Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
454 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-777-X (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Konečník - rakovina - pojednání
Tračník - rakovina - pojednání
000048261
Předmluva 17 // Úvod 19 // 1 Biologické základy prevence kolorektální neoplazie 21 // 1.1 Patologie kolorektálního karcinomu (X. Chlumská) 22 // 1.1.1 Vývoj kolorektálního karcinomu 23 // 1.1.2 Polypy a syndromy polypózy střeva 23 // 1.1.3 Lymfoidní polypóza a další syndromy 28 // 1.1.4 Maligní zvrat adenomu 29 // 1.1.5 Kolorektální karcinom 30 // 1.1.6 Anální karcinom 33 // 1.1.7 Karcinoid 35 // 1.2 Epidemiologie kolorektálního karcinomu (M. Jablonská) 37 // 1.2.1 Geografická distribuce 37 // 1.2.2 Kolorektální karcinom v České republice 41 // 1.2.3 Epidemiologický význam výživy, dalších faktom zevního prostředí a faktom hostitele 45 // 1.2.4 Klinické studie konzumace tuku a masa u kolorektálního karcinomu; vliv vláknin 47 // 1.2.5 Faktory hostitele 50 // 1.2.6 Integrace exogenních vlivů a faktorů hostitele 51 // 1.3 Karcinogeneze ve tlustém střevě (M. Jablonská) 54 // 1.3.1 Funkce tračníku a luminální kancerogenní vlivy 54 // 1.3.2 Fekální mutagenicita a výživa 55 // 1.3.3 Promoce a proliferace 55 // 1.3.4 Růstové faktory a epiteliální tumory 56 // 1.3.5 Některé aspekty experimentální karcinogeneze 57 // 1.4 Účast bakterií mikroflóry při vzniku kolorektálního karcinomu (H. Tlaskalová, R. Štěpánková) 60 // 1.4.1 Vliv mikroflóry na imunitu a na vznik střevního zánětu - predispozičního faktoru pro vývoj kolorektálního karcinomu 61 // 1.4.2 Metabolická aktivita bakterií a kolorektální karcinom 62 // 1.4.3 Vliv výživy na složení mikroflóry a vývoj karcinomu 64 // 1.4.4 Přítomnost bakterií ve střevní sliznici lidí s kolorektálním karcinomem 65 // 6 Kolorektální karcinom - časná diagnóza a prevence // 1.5 Úvod do genetiky kolorektálního karcinomu (M. Jablonská, A. Křepelová) 69 // 1.5.1 Rodinná anamnéza a klinické formy hereditámího výskytu kolokterálního karcinomu 70 //
1.5.2 Formy dědičnosti 71 // 1.5.3 Molekulární biologie kolorektální karcinogeneze 73 // 1.5.4 Buněčný cyklus 76 // 1.5.5 Funkce genů a formy fenotypu 77 // 1.5.6 Modifikace klinického obrazu - vliv genetických a epigenetických faktoru 78 // 1.5.7 Genetické testování 78 // 2 Klinické aplikace biologických základů 83 // 2.1 Genomické biomarkery kolorektální karcinogeneze (J. Žaloudík) 84 // 2.1.1 Vymezení pojmu kancerogeneze a zúčastněných genů 85 // 2.1.2 Definice biologických markérů kancerogeneze 85 // 2.1.3 Metastatický fenotyp 86 // 2.1.4 Role některých specifických genomických biomarkerů v kolorektální kancerogenezi 87 // 2.1.5 Regulace proliferace a apoptózy 88 // 2.1.6 Abnormality v obsahu DNA a další genomické markéry 90 // 2.1.7 Ztráta polarity, kompartmentalizace a kontaktní inhibice buněk střevní sliznice 92 // 2.1.8 Biochemické a intraepiteliální markéry rizika kolorektálního karcinomu (M. Jablonská) 95 // 2.1.8.1 Biochemické markéry 95 // 2.1.8.2 Markéry intraepiteliální neoplazie 96 // 2.1.8.3 Sérologické markéry 97 // 2.1.8.4 Fekální testy 97 // 2.1.8.5 Využití některých biomarkerů proliferace v klinické praxi 98 // 2.1.9 Eikosanoidy - perspektivní biomarkery kolorektální karcinogeneze? (A. Kozubík, J. Hofmanová) 100 // 2.1.9.1 Kyselina arachidonová a význam jejích produktů 100 // 2.1.9.2 Vliv nesteroidních antiflogistik na kolorektální karcinogenezi 101 // 2.1.9.3 Některé úvahy o perspektivě eikosanoidů /jako biomarkerů karcinogeneze 102 // 2.2. Prevencia kolorektálného karcinómu výživou 104 // 2.2.1 Výživa a karcinogenéza v kolorekte 104 // 2.2.2 Nutričně epidemiologické, klinické // a experimentálne štúdie 105 // 2.2.3 Prevencia kolorektálneho karcinomu výživou 106 //
2.2.4 Prehľad aktuálnych poznatkov vzťahu vybraných potravín, energie a živín k vzniku kolorektálneho karcinomu 106 // 2.2.5 Súhrn nutričných štúdií 112 // 2.2.6 Výchova obyvateľstva v primárnej prevencii rakoviny výživou 114 // 2.3 Chemoprevence kolorektálního karcinomu 118 // 2.3.1 Mechanizmus prevence u kolorektálního karcinomu 118 // 2.3.2 Preklinické studie 119 // 2.3.3 Klinické studie 119 // 2.3.4 Látky se slibnou perspektivou pro kolorektální chemoprevenci 120 // 2.3.4.1 Kalcium 120 // 2.3.4.2 Nesteroidní protizánětlivé léky 121 // 2.3.4.3 Vitaminy a podobné látky 124 // 2.3.4.4 Další látky 125 // 3 Klinické aspekty a diagnostika kolorektální neoplazie 129 // 3.1 Kolorektální polypy (M. Jablonská) 130 // 3.1.1 Definice a klasifikace polypů 130 // 3.1.2 Kolorektální adenomy 131 // 3.1.3 Lze riziko maligní transformace adenomu rozpoznat v klinické praxi? 133 // 3.1.4 Maligní polyp 135 // 3.1.5 Molekulární genetika sledu adenom - karcinom a klinické a genetické aspekty kolorektálních adenomů 136 // 3.1.6 Klinické manifestace a průběhy kolorektálních adenomů 138 // 3.1.7 Některé klinické asociace s kolorektálními adenomatózními polypy 139 // 3.1.8 Non-neoplastické kolorektální polypy 140 // 3.1.9 Jiné polypy 141 // 3.2 Kolorektální karcinom - klinické aspekty (M. Jablonská) 146 // 3.2.1 Anamnéza 146 // 3.2.2 Anatomická distribuce kolorektálních karcinomů 148 // 3.2.3 Charakteristika tumorů v proximálním tračníku 149 // 3.2.4 Některé klinické asociace 150 // 3.2.5 Objektivní fyzikální nález u kolorektálního karcinomu 151 // 3.2.6 Makroskopický vzhled kolorektálního karcinomu 151 // 3.2.7 Klinický průběh 151 // 3.2.7.1 Metastázy 153 // 3.2.7.2 Kolorektální karcinom "DE NOVO" 153 // 3.2.8 Anální karcinom a další kolorektální tumory 154 //
3.2.9 Diferenciální diagnóza kolorektálního karcinomu 156 // 3.3 Kolonoskopie v diagnostice, terapii a prevenci kolorektální neoplazie (M. Zavoral) 159 // 3.3.1 Kolonoskopie - indikace, kontraindikace 160 // 3.3.2 Příprava, premedikace, technika vyšetření 160 // 3.3.3 Nové techniky - tetováž, chromodiagnostika, vysoké rozlišení a zvětšení, spektroskopie 161 // 3.3.4 Polypektomie, prevalence, incidence polypů, přehlédnuté polypy 162 // 3.3.5 Nové intervenční technologie, argon plazma koagulace 164 // 3.3.6 Postavení kolonoskopie ve screeningových a dispenzárních programech 165 // 3.3.7 Endoskopická paliativní terapie, léčba postiradiační proktitidy 166 // 3.3.8 Endoskopická ultrasonografíe 167 // 3.3.9 Budoucnost kolonoskopie, virtuální realita, CT a MR kolonografie 168 // 3.3.10 Komplikace kolonoskopie (J. Kotrlík) 170 // 3.3.10.1 Všeobecné komplikace 170 // 3.3.10.2 Komplikace diagnostické kolonoskopie 171 // 3.3.10.3 Terapeutická kolonoskopie 172 // 3.4 Radiodiagnostické vyšetřovací metody kolorektálního karcinomu (J. Hořejš) 174 // 3.4.1 Nativní snímek 174 // 3.4.2 Irigografie 174 // 3.4.3 Počítačová tomografie 178 // 3.4.4 Magnetická rezonance 178 // 3.4.5 Endorektální ultrasongorafie 179 // 3.4.6 Transabdominální ultrasonografíe 181 // 3.4.7 Enteroklýza 181 // 4 Formy prevence kolorektálního karcinomu u zvýšeného rizika 183 // 4.1 Riziko kolorektálního karcinomu a rizikové skupiny (M. Jablonská) 184 // 4.1.1 Riziko kolorektálního karcinomu a základní formy prevence 184 // 4.1.2 Hlavní rizikové skupiny 186 // 4.1.3 Průměrné riziko kolorektálního karcinomu 186 // 4.1.4 Otázky klasifikace a dimenze rizika kolorektálního karcinomu 186 // 4.1.5 Celoživotní riziko 187 // 4.1.6 Časový rámec rizika 187 //
4.1.7 Nízké, vysoké a intermediální riziko kolorektálního karcinomu a úvahy o jeho kvantifikaci 188 // 4.1.8 Klinické příklady 191 // 4.2 Prevence kolorektálního karcinomu u anamnestických adenomatózních polypu (M. Jablonská) 194 // 4.2.1 Význam polypektomie 194 // 4.2.2 Nálezy při iniciální kolonoskopii ve vztahu k dalšímu sledování 196 // 4.2.3 Časové kolonoskopické intervaly 198 // 4.2.4 Sledování pacientů s maligními polypy 200 // 4.2.5 Problém reziduálního kolorektálního karcinomu versus riziko chirurgické intervence 202 // 4.2.6 Sporné problémy a úvahy o nákladech a užitku („cost-benefit“) 202 // 4.3 Prevence kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické resekci (M. Jablonská) 205 // 4.3.1 Klinické průběhy po operaci kolorektálního karcinomu 205 // 4.3.2 Tradiční a novější formy sledování pacientů po radikální resekci kolorektálního karcinomu 206 // 4.3.3 Typy a prediktory recidivujícího kolorektálního karcinomu 207 // 4.3.4 Metody kontrolního vyšetření 208 // 4.3.5 Doporučení pro sledování pacientů po radikální resekci kolorektálního karcinomu 209 // 4. 4 Prevence kolorektálního karcinomu u idiopatických střevních zánětů (M. Lukáš) 213 // 4.4.1 Rizikové faktory u nemocných s ulcerózní kolitidou 215 // 4.4.2 Kolorektální karcinom a dysplazie 216 // 4.4.3 Předpokládaná karcinogeneze 217 // 4.4.4 Dispenzární programy 217 // 4.4.4.1 Námitky k dispenzárním programům 219 // 4.4.5 Adenomy u nemocných s idiopatickými střevními záněty 220 // 4.4.6 Zánětlivé polypy 221 // 4.4.7 Dysplazie a karcinom u Crohnovy nemoci 221 // 5 Molekulární genetika kolorektálního karcinomu 225 // 5.1 Metody používané v současné genetické diagnostice a jejich perspektivy (A. Křepelová) 226 // 5.1.1 Genealogická metoda 226 //
5.1.2 Cytogenetické metody 226 // 5.1.3 Metody molekulární genetiky 227 // 5.1.4 Perspektivy DNA analýzy 229 // 5.2 Kolorektální karcinogeneze sporadických tumorů // na molekulární úrovni (M. Jablonská, A. Křepelová) 230 // 5.2.1 Klonální selekce a základní mechanizmy 231 // 5.2.2 Onkogeny a tumor-supresorové geny 231 // 5.2.2.1 Onkogeny 232 // 5.2.2.2 Tumor-supresorové geny 232 // 5.2.2.3 Model kolorektální karcinogeneze a některé další asociace 234 // 5.2.3 Proliferace a apoptóza 236 // 5.2.4 Modifikace exprese onemocnění genetickými // a epigenetickými faktory 236 // 5.3 Genetické defekty u hereditární familiární adenomatózy (polypózy) tračníku (M. Kohoutová) 239 // 5.3.1 GenAPC 240 // 5.3.1.1 Jeden zásah, nebo dva? 242 // 5.3.1.2 Protein APC 243 // 5.3.1.3 Regulace hladiny beta-cateninu 244 // 5.3.1.4 Vztah genotyp - fenotyp 245 // 5.3.2 Presymptomatická DNA diagnostika familiární // adenomatózní polypózy 247 // 5.3.2.1 Přímá DNA diagnostika 248 // 5.4 Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) - genetické defekty (A. Křepelová) 252 // 5.4.1 Geny, jejichž mutace mohou vést k Lynchovu syndromu 253 // 5.4.2 Funkce MMR genů 254 // 5.4.3 Nestabilita mikrosatelitů 255 // 5.4.4 Důsledky pro klinickou praxi 256 // 5.5 Přínos myších modelů pro studium kolorektální karcinogeneze (J. Hejnar) 262 // 5.5.1 Předpoklady pro neomezenou proliferaci buňky a tvorbu nádoru 263 // 5.5.2 Význam nádorových syndromů FAP a HNPCC 264 // 5.5.2.1 Beta-catenin 264 // 5.3.3 Gen DCC 265 // 5.5.4 Myší modely 266 // 6 Klinické aspekty hereditárních syndromů a dalších forem rodinného výskytu kolorektálního karcinomu 271 // 6.1 Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom) - klinické aspekty (M. Jablonská) 272 // 6.1.1 Hlavní charakteristiky a diagnostika HNPCC 274 //
6.1.2 Diagnostická kritéria 275 // 6.1.3 Frekvence HNPCC, diferenciální diagnóza, vztah k věku 276 // 6.1.4 Sled adenom - karcinom 277 // 6.1.5 Mimostřevní tumory u HNPCC 278 // 6.1.6 Proximální lokalizace kolorektálního karcinomu u HNPCC 279 // 6.1.7 Muirův-Torreho syndrom 279 // 6.1.8 Prognóza HNPCC 279 // 6.1.9 Patologie kolorektálního karcinomu u HNPCC 280 // 6.1.10 Genetické základy HNPCC 281 // 6.2 Polypózy gastrointestinálního traktu (klinické aspekty) (V. Jirásek) 286 // 6.2.1 Familiární adenomatózní polypóza 286 // 6.2.2 Klinický obraz 287 // 6.2.3 Extrakolické projevy onemocnění 288 // 6.2.3.1 Kostní změny 289 // 6.2.3.2 Zubní změny 290 // 6.2.3.3 Tumory měkkých tkání („soft tissue tumors“) u FAP 291 // 6.2.3.4 Zvýšená fibroprodukce u FAP 291 // 6.2.3.5 Změny v orální části trávicí trubice 292 // 6.2.3.6 Mnohočetná ložiska kongenitální hypertrofie pigmentového epitelu sítnice 293 // 6.2.3.7 Adenomy nadledvin 294 // 6.2.3.8 Turcotův syndrom 294 // 6.2.4 Diagnóza 294 // 6.2.5 Terapie, chirurgická léčba u FAP 296 // 6.2.6 Rizika FAP 297 // 6.2.7 Oslabená familiární adenomatózní polypóza (polyposis coli minor) 299 // 6.2.8 Syndrom Peutzův-(Tourainův)-Jeghersův 299 // 6.2.9 Juvenilní polypóza 300 // 6.2.10 Syndrom Cronkhiteův-Canadaové 300 // Další varianty rodinného výskytu kolorektálního karcinomu (M. Jablonská) 303 // 6.3.1 Úmrtnost, incidence a další zkušenosti 305 // 6.3.2 Etiologie 307 // 6.3.3 Klinická stratifikace rodinného rizika 308 // 6.3.4 Mimostřevní neoplazie 309 // Současný stav genetického testování (A. Křepelová) 312 // 6.4.1 Předpoklady genetického testování 312 // 6.4.2 Přímá a nepřímá DNA diagnostika 314 // 6.4.3 Laboratoře zabývající se DNA diagnostikou u kolorektálního karcinomu v České republice 314 //
7 Prevence kolorektálního karcinomu u hereditárních forem 317 // 7.1 Prevence kolorektálního karcinomu u familiární adenomatózní polypózy tračníku (V. Jirásek) // 7.2 Prevence kolorektálního karcinomu u Lynchova syndromu (M. Jablonská) // 7.2.1 Identifikace syndromu HNPCC 321 // 7.2.2 Možnosti identifikace Lynchova syndromu 322 // 12 Kolorektální karcinom - časná diagnóza a prevence // 7.2.3 Metody preventivní strategie 323 // 7.2.4 Dosavadní zkušenosti 324 // 7.2.5 Současná doporučení 325 // 7.2.6 Vlastní studie 325 // 7.2.7 Prevence u mimostřevních tumorů 327 // 7.2.8 Profylaktická kolektomie 327 // 7.3 Prevence kolorektálního karcinomu u rodinného výskytu „sporadické“ kolorektální neoplazie (M. Jablonská) 330 // 7.3.1 Výběr účastníků pro preventivní strategii 330 // 7.3.2 Problémy při realizaci screeningového programu - spolehlivost rodinné anamnézy 332 // 7.3.3 Dosavadní výsledky 332 // 7.3.4 Vlastní studie 333 // 7.3.5 Perspektivy 335 // 7.4 Etické problémy, genetické poradenství a kvalita života (M. Jablonská, A. Křepelová, J. Židovská) 337 // 7.4.1 Etické problémy u hereditámího kolorektálního karcinomu 337 // 7.4.2 Genetické poradenství 338 // 7.4.3 Kvalita života při preventivní strategii u vysokého rizika // kolorektálního karcinomu 339 // 7.4,4 Význam registrů pro hereditární kolorektální karcinom 340 // 8 Populační screening v prevenci kolorektálního karcinomu 343 // 8.1 Populační screening kolorektálního karcinomu - úvod, podstata, hlavní metody (M. Jablonská) 344 // 8.1.1 Hlavní metody a podstata 344 // 8.1.2 Přehled klinických metod časné detekce kolorektálního karcinomu z hlediska jejich postavení ve screeningovém programu 345 // 8.1.2.1 Klinické příznaky 346 // 8.1.2.2 Testování na okultní krev ve stolici 346 //
8.1.2.3 Radiodiagnostické metody 346 // 8.1.2.4 Endoskopie 347 // 8.1.3 Účinnost screeningových metod 347 // 8.1.4 Senzitivita screeningových testů a „compliance“ 349 // 8.1.5 Senzitivita flexibilní Sigmoidoskopie 350 // 8.1.6 Specifita screeningových metod 350 // 8.1.7 Problémy s aplikací screeningových metod 350 // 8.1.8 Perspektivní metody - alternativní fekální analýzy 351 // 8.2 Screening kolorektálního karcinomu testováním na okultní krev ve stolici - zkušenosti v České republice (P. Frič) 353 // 8.2.1 Princip metody, provádění, výsledky (prediktivní hodnoty) 354 // 8.2.2 Výsledky screeningu kolorektálního karcinomu // v České republice 355 // 8.2.3 Pražský projekt 356 // 8.2.3.1 Organizační opatření 356 // 8.2.3.2 Průběh Pražského projektu 357 // 8.2.3.3 Výsledky Pražského projektu 358 // 8.2.4 Srovnání Českého screeningového programu a Pražského projektu 362 // 8.2.5 Diskuze 363 // 8.2.6 Doporučení dalšího postupu 364 // 8.3. Populační screening - zkušenosti evropské (M. Jablonská) 367 // 8.3.1 Německo 367 // 8.3.2 Francie 368 // 8.3.3 Švédsko 368 // 8.3.4 Dánsko 369 // 8.3.5 Anglie 370 // 8.3.6 Testování na okultní krev v kombinaci s flexibilní sigmoidoskopií 371 // 8.3.7 Vliv hydratace na výsledek testu - náklady 372 // 8.3.8 Compliance 372 // 8.3.9 Ekonomické perspektivy 372 // 8.3.10 Dopad screeningu 373 // 8.4 Populační screening - zkušenosti mimoevropské (M. Jablonská) 375 // 8.4.1 Populační screening - zkušenosti severoamerické 375 // 8.4.1.1 Testování na okultní krev ve stolici 376 // 8.4.1.2 Výsledky a instruktivní pozorování 376 // 8.4.1.3 Flexibilní Sigmoidoskopie 377 // 8.4.1.4 Kombinace testování na okultní krev ve stolici // a Sigmoidoskopie 377 // 8.4.1.5 Irigografie s dvojím kontrastem 378 // 8.4.1.6 Kolonoskopie 379 //
8.4.1.7 Compliance 379 // 8.4.1.8 Predikce výsledků screeningového programu ve vztahu k úmrtnosti 379 // 8.4.2 Populační screening - zkušenosti japonské 382 // 8.4.2.1 Vývoj screeningových metod 382 // 5.4.2.2 Populační screening v Japonsku - aktuální situace 382 // 8.4.2.3 Problémy při screeningu 383 // 5.4.2.4 Účinnost screeningového programu 383 // 9 Terapie kolorektálního karcinomu 385 // 9.1 Chirurgická léčba karcinomu tlustého střeva // a konečníku (M. Pešková) 386 // 9.1.1 Karcinom tlustého střeva 386 // 14 Kolorektální karcinom - časná diagnóza a prevence // 9.1.2 Laparoskopická kolektomie 389 // 9.1.3 Karcinom konečníku (chirurgie) 390 // 9.1.4 Anální a perianální karcinom (chirurgie) 392 // 9.1.5 Prekancerózy tlustého střeva a konečníku 392 // 9.1.6 Chirurgická léčba jatemích metastáz 392 // 9.2 Chemoterapie kolorektálního karcinomu (O. Andrýsek) 394 // 9.2.1 Příčiny chemorezistence kolorektálních nádoru 394 // 9.2.2 Cytostatika účinná u kolorektálních nádorů 395 // 9.2.3 Fluorouracil a mechanizmus jeho účinku 395 // 9.2.4 Potenciace monoterapie fluorouracilem 398 // 9.2.5 Nově syntetizovaná cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu 399 // 9.2.6 Systémová chemoterapie 400 // 9.2.7 Regionálni chemoterapie 403 // 9.3 Úloha radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu (P. Petruželka) 408 // 9.3.1 Rozdělení podie klinického stadia 408 // 9.3.2 Radioterapie karcinomu rekta 410 // 9.3.3 Nové možnosti v radioterapii karcinomu rekta 414 // 9.3.4 Anální karcinom 416 // 9.4 Imunoterapie, multimodální léčba a její další perspektivy u kolorektálního karcinomu (O. Andrýsek) 418 // 9.4.1 Imunoterapie 418 // 9.4.2 Hypertermie 420 // 9.4.3 Fotodynamická terapie 420 // 9.4.4 Terapie pomocí genů 420 // 9.4.5 Výhled do budoucna 421 //
10 Přehled preventivních modelů, ekonomické problémy, perspektivy 423 // 10.1 Přehled doporučení a aplikace preventivních opatření v klinické praxi (M. Jablonská) 424 // 10.1.1 Screeningové strategie u asymptomatických jedinců s průměrným rizikem 424 // 10.1.1.1 Testování na okultní krev ve stolici 424 // 10.1.1.2 Flexibilní Sigmoidoskopie 425 // 10.1.1.3 Flexibilní Sigmoidoskopie v kombinaci s testováním na okultní krev 425 // 10.1.1.4 Irigografie dvoj ím kontrastem 426 // 10.1.1.5 Kolonoskopie 426 // 10.1.2 Screeningové strategie u osob se zvýšeným rizikem 427 // 10.1.2.1 Anamnéza adenomatózních polypů 427 // 10.1.2.2 Anamnéza chirurgické resekce // kolorektálního karcinomu 427 // 10.1.2.3 Pacienti s ulcerózní kolitidou 427 // 10.1.2.4 Screening u hereditárních syndromů kolorektálního karcinomu a u dalších variant rodinného výskytu 428 // 10.1.2.5 Kdy ukončit populační screening u průměrného rizika? 429 // 10.1.3 Některé další aspekty screeningových programů 429 // 10.2 Problémy ekonomické - vztah náklad/užitek (M. Jablonská, M. Zavoral) 431 // 10.2.1 Hlavní otázky 431 // 10.2.2 Analýza náklad/užitek - modelová studie 432 // 10.2.3 Hlavní výsledky modelové studie 434 // 10.2.4 Rozdíly mezi jednotlivými strategiemi 435 // 10.3 Nezodpovězené otázky (M. Jablonská) 438 // 10.4 Některé perspektivy (M. Jablonská) 440 // Závěrečné poznámky 443 // Zkratky 445 // Rejstřík 449
(OCoLC)47952628
cnb000980067

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC