Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Alfa, 1990

objednat
ISBN 80-05-00509-1
000048289
Rekat.
Predslov 9 // Učebný cieľ 11 // Učebná metóda 12 // 1 Spracovanie údajov a komunikácia 13 // 1.1 Počítače a telekomunikačná technika 15 // 1.1.1 Technické vybavenie počítača 16 // 1.1.2 Komunikácia a telekomunikačná technika 19 // 1.2 Osobná komunikácia 23 // 1.2.1 Koncové zariadenia na osobnú komunikáciu 23 // 1.2.2 Rečová komunikácia 24 // -Telefonovanie 24 // 1.2.3 Obrazová komunikácia 26 // - Dokumentová telegrafia (telefax) 26 // - Videotelefon 28 // 1.2.4 Textová komunikácia 29 // - Ďalekopis (telex) 29 // - Textové systémy 30 // - Kancelársky ďalekopis (teletex) 34 // 1.3 Údajová komunikácia 39 // 1.3.1 Osobitosti údajovej komunikácie 39 // 1.3.2 Formy údajovej komunikácie 40 // - Diaľkové spracovanie údajov 40 // - Počítačová sieť 41 // - Videotex 41 // -Teletext 44 // - Integrované kancelárske systémy 45 // 1.4 Telekomunikačné prenosové okruhy 53 // 1.4.1 Analógový a číslicový prenos 53 // 1.4.2 Komutované a pevné okruhy 57 // 1.4.3 Prepájanie okruhov a prepájanie paketov 59 // 1.4.4 Režimy prevádzky 61 // 1.4.5 Sieťové štruktúry 62 // 1.4.6 Prehľad prenosových sietí 64 // 6 // 2 Zariadenia na spracovanie údajov a ich využitie 69 // 2.1. Počítače a ich činnosť 71 // 2.1.1 Rozdelenie počítačov podľa veľkosti a výkonu 71 // - Mikropočítače 72 // - Minipočítače 81 // - Veľké počítače 82 // 2.1.2 Číslicové a analógové počítače 85 // 2.1.3 Univerzálne a špeciálne systémy 86 // 2.2 Plánovanie efektívneho využitia počítača 91 // 2.2.1 Centralizované spracovanie údajov 92 // 2.2.2 Decentralizované spracovanie údajov 94 // 2.2.3 Rozdelené (distribuované) spracovanie údajov 95 // 2.2.4 Prepojenie počítačov 97 // 3 Funkčné jednotky zariadenia na spracovanie údajov 101 // 3.1 Vstup údajov 105 // 3.1.1 Terminály 107 //
3.1.2 Snímač diernych štítkov 111 // 3.1.3 Snímač diernej pásky 111 // 3.1.4 Optický snímač znakov 112 // 3.1.5 Snímač čiarkového kódu 113 // 3.1.6 Optický snímač značiek 113 // 3.1.7 Snímač magnetických znakov 114 // 3.1.8 Zariadenie na rečový vstup 114 // 3.1.9 Vstup údajov prostredníctvom pamäťových zariadení 115 // 3.2 Výstup údajov 119 // 3.2.1 Terminály 121 // 3.2.2 Tlačiarne 121 // 3.2.3 Súradnicový zapisovač - plotter 125 // 3.2.4 Mikrofilmové výstupné zariadenie 125 // 3.2.5 Dierovač diernych štítkov 126 // 3.2.6 Dierovač diernej pásky 126 // 3.2.7 Rečový výstup 127 // 3.2.8 Výstup údajov prostredníctvom pamäťových zariadení 127 // 3.3 Uchovávanie údajov v pamäti 131 // 3.3.1 Magnetické páskové pamäte 134 // 3.3.2 Magnetické diskové pamäte 136 // 3.3.3 Disketové pamäte 137 // 3.3.4 Kazetové páskové pamäte 138 // 3.3.5 Polovodičové pamäte 139 // 3.3.6 Magnetické bublinové pamäte 142 // 3.3.7 Optické pamäte 143 // 3.3.8 Pamäte využívajúce hlboké podchladenie 144 // 3.4 Spracovanie údajov 151 // 3.4.1 Riadiaca jednotka 152 // 3.4.2 Aritmetická a logická jednotka 153 // 3.4.3 Operačná pamäť 154 // 3.4.4 Vstupná-výstupná jednotka .- 156 // 3.4.5 Ostatné časti základnej jednotky 158 // 3.5 Zariadenia určené na prenos údajov 163 // 3.5.1 Miestny prenos údajov 164 // 3.5.2 Diaľkový prenos údajov 166 // - Siete diaľkového prenosu údajov 166 // 4 Ako pracuje počítač? 171 // 4.1 Logické obvody 173 // 4.1.1 Základné obvody 173 // 4.1.2 Zložené obvody 179 // 4.2 Technické riešenie obvodov počítača 187 // 4.2.1 Štruktúra logických obvodov 187 // 4.2.2 Výroba integrovaných obvodov 190 // 4.2.3 Architektúra počítača 193 // 4.3 Väzba medzi technickým a fírogramovým vybavením počítača 201 // 4.3.1 Inštrukcie v základnej jednotke 201 //
4.4 Pohľad do minulosti a budúcnosti 213 // Literatúra 216 // Register 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC