Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mladá fronta, 1998
361 s. : il., [16] s. fot. (barev), [3] s. map

objednat
ISBN 80-204-0753-7 (váz.)
Kolumbus ; [vol.] 183
Obsahuje úvod, bibliografickou poznámku, chronologický přehled dat Karlova života, rejstříky
Karel IV. (král čes. a císař řím. něm., 1316-1378) - biografie
000048886
Obsah // Úvodem 5 // I. Králové neumírají 7 // Lucemburkové na evropské scéně 13 // II. Neradostné dětství 18 // Počátky vzdělání 22 // III. Na pařížském dvoře 26 // Pokroky ve vzdělání 30 Příprava na povolání krále 34 Dojmy z Francie 37 U zrodu Karlovy religiozity 43 // IV. Italské zkušenosti 46 // Pavijská léčka 50 Bitva u San Felice 56 Sen v Terenzu 59 Odjezd z Itálie 60 // V. Nesnáze spoluvlády 66 Základy vládní moci 67 // Markrabětem moravským 69 První léta samostatného vladaření 72 Odchod ze země 78 // VI. Lombardsko-tyrolské dobrodružství 81 // Návrat 83 // Založení královské kapituly 85 Znovu ve Francii 88 Válčení ve Furlandsku 90 // VII. „Mladším králem“ 93 // Příprava na korunovaci 94 Pád lucemburského panství v Tyrolích 98 // VIII. Na cestě ? říšskému trůnu 103 Praha církevní metropolí 104 Protiútok císaře Ludvíka 107 Závazky papežovi 110 Bitva u Kresčaku 115 // IX. Dvojí korunovace 116 // Korunovace v Bonnu 121 Nový korunovační řád 123 Pražská korunovace 126 // X. Nová ústava českého státu 129 // Vánoce v Basileji 130 Státoprávní uspořádání 132 „Koruna království“ 135 Založení vysokého učení pražského 137 // XI. Anna Falcká 140 // Lžiwaldemar 141 Svatba s Annou Falckou 144 Zápas o říšský trůn dobojován 145 Jan Jindřich moravským markrabětem Dohoda s Wittelsbachy 151 Říšský poklad v Praze 152 // XII. Smrtelný úraz 155 // Cola di Rienzo v Praze 156 Osudný pád 158 Legenda o životě a umučení 161 Legenda translační 164 Český zákoník 165 // XIII. Anna Svídnická 168 // Odklad římské jízdy 171 // XTV. Císařem 177 Diplomatická příprava 178 Tažení do Itálie 180 Karel a Petrarca 183 V Pise 184 // Císařská korunovace 187 // XV. Triumfální návrat 190 // Pisánské intermezzo 191 Svatováclavský sněm 197 // XVI. Zlatá bula 200 //
Norimberský sněm 201 Úmluvy s polským králem 207 Petrarkova návštěva v Praze 209 Vyrovnání s Francií 211 // XVII. Intriky zetě Rudolfa 216 // Nové poslání Karlštejna 216 Válka v Bavorsku 218 Znovu otázka následnictví 220 Zeťovo pokání 226 // XVIII. Alžběta Pomořanská 229 // Narození následníka 229 Dědici Branibor 233 Poslední svatba 234 Dědické smlouvy s Habsburky 236 // XIX. Návštěva Avignonu 238 Reforma církve 239 Cesta do Avignonu 244 Korunovace v Arles 246 Povýšení pražských arcibiskupů 247 // XX. V zákulisí italské politiky 250 Námluvy v Budí ně 251 Karlova kolej 253 Vysvěcení Svatováclavské kaple 255 // XXI. Tažení do Itálie 260 // Boje u řeky Pádu 261 Mír s Bernabem Viscontim 262 Ve Věčném městě 265 Alžběta Pomořanská císařovnou 266 V Sieně a Lucce 269 Pokoření Pisy 271 // XXII. Hrozba bavorsko-uherské koalice 274 // Svídnické dědictví 27 5 Rozchod s Ludvíkem Uherským 276 Inkorporace Dolní Lužice 278 Václavův sňatek s Janou Bavorskou 279 V předvečer války o Branibory 281 // XXIII. Dobytí Branibor 283 // Zahájení války 283 Ve hře je Zikmund 285 Wittelsbachové v izolaci 287 Odstoupení Branibor 290 Kronika Beneše Krabice z Weitmile a Karlova autobiografie 292 Pulkavova Kronika česká. Morality 294 Hold přemyslovským předkům 296 // XXIV. Prosazení Václavovy říšské volby 300 Kupování kurfiřtských hlasů 301 Volba 306 // Korunovace v Cáchách 308 // XXV. Naposledy v Paříži 311 Následnický řád 312 Tangermünde 314 Karlovo knížecí zrcadlo 316 Cesta do Paříže 318 // Dohoda o dělbě anjouovského dědictví 320 // XXVI. Vznik dvoupapežství. Karlova smrt 324 // Problematická volba Urbana VI. 324 Urbanovo poselstvo v Praze 327 Karlova intervence 330 // Osudové rozhodování v posledních dnech života 332 // Bibliografická poznámka 336 Chronologický přehled dat Karlova života. Stručný výtah itineráře 339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC