Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
1. české vyd.
Martin : Osveta, c2007
271 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-257-1 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000048887
OBSAH // Úvod (A. Hanzlíková)... 9 // I. ČÁST // 1 Ošetřovatelství v primární zdravotní péči (A. Hanzlíková)... 13 // 1.1 Zdraví - věc každého jednotlivce... 13 // 1.2 Zdraví - definice, modely ... 14 // 1.3 Pojmy používané v souvislosti s hodnocením zdraví... 15 // 1.4 Zdravotní péče... 16 // 1.5 Ošetřovatelství v primární zdravotní péči... 18 // 2 Stručný přehled dějin zdravotní péče se zaměřením na prevenci (A. Hanzlíková) ... 22 // 2.1 Nejstarší historické údaje... 22 // 2.2 Období profesionalizace ošetřovatelské péče ... 25 // 2.3 Péče o veřejné zdraví ... 26 // 3 Ošetřovatelství v komunitě (A. Hanzlíková)... . 29 // 3.1 Veřejné zdravotnictví a primární zdravotní péče... 29 // 3.2 Pomoc při ochraně a uchování zdraví ... 33 // 3.3 Komunita jako klient... 35 // 3.4 Současný stav péče o zdraví obyvatelstva ... 36 // 3.5 Prevence, ochrana a podpora zdraví ... 39 // 4 Zdraví pro všechny (S. Rus lnová)... 42 // 4.1 Světová zdravotnická organizace... 42 // 4.2 Světová zdravotnická*organizace a Česká republika... 43 // 4.3 Iniciativy ČR podle doporučení Světové zdravotnické organizace... 43 // 4.4 Zdraví pro všechny v 21. století ... 44 // 5 Národní program podpory zdraví (S. Rusinová) ... 51 // 5.1 Vývoj Národního programu podpory zdraví ... 51 // 5.2 Národní program podpory zdraví - Zdraví pro všechny v 21. století... 54 // 5.3 Programy Světové zdravotnické
organizace ... 61 // 6 Využití modelů v komunitním ošetřovatelství (A. Skokňová)... 66 // 6.1 Úvod ? modelům... 66 // 6.2 Adaptační model Royové... 67 // 6.3 Levinové model principů ochrany... 70 // 6.4 Johrisonové behaviorální systémový model ... 71 // 6.5 Penderové model podpory zdraví... 78 // 7 Faktory ovlivňující zdraví komunity (T. Basica)... 81 // 7.1 Kvalitativní hodnocení faktorů ... 81 // 7.2 Kvantitativní hodnocení faktorů ... 82 // 7.3 Osobnostní faktory ... 82 // 7.4 Faktory životního stylu (behaviorální faktory) ... 84 // 7.5 Environmentální faktory... 85 // 7.6 Sociální faktory... 88 // 8 Ošetřovatelský proces v komunitě (M. Tomagová) ... 93 // 8.1 Hodnocení zdraví komunity ... 93 // 8.2 Diagnostika zdraví komunity ... 94 // 8.3 Plánování komunitní ošetřovatelské péče... 95 // 8.4 Realizace komunitní ošetřovatelské péče... 96 // 8.5 Vyhodnocení komunitní ošetřovatelské péče ... 98 // 9 Výzkum v komunitním ošetřovatelství (M. Bubeníkova)... 100 // 9.1 Funkce a kroky výzkumu v komunitním ošetřovatelství... 101 // 9.2 Faktory ovlivňující výzkum v komunitním ošetřovatelství... 102 // 9.3 Úlohy výzkumu pro komunitní sestry... 103 // 9.4 Výzkumné projekty pro komunitní ošetřovatelství ... 103 // 9.5 Etické problémy ve výzkumu v komunitním ošetřovatelství... 105 // 9.6 Využití výzkumných závěrů v praxi... 106 // 10 Sociálně-psychologické problémy v komunitním
ošetřovatelství // (M. Bubeníková) ... 108 // 10.1 Jednotlivec ... 108 // 10.2 Sociální motivace... 112 // 10.3 Skupina ... 113 // 10.4 Sociální chování ... 117 // 11 Etika v komunitním ošetřovatelství (Ž. Szabóová)... 121 // 11.1 Etika a komunitní ošetřovatelství ... 121 // 11.2 Základní etické principy v komunitní ošetřovatelské péči... 122 // 11.3 Etické teorie a komunitní ošetřovatelství... 125 // 11.4 Etické dilema v komunitním ošetřovatelství... 130 // 11.5 Etické aspekty komunitní péče o těžce nemocné a umírající... 132 // 11.6 Etická rovina terminálni péče... 134 // 12 Komunikace (M. Bubeníková)... 138 // 12.1 Interakce... 138 // 12.2 Sociální percepce... 140 // 12.3 Komunikace ... 141 // 12.4 Komunikace sestra - klient/pacient ... 149 // 12.5 Komunikace v týmu zdravotnických pracovníků... 158 // II. ČÁST // 13 Komunitní ošetřovatelská péče o rodinu (M. Bašková) ... 167 // 13.1 Rodina ... 167 // 13.2 Charakteristika rodiny... 167 // 13.3 Model prevence péče o rodinu... 170 // 14 Komunitní ošetřovatelská péče o děti (A. Skokňová)... 178 // 14.1 Cíle komunitní ošetřovatelské péče... 178 // 14.2 Epidemiologický proces prevence a péče o děti... 179 // 14.3 Posuzování potřeb dítěte v komunitě... 179 // 14.4 Stanovení ošetřovatelských diagnóz... 182 // 14.5 Plánování péče o dítě... 183 // 14.6 Realizace ošetřovatelských činností... 188 // 14.7 Vyhodnocení ošetřovatelské
péče o dítě... 188 // 15 Úloha komunitní sestry ve školách (A. Skokňová) ... 190 // 15.1 Školská sestra a její úlohy ... 191 // 15.2 Služby zdravotní péče ve školách ... 192 // 15.3 Proces řízení péče ve školách ... 193 // 16 Komunitní ošetřovatelská péče o ženu (M. Bašková)... 197 // 16.1 Specifické aspekty zdravotní péče o ženu... 197 // 16.2 Model prevence péče o ženu... 198 // 17 Komunitní ošetřovatelská péče o staré lidi (M. Tomagová) ... 205 // 17.1 Prevence ve stáří... 206 // 17.2 Úlohy komunitní geriatrické sestry... 207 // 17.3 Instituce poskytující dlouhodobou péči... 211 // 18 Komunitní ošetřovatelská péče o duševně nemocné (M. Tomagová) ... 214 // 18.1 Prevence a ošetřovatelský proces v komunitní ošetřovatelské péči // o duševní zdraví... 214 // 18.2 Komunitní ošetřovatelská péče o lidi se schizofrenií... 216 // 18.3 Komunitní ošetřovatelská péče o mentálně retardované ... 218 // 18.4 Komunitní ošetřovatelská péče o závislé ... 219 // 18.5 Komunitní ošetřovatelská péče o dementní osoby... 223 // 19 Komunitní ošetřovatelství zaměřené na zdraví v zaměstnání (A. Hanzlíková) . . . 226 // 19.1 Role komunitního ošetřovatelství při ochraně zdraví v zaměstnání ... 226 // 19.2 Cíle ošetřovatelství zaměřeného na ochranu zdraví v zaměstnání ... 227 // 19.3 Rizika ohrožující pracující ... 229 // 19.4 Model péče o klienta v
pracovním zařazení ... 229 // 19.5 Plánování ošetřovatelské péče na pracovištích... 234 // 19.6 Péče o zdraví v zaměstnání... 234 // 19.7 Budoucnost a perspektivy ošetřovatelství zaměřeného na ochranu zdraví // v zaměstnání... 235 // 20 Domácí péče v komunitním ošetřovatelství (Ž. Szabóová)... 238 // 20.1 Historie domácí péče ... 238 // 20.2 Domácí péče v České republice... 239 // 20.3 Domácí péče ve Slovenské republice... 240 // 20.4 Domácí péče jako integrovaná zdravotní a sociální péče... 240 // 20.5 Principy ovlivňující kvalitu domácí péče... 242 // 20.6 Faktory ovlivňující rozvoj domácí péče... 245 // 20.7 Agentury a výhody domácí péče ... 246 // 20.8 Domácí ošetřovatelská péče ... 247 // 20.9 Formy ADP... 252 // 21 Hospicová péče v komunitní ošetřovatelství (Ž Szahóouá) ... 255 // 21.1 Právo člověka na důstojné umírání... 255 // 21.2 Kvalita života umírajícího člověka... 257 // 21.3 Paliativní péče... 258 // 21.4 Hospicová péče ... 259 // 21.5 Historie hospiců jako institucionální péče... 260 // 21.6 Hospicové hnutí... 262 // 21.7 Typy hospicové péče... 263 // 21.8 Interdisciplinární hospicový tým... 265 // 21.9 Indikace a kritéria přijetí do hospicové péče... 268 // 21.10 Psychosociální aspekty ošetřování umírajících... 268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC