Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Práce, 1991

objednat
ISBN 80-208-0231-2
000048799
Rekat.
OBSAH: // Úvodem ... 7 // 1. Historický vývoj kolektivních smluv (do roku 1989)... 9 // 2. Kodifikace kolektivního vyjednávání a smluv v mezinárodních // dokumentech a praxe v zahraničí... 12 // 3. Obecně o kolektivním vyjednávání a smlouvách... 15 // A. Vymezení pojmů... 15 // B. Legislativní úprava a její působnost... 18 // C. Tripartitní vztahy a dohody...20 // 4. Odborová organizace jako smluvní strana... 21 // 5. Zaměstnavatelé a jejich organizace... 25 // 6. Stupně kolektivních smluv... 27 // 7. Obsah kolektivních smluv... 30 // A. Normativní závazky... 30 // А.1. Zvýšení a rozšíření pracovněprávních nároků... 31 // A.2. Ostatní normativní mzdové a další pracovněprávní závazky 34 // A.3. Jiné normativní závazky...39 // B. Smluvněprávní závazky... 40 // C. Některé poznámky к mzdovým závazkům... 45 // 8. Platnost, závaznost a účinnost kolektivních smluv... 48 // A. Platnost... 48 // B. Právní závaznost... 50 // C. Účinnost... 52 // 9. Postup při uzavírání kolektivních smluv... 53 // A. Oprávnění к jednání... 53 // B. Postup při vyjednávání o uzavření smlouvy... 56 // C. Změny kolektivních smluv... 57 // 10. Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem... 59 // 11. Přechod práv a povinností z kolektivních smluv... 60 // 12. Spory o uzavření a plnění kolektivních smluv... 63 // A. Individuální spory... 63 // B. Kolektivní spory... 64 // 13. Řízení
před zprostředkovatelem...65 // A. Úvodní údaje...65 // B. Výběr zprostředkovatelů... 66 // C. Postup v řízení... 67 // D. Náklady řfzení-a odměna zprostředkovatele...69 // 14. Řízení před rozhodcem... 70 // A. Úvodní údaje...70 // B. Výběr rozhodců a jejich zápis do seznamu...71 // C. Postup v řízení a rozhodnutí sporu...72 // 5D. Uzavření kolektivní smlouvy rozhodnutím rozhodce... 73 // E. Opravný prostředek proti rozhodnutí rozhodce, // právní moC a soudní výkon rozhodnutí... 74 // F. Náklady řízení a odměna rozhodce... 76 // 15. Stávka... 77 // A. Obecně o právu na stávku... 77 // B. Zákonné podmínky stávky... 78 // C. Nároky zaměstnanců při stávce a odpovědnost za škodu 85 // 16. Výluka... 88 // 17. Sankce za porušení zákona... 90 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC