Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe (@@20120928-09:42:27@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1999
304 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-038-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod, přílohy, rejstřík
Bibliografie: s. 286-299
Terapie kognitivně behaviorální - metody - pojednání
000048469
Obsah // Předmluva ...13 // Úvod...17 // 1. Vznik a vývoj kognitivnč-behaviorální terapie...19 // 1.1 Vytvoření teoretických základů...19 // 1.2 Rozvoj behaviorální terapie...20 // 1.3 Rozvoj kognitivní terapie...21 // 1.4 Integrace a vytvoření kognitivně-behaviorální terapie...23 // 2. Základní rysy kognitivně-behaviorální terapie...25 // 2.1 Behaviorální terapie...25 // 2.2 Kognitivní terapie...27 // 2.3 Kognitivně-behaviorální terapie...29 // 3. Teorie kognitivně-behaviorální terapie...35 // 3.1 Teorie učení...35 // 3.1.1 Klasické podmiňování...36 // 3.1.2 Operantní podmiňování...38 // 3.1.3 Sociální učení čili učení nápodobou ...41 // 3.1.4 Kognitivní učení...41 // 3.2 Pojem „chování“ v KBT...45 // 3.2.1 Modality chování...45 // 3.2.2 Dimenze chování...47 // 3.3 Kognitivní procesy...47 // 4. Struktura kognitivně-behaviorální terapie...54 // 4.1 Základní kroky...54 // 4.2 Vedení dokumentace...55 // 4.3 Předběžné (orientační) vyšetření...56 // 4.3.1 Příprava...57 // 4.3.2 Úvod...57 // 4.3.3 Popis problému (problémů)...58 // 4.3.4 Stanovení cíle (cílů) terapie...59 // 4.3.5 Vysvětlení principů KBT...59 // 4.3.6 Kontraindikace zahájení KBT...60 // 4.3.7 Rozhodnutí o zahájení KBT...60 // 4.3.8 Dohoda o dalším sezení...60 // 4.4 Podrobné kognitivně-behaviorální vyšetření...61 // 4.4.1 Způsoby kognitivně-behaviorálního vyšetření...62 // 4.4.2 Kognitivně-behaviorální
rozhovor...62 // 4.4.3 Sebesledování...67 // 4.4.4 Sebeposuzování (dotazníky, globální hodnotící škály)...69 // 4.4.5 Informace od druhých lidí...70 // 4.4.6 Přímé pozorování chování...70 // 4.4.7 Měření fyziologických hodnot...71 // 4.5 Význam měření v KBT...71 // 4.6 Behaviorální, kognitivní a funkční analýza problému...72 // 4.6.1 Behaviorální analýza...72 // 4.6.2 Kognitivní analýza...73 // 4.6.3 Funkční analýza...74 // 4.7 Kognitivně-behaviorální formulace problému...76 // 4.7.1 Definice jednotlivých problémů...78 // 4.8 Stanovení cílů v KBT...79 // 4.9 Vytvoření terapeutického plánu...81 // 4.10 Ukončení terapie...82 // 5. Struktura terapeutického sezení...84 // 5.1 Zahájení a určení programu sezení...84 // 5.2 Body probírané v každém sezení...85 // 5.2.1 Události od minulého sezení...85 // 5.2.2 Zhodnocení předchozího sezení...86 // 5.2.3 Probrání domácích úkolů...86 // 5.3 Hlavní téma(ta) sezení...86 // 5.4 Domácí úkol(y)...87 // 5.5 Zakončení sezení...89 // 6. Metody kognitivně-behaviorální terapie...90 // 6.1 Metody zaměřené na ovlivnění tělesných příznaků...91 // 6.1.1 Nácvik svalové relaxace...92 // 6.1.2 Nácvik zklidňujícího dýchání...102 // 6.1.3 Použití biofeedbacku...104 // 6.2 Metody zaměřené na ovlivnění zjevného chování...104 // 6.2.1 Systematická desenzibilizace...105 // 6.2.2 Expozice...107 // 6.2.3 Zábrana rituálům...112 // 6.2.4 Sledování
činností...114 // 6.2.5 Plánování činnosti a sebeodměňování... 116 // 6.2.6 Metody vytvoření nového chování...118 // 6.2.7 Metody ke změně existujícího chování - operantní // podmiňování...120 // 6.3 Metody zaměřené na ovlivnění kognitivních procesů...124 // 6.3.1 Zastavení myšlenek (tzv. stop technika)...124 // 6.3.2 Odvedení pozornosti...125 // 6.3.3 Kognitivní restrukturalizace...126 // 6.3.4 Určení a zpochybňování dysfunkčních // kognitivních schémat...139 // 6.3.5 Změny kognitivních procesů v imaginaci...144 // 6.3.6 Sebeinstruktáž...151 // 6.4 Komplexní kognitivně-behaviorální programy...152 // 6.4.1 Nácvik zvýšení odolnosti vůči stresu...152 // 6.4.2 Nácvik zvládání úzkosti...153 // 6.4.3 Nácvik sociálních dovedností...155 // 6.4.4 Řešení problémů...158 // 7. Praktické uplatnění kognitivně-behaviorální terapie...162 // 7.1 Agorafobie...162 // 7.1.1 Kognitivně-behaviorální model agorafobie...163 // 7.1.2 Kognitivně-behaviorální léčba agorafobie...166 // 7.2 Panická porucha...169 // 7.2.1 Kognitivně-behaviorální model panické poruchy...170 // 7.2.2 Kognitivně-behaviorální léčba panické poruchy...172 // 7.3 Sociální fobie...175 // 7.3.1 Kognitivně-behaviorální model sociální fobie... 176 // 7.3.2 Kognitivně-behaviorální léčba sociální fobie...177 // 7.4 Specifické fobie...182 // 7.4.1 Kognitivně-behaviorální model vzniku specifické fobie...182 // 7.4.2 Kognitivně-behaviorální
léčba specifických fóbií...182 // 7.5 Generalizovaná úzkostná porucha...184 // 7.5.1 Kognitivně-behaviorální model GÚP ...185 // 7.5.2 Kognitivně-behaviorální léčba GÚP...187 // 7.6 Obsedantně-kompulzivní porucha...191 // 7.6.1 Kognitivně-behaviorální model OKP...192 // 7.6.2 Kognitivně-behaviorální léčba OKP...194 // 7.7 Posttraumatická stresová porucha...198 // 7.7.1 Kognitivně-behaviorální model PTSP...199 // 7.7.2 Kognitivně-behaviorální léčba PTSP...199 // 7.8 Hypochondrie...205 // 7.8.1 Kognitivně-behaviorální model hypochondrie...205 // 7.8.2 Kognitivně-behaviorální léčba hypochondrie...207 // 7.9 Deprese...214 // 7.9.1 Kognitivně-behaviorální model deprese...214 // 7.9.2 Kognitivně-behaviorální léčba deprese...217 // 7.10 Poruchy příjmu potravy...222 // 7.10.1 Kognitivně-behaviorální model poruch příjmu potravy...223 // 7.10.2 Kognitivně-behaviorální léčba poruch příjmu potravy...224 // 7.11 Poruchy osobnosti...230 // 7.11.1 Kognitivně-behaviorální pojetí poruch osobnosti...231 // 7.11.2 Kognitivně-behaviorální léčba poruch osobnosti...235 // 7.12 Schizofrenie...244 // 7.12.1 Behaviorální programy rehabilitace sociálních dovedností // u chronických schizofreniků...245 // 7.12.2 Programy rodinné terapie u schizofrenie...246 // 7.12.3 Kognitivně-behaviorální terapie bludů a halucinací...248 // 7.13 Manželské a partnerské problémy...250 // 7.13.1 Kognitivně-behaviorální teorie
manželských problémů...250 // 7.13.2 Kognitivně-behaviorální terapie manželských problémů...251 // 7.14 KBT u dětí a dospívajících...253 // 7.14.1 Problémy se spánkem...255 // 7.14.2 Enuréza...256 // 7.14.3 Enkopréza...258 // 7.14.4 Poruchy chování u dětí a dospívajících...258 // 7.14.5 Úzkost a strach u dětí...260 // 7.14.6 Autistické dítě...261 // 7.15 Další možnosti uplatnění KBT...262 // 7.15.1 Chronický únavový syndrom...262 // 7.15.2 Funkční sexuální poruchy...263 // 7.15.3 Závislost na alkoholu a drogách...264 // 7.15.4 Uplatnění KBT v léčbě somatických poruch...266 // 8. Terapeutický vztah v kognitivně-behaviorální terapii...268 // Závěr...272 // Přílohy...273 // Bibliografie...286 // Rejstřík...300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC