Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1998
234 s. : il. + [4] s. příl.

objednat
ISBN 80-85875-46-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, schémata, rejstřík
Bibliografie: s. 225-231
Deprese (psychika) - terapie kognitivně behaviorální - příručky
000048519
Obsah // 1. VÝVOJ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE A ZÁKLADNÍ MODELY...7 // 1.1. Vývoj KBT...7 // 1.1.1. Vývoj behaviorální terapie ...8 // 1.1.2. Základní aspekty behaviorální terapie ...10 // 1.1.3. Vývoj kognitivní terapie...11 // 1.1.4. Integrace kognitivní a behaviorální terapie...13 // 1.2. KBT modely deprese a úzkosti...14 // 1.2.1. Kognitivní model deprese...14 // 1.2.2. Behaviorální model deprese... 20 // 1.1.3. Teorie úzkosti vycházející z teorie učení...;...21 // 1.2.4. Kognitivní model úzkosti ... 22 // 1.2.5. Bio-psycho-sociální model...24 // 2. KLASIFIKACE A HODNOCENÍ...26 // 2.1. MKN-10 klasifikace depresí...26 // 2.2. MKN-10 - klasifikace úzkostných stavů...27 // 2.3. Diagnóza na ose II a ose III... 30 // 2.4. Kognitivně-behaviorální vyšetření...37 // 2.4.1. Cíle kognitivně-behaviorálního vyšetření...37 // 2.4.2. Orientační vyšetření v úvodním rozhovoru... 38 // 2.4.3. Podrobné vyšetření... 43 // 2.5. Behaviorální analýza... 46 // 2.5.1. Popis problémového chování pacienta... 46 // 2.5.2. lak se klient tento vzorec chování naučil ... 49 // 2.5.3. Důsledky problémového chování...49 // 2.5.4. Kognitivní analýza...51 // 2.6. Funkční analýza... 53 // 2.7. Hodnotící nástroje, dotazníky a posuzovací stupnice... 54 // 2.7.1’. Sebeposuzovací dotazníky... 54 // 2.7.2. Posuzovací stupnice...57 // 2.8. Definice problémů a stanovení cílů léčby...57 // 3. TERAPIE...60 // 3.1. Časový
plán léčby...60 // 3.2. Stavba terapeutické hodiny...61 // 3.3. Strategie KBT u akutního stádia depresí a úzkostných stavů ... 63 // 3.3.1. Edukace ... 63 // 3.3.2. Kognitivní rekonstrukce... 68 // 3.3.3. Plánování aktivity...77 // 3.3.4. Expozice... 83 // 3.3.5. Nácvik sociálních dovedností... 9C // 3.3.6. Nácvik zklidnění dechu a relaxace... 94 // 3.3.7. Řešení problémů...10C // 3.4. Strategie rehabilitace a prevence...108 // 3.4.1. Využití nezdarů...109 // 3.4.2. KBT příprava na budoucnost...109 // 3.4.3. Příjemné aktivity...109 // 3.4.4. Plánování aktivit jako prevence stresu...112 // II. ČÁST - SPECIÁLNÍ... 117 // 3.5. Výběr strategií pro jednotlivé diagnostické skupiny... 119 // 3.5.1. Depresivní porucha...119 // 3.5.2. Panická porucha...138 // 3.5.3. Agorafobie ...149 // 3.5.4. Sociální fobie...156 // 3.5.5. Generalizovaná úzkostná porucha...167 // 3.5.6. Posttraumatická stresová porucha... 174 // 3.5.7. Obsedantně-kompulzívní porucha...185 // 3.6. Použití farmakoterapie v rámci kognitivně-behaviorální terapie...201 // 3.6.1. Antidepresiva...203 // 3.6.2. Anxiolytika... 207 // 3.6.3. Léčba depresí... 207 // 3.6.4. Léčba panické poruchy a agorafobie...212 // 3.6.5. Léčba sociální fobie...215 // 3.6.6. Léčba generalizované úzkostné poruchy...217 // 3.6.7. Léčba posttraumatické stresové poruchy...218 // 3.6.8. Léčba obsedantně-kompulzívní poruchy...219 // 3.7. Terapeutický vztah v KBT...220
// 4. ZÁVĚR...224 // 5. LITERATURA...225 // 6. REJSTŘÍK...232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC