Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1998
234 s. : il. + [4] s. příl.

objednat
ISBN 80-85875-46-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, schémata, rejstřík
Bibliografie: s. 225-231
Deprese (psychika) - terapie kognitivně behaviorální - příručky
000048519
1. VÝVOJ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE A ZÁKLADNÍ MODELY 7 // 1.1. Vývoj KBT 7 // 1.1.1. Vývoj behaviorální terapie 8 // 1.1.2. Základní aspekty behaviorální terapie 10 // 1.1.3. Vývoj kognitivní terapie 11 // 1.1.4. Integrace kognitivní a behaviorální terapie 13 // 1.2. KBT modely deprese a úzkosti 14 // 1.2.1. Kognitivní model deprese 14 // 1.2.2. Behaviorální model deprese 20 // 1.1.3. Teorie úzkosti vycházející z teorie učení ; 21 // 1.2.4. Kognitivní model úzkosti 22 // 1.2.5. Bio-psycho-sociální model 24 // 2. KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 26 // 2.1. MKN-10 klasifikace depresí 26 // 2.2. MKN-10 - klasifikace úzkostných stavů 27 // 2.3. Diagnóza na ose II a ose III 30 // 2.4. Kognitivně-behaviorální vyšetření 37 // 2.4.1. Cíle kognitivně-behaviorálního vyšetření 37 // 2.4.2. Orientační vyšetření v úvodním rozhovoru 38 // 2.4.3. Podrobné vyšetření 43 // 2.5. Behaviorální analýza 46 // 2.5.1. Popis problémového chování pacienta 46 // 2.5.2. lak se klient tento vzorec chování naučil 49 // 2.5.3. Důsledky problémového chování 49 // 2.5.4. Kognitivní analýza 51 // 2.6. Funkční analýza 53 // 2.7. Hodnotící nástroje, dotazníky a posuzovací stupnice 54 // 2.7.1’. Sebeposuzovací dotazníky 54 // 2.7.2. Posuzovací stupnice 57 // 2.8. Definice problémů a stanovení cílů léčby 57 // 3. TERAPIE 60 // 3.1. Časový plán léčby 60 // 3.2. Stavba terapeutické hodiny 61 // 3.3. Strategie KBT u akutního stádia depresí a úzkostných stavů 63 // 3.3.1. Edukace 63 // 3.3.2. Kognitivní rekonstrukce 68 // 3.3.3. Plánování aktivity 77 // 3.3.4. Expozice 83 // 3.3.5. Nácvik sociálních dovedností 9C // 3.3.6. Nácvik zklidnění dechu a relaxace 94 // 3.3.7. Řešení problémů 10C // 3.4. Strategie rehabilitace a prevence 108 // 3.4.1. Využití nezdarů 109 //
3.4.2. KBT příprava na budoucnost 109 // 3.4.3. Příjemné aktivity 109 // 3.4.4. Plánování aktivit jako prevence stresu 112 // II. ČÁST - SPECIÁLNÍ 117 // 3.5. Výběr strategií pro jednotlivé diagnostické skupiny 119 // 3.5.1. Depresivní porucha 119 // 3.5.2. Panická porucha 138 // 3.5.3. Agorafobie 149 // 3.5.4. Sociální fobie 156 // 3.5.5. Generalizovaná úzkostná porucha 167 // 3.5.6. Posttraumatická stresová porucha 174 // 3.5.7. Obsedantně-kompulzívní porucha 185 // 3.6. Použití farmakoterapie v rámci kognitivně-behaviorální terapie 201 // 3.6.1. Antidepresiva 203 // 3.6.2. Anxiolytika 207 // 3.6.3. Léčba depresí 207 // 3.6.4. Léčba panické poruchy a agorafobie 212 // 3.6.5. Léčba sociální fobie 215 // 3.6.6. Léčba generalizované úzkostné poruchy 217 // 3.6.7. Léčba posttraumatické stresové poruchy 218 // 3.6.8. Léčba obsedantně-kompulzívní poruchy 219 // 3.7. Terapeutický vztah v KBT 220 // 4. ZÁVĚR 224 // 5. LITERATURA 225 // 6. REJSTŘÍK 232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC