Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1993
93 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7040-071-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii
* alternativní pedagogika * didaktika
000049312
1. předmět // 2. Úvod do didaktiky // 3. vyučování jako specifická institucionální forma výchovy // 3.1 Koncepce vyučování v historickém vývoji // 3.2 Individuální (dogmatické) vyučování // 3.3 Hromadné (slovně názorné) vyučování // 3.3.1 Pedagogická soustava J.A. Komenského // 3.3.2 LPedagogická soustava J. F. Herbaria // 3.4 Problémové vyučování J. Deweye // 3.4.1 Projektová metoda // 3.5 Individualizované vyučování // 3.5.1 Winetská soustava a Daltonský plán // 3.6 Problémové vyučování uplatňované v podmínkách naší školy 3.7. Východiskové teorie učení, které se staly technologickým návodem pro tvorbu výukových programů // 3.8 Aplikace prostředků výpočetní techniky ve výuce - vývoj pedagogického software // 4. Altemativní pedagogika // 4.1 Alternativní škola // 4.2 Charakteristika základních alternativních koncepcí // 4.2.1 Waldorfská škola // 4.2.2 Montessoriovská škola // 4.2.3 Freinetovská škola // 4.2.4 Jenská škola // 4.2.5 Daltonská škola // 4.3 Moderní alternativní školy // 4.4 Soukromé školy // 4.5. Školské reformy v době první republiky // 5. Tradiční a moderní organizační formy vyučování // 5.1 Vyučování frontální // 5.2 Skupinové vyučování // 5.2.1 Skupinová pedagogika // 5.3 Párové vyučování a učení // 5.4 Model týmové práce s malými skupinami // 5.5 Wroclawská škola budoucnosti // 5.6 Integrované vyučování // 5.7 Problémy, které se nahromadily v tradičním vyučování uplatňovaném v naší škole // 6. Úloha poznání a hodnocení ve vyučování // 7. Problematika výchovných a vzdělávacích cílů // a možnosti jejich konkretizace...63 // 7.1 Taxonomie kognitivní oblasti...65 // 7.2 Taxonomie afektivní oblasti ... 65 //
8. Projektování výuky...67 // 8.1 Učební plán ...67 // 8.2 Učební osnovy ... 67 // 8.3. Činitelé určující obsah vzdělání...68 // 8.4 Projektování výuky v zemích západních Evropy a v USA...71 // 9. Školní kniha, jeden z nejdůležitějších prostředků vyučování..74 // 9.1 Analýza učebních textů ... 78 // 9.2 Učebnice a vlastní proces vyučování... 80 // 9.3 Učebnice a žákovo učení... 81 // 9.4 Nutnost modernizace učebnic i jejich využívání...81 // 10. Masové komunikační prostředky - výchova a vzdělání...82 // 10.1 Výuková televize... 84 // 11. Teorie a praxe v přípravě budoucích učitelů...87 // 12. Souvislá pedagogická praxe, její průběh a hodnocení ...89 // 13. Seznam použité literatury...92
(OCoLC)39604056
cnb000082697

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC