustavy Země - atmosféra a Země...5 // 1.4. Skleníkový efekt atmosféry...9 // 10 // 13 // V 1.7; Antropogenní vlivy na klimatický systém... 14 // 2. Pozorované změny klimatu... 17 // ‘ 2.1. Na jakém základě lze rekonstruovat klima v historii Země?... 17 // 2.2. Klima v období před přístrojovými pozorováními... 19 // 2.3. Změny a kolísání klimatu v období přístrojových pozorování...24 // 2.3.1. Změny teploty vzduchu při zemském povrchu...24 // 2.3.2. Teplota troposféry a spodní stratosféry...30 // \ 2.3.3. Změny atmosférických srážek, výparu a oblačnosti...32 // 2.3.4. Proměnlivost a extrémnost klimatu...37 // 3. Radiačně aktivní plyny a aerosoly v atmosféře...41 // X3.1. Oxid uhličitý...41 // 3.2. Metan...45 // 3.3. Oxid dusný...46 // 3.4. Halogenované uhlovodíky...47 // 3.5. Ozon...48 // 3.6. Aerosoly...49 // 3.7. Stabilizace koncentrací skleníkových plynů a aerosolů...50 // 4. Radiační působení antropogenních GHG a potenciál globálního oteplování...54 // 4.1. Radiační působení antropogenních GHG...54 // 4.2. Potenciál globálního oteplování...56 // 4.3. Podíl antropogenních a přirozených faktorů na změně radiační bilance...58 // 5. Scénáře emisí skleníkových plynů a aerosolů...61
// 1.5. El-Niňo / Jižní oscilace (ENSO) 1.6/Přirozené příčiny klimatických ? // 5.1. Přístupy ? vytváření scénářů emisí // 61 // 5.2. Scénáře vztažené ? výrobě energie...62 // 5.3 Scénáře vztažené ke způsobu využití půdy...65 // 5.4. Příklady vstupních předpokladů a výsledků scénářů...66 // 6. Metody vytváření scénářů klimatické změny...70 // <6.1. Scénáře klimatické změny... 70 // V 0.2. Metody vytváření regionálních scénářů...71 // 7. Jednoduché klimatické modely...76 // X 7.1. Energetické modely...77 // 7.2 Radiačně-konvekční modely...79 // 8. Modely všeobecné cirkulace atmosféry...81 // 8.1. Základní rovnice AGCM...81 // 8.2. Diferenční a spektrální modely...84 // 8.3. Parametrizace...85 // 8.4. Časová integrace...87 // 9. Modelování všeobecné cirkulace oceánů...89 // 9.1. Základní rovnice...89 // . 9.2. Jednoduché modely oceánické cirkulace...92 // ? 9.3. Trojrozměrné modely cirkulace oceánu...93 // 9.4. Globální cirkulační modely...95 // 10. Propojení modelu atmosféry a modelu oceánu v GCM...97 // 10.1. Základní přístupy propojování...97 // 10.2. Komunikace mezi jednotlivými složkami GCM...99 // 11. Interpretace výsledků klimatických modelů...102 // 11.1. Rovnovážné a přechodové studie...102 // 11.2. Klimatický drift v simulacích prováděných pomocí ?? GCM...103 // 11.3. Citlivost modelů...104 // 11.4. Efektivní koncentrace CO2...105 // 11.5. Studený
start modelů...105 // 12. Hlavní světová centra modelování klimatu...108 // 12.1. Rovnovážné studie...108 // 12.2. Spřažené modely atmosféra - oceán (?? GCM)...108 // 13. Validita klimatických modelů...111 // 13.1. Modely se směšovací vrstvou v oceánu...111 // 115 // >’13.2. AO GCM... // 13.3. Časová proměnlivost klimatu...117 // 14. Projekce budoucího klimatu...119 // 14.1. Rovnovážné změny při zdvojnásobení obsahu CO2 v atmosféře...119 // 14.2. Změny odvozené na základě ?? GCM...122 // 14.3. Shrnutí základních rysů očekávaných změn teploty vzduchu při zemském povrchu // a atmosférických srážek...127 // 14.4. Časový horizont globálního oteplování...128 // 14.5. Modelové změny teploty od konce 19. století...131 // 14.6. Změny výšky hladiny oceánů...133 // 14.7. Problém detekce antropogenního signálu a přiřazení pozorované změny // určité příčině...134 // 15. Česká republika...139 // 15.1. Územní studie...139 // ’/15.2. Scénáře změny klimatu pro Českou republiku...140 // ¦ 15.3. Dopady změny klimatu na vodní zdroje, zemědělství a lesy...146 // 15.4. Inventura skleníkových plynů...148 // 16. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu...151 // Dodatek 1. Základní body Rámcové úmluvy Spojených národů o změně klimatu...153 // Dodatek 2. Ženevská deklarace...160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC