Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2005
319 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7007-207-5 (brož.)
Obsahuje rejstřík, portréty, tabulky, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. [285]-299
Filozofie - 20. stol. - studie
Filozofie analytická - studie
Filozofové - 20. stol. - studie
000049236
Obsah / Jaroslav Peregrin - Kapitoly z analytické filosofie // 7 // Poděkování 11 // Poznámka k používaným symbolům 12 // Co je to analytická filosofie? // Dva póly filosofie a jejich oddělení ve dvacátém století 13 // Slova autorit 17 // Analytičtí filosofové 22 // Klíčová díla analytické filosofie 24 // Analytická filosofie v Česku 28 // „Zlomit moc slova nad lidským duchem“: GOTTLOB FREGE // Cesta za zpevněním základů matematiky 31 // Život a dílo 33 // Pojmové písmo 36 // Fregova symbolika 41 // Existence abstraktních objektů 49 // Fregova sémantika 53 // Trhlina ve Fregové systému 62 // Jazyk a svět 64 // „Nová logika dává myšlení křídla“: BERTRAND RUSSELL // Dědic Frega, ale i Moora 69 // „Platonický atomismus“ 71 // Život a dílo 73 // Analýza určitých popisů jako paradigma logické analýzy 78 // 8 // Obsah / Jaroslav Peregrin - Kapitoly z analytické filosofie // Logický atomismus 84 // Teorie typů 88 // Meze Russellovy filosofie 90 // „Vědecký světový názor nezná neřešitelné záhady": // RUDOLF CARNAP a Vídeňský kruh // Vídeňský kruh 95 // Život a dílo 97 // Logická výstavba světa 101 // Podstata filosofie a verifikační kritérium smysluplnosti 104 // Logická syntax jazyka 107 // Pojmové rámce 112 // Popperova kritika 115 // Znovuobjevení sémantiky 117 // Extenze a intenze 119 // „Boj proti začarování rozumu prostředky jazyka“: // LUDWIG WITTGENSTEIN // Patří všechny
nezodpověditelné otázky na filosofické smetiště? 123 Život a dílo 125 // Vztah jazyka a světa v Traktátu 128 // Struktura Traktátu 133 // Pohřbení atomismo 136 // Pravidla jazykových her 140 // Wittgensteinovo chápání filosofie 145 // Vzestupy a pády „nové logiky“: // HILBERT, GÖDEL, TARSKI a spoi. // Axiomatická metoda 147 // Hilbertův program 150 // Pionýři symbolické a formální logiky 151 // Godelův důkaz 157 // Tarski a pravdivost 159 // V osidlech paradoxu 161 // Logika a matematika 163 // Obsah / Jaroslav Peregrin - Kapitoly z analytické filosofie // 9 // „Jak děláme věci slovy“: RYLE, AUSTIN a spol. // Ryle a systematicky zavádějící výrazy 167 // Filosofové každodenního jazyka 171 // Strawson a denotování 173 // Austin a klasifikace řečových aktů 176 // Grice a diskurz 178 // „Ontologie rekapituluje filologii“: // WILLARD VAN ORMAN QUINE // Zkřížení analytické filosofie s pragmatismem 181 // Život a dílo 183 // Analytické a syntetické 186 // Holistické pojetí jazyka 188 // Naturalizovaná epistemologie a reglementace jazyka 192 // jazyk a logika 195 // Explikace 198 // Jazyk a korespondence 200 // Logická analýza jazyka a formální sémantika // Možné světy a modálni logika 203 // Zobecnění,Fregova manévru* 206 // Formální sémantika 207 // Intenzionální logika 215 // Kripkova teorie rigidních designátorů 220 // Propoziční postoje a hyperintenzionální sémantika 223 // Kontexty a
dynamická sémantika 225 // Formální sémantika vs. formální metafyzika 227 // Filosofie mysli // Mohou stroje myslet? 231 // Alan Turing a jeho následovníci 233 // Turingovo kritérium: pro a proti 237 // Jak přemýšlíme o něčem? 240 // Mysl a tělo 242 // Funkcionalismus 245 // Kritika funkcionalismu 247 // Filosofie mysli a obrat ? jazyku 249 // 10 // Obsah / Jaroslav Peregrin - Kapitoly z analytické filosofie // Postanalytická filosofie // Na troskách logického atomismu 251 // Od Quina k relativismu 254 // Postanalytičtí filosofové 255 // Davidsonův naturalismus 262 // Sellars a mýtus daného 265 // Sellarsovský inferencialismus 268 // Příčiny vs. důvody 272 // Zatím v Evropě... 275 // Kontinentální filosofie: od klatby ? dialogu? 277 // Filosofie bez dogmat a mýtů? 281 // Literatura 285 // Jmenný rejstřík 301 // Věcný rejstřík 307
(OCoLC)62456325
cnb001569036

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC