Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006
135 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-825-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, úvod
Děti - výchova předškolní - učebnice vysokošk.
Výchova předškolní - učebnice vysokošk.
000049146
ÚVOD 5 // 1 CESTA OD RVP PV KE ŠKOLNÍMU (TŘÍDNÍMU) VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU 7 - Věra Pantová // 1.1 Vzdělávací programy a školský zákon 8 // 1.2 Vymezení pojmu RVP PV a ŠVP PV 10 // 1.3 Postupné kroky tvorby ŠVP 12 // 1.4 Obsah ŠVP 15 // 1.5 Zpracování TVP 22 // 1.6 Shrnutí 28 // 2 ŘEČOVÁ VÝCHOVA A ROZVÍJENÍ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ V MŠ 31 - Renata Šikulová // 2.1 Vymezení základních pojmů 32 // 2.2 Vývoj řeči dítěte 34 // 2.3 Řečová výchova a její místo v RVP PV 39 // 2.4 Podpora přirozeného a správného rozvoje řeči 42 // 2.5 Narušená komunikační schopnost u předškolního dítěte 54 // 2.6 Organizace logopedické péče u nás 62 // 3 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VMS 67 - Ivana Brtnová-Čepičková // 3.1 Vymezení základních pojmů 68 // 3.1.1 Živé organismy a jejich prostředí 69 // 3.1.2 Abiotické podmínky života (vlivy neživé přírody) 69 // 3.1.3 Biotické podmínky života 73 // 3.1.4 Společenstva a ekosystémy 74 // 3.1.5 Stavba a funkce ekosystémů 76 // 3.1.6 Vývoj společenstev a ekosystémů 78 // 3.2 Životní prostředí 78 // 3.2.1 Ohrožování základních podmínek života 79 // 3.2.2 Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí 80 // 3.2.3 Péče o životní prostředí 82 // 3.2.4 Druhy prostředí člověka 82 // 3.2.5 Prostředí v mateřské škole 83 // 3.3 Cíle a úkoly enviromentální výchovy v MŠ 87 // 3.3.1 Postavení, cíle a poslání EV v obsahu výchovy a vzdělávání v MŠ 87 // 3.3.2 Náměty pro enviromentální výchovu v MŠ 90 //
3 INTERKULTURNĚ PŘÁTELSKÉ KLIMA V MŠ 94 - Petra Morvayová // 4.1 Mateřská škola - dětská identita a diverzita 95 // 4.1.1 Faktory ovlivňující interkultumí klíma ve škole 98 // 4.1.2 Interkultumě přátelská škola 100 // 4.2 Homogenita a diverzita ve škole 100 // 4.3 Profesní kompetence pedagoga v MS 107 // 4.4 Aktivity a podněty 11O // 4.5 Shrnutí 114 // 5 ŠKOLNÍ ZRALOST 117 - Iva Wedlichová // 5.1 Vymezeni pojmu školní zralost 118 // 5.2 Rozvoj předpokladů pro školní práci 119 // 5.3 Znaky školní zralosti 122 // 5.4 Nezralost a nepřipravenost na školu 126 // 5.5 Posuzování předpokladů pro vstup do školy 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC