Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2001
159 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0269-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod
Hygiena - učebnice vysokošk.
000049370
Předmluva 7 // Úvod 9 // 1. Zdraví (MUDr. D. Müllerová, PhD) 13 // 1.1. Definice zdraví 13 // 1.2. Dimenze zdraví 13 // 1.3. Rizikové faktory ovlivňující zdraví 14 // 2. Výživa populačních skupin (MUDr. D. Müllerová, PhD) 15 // 2.1. Nutriční monitoring a jeho možnosti 15 // 2.1.1. Potravinová bilanční metoda národního zásobování potravinami 15 // 2.1.2. Metoda potravinového frekvenčního dotazníku 16 // 2.1.3. Metoda inventomí analýzy stravovacího záznamu 17 // 2.1.4. Metoda chemické analýzy dvojité porce 18 // 2.2. Vývoj spotřeby potravin v ČR 18 // 2.3. Faktory ovlivňující spotřebu potravin 19 // 2.4. Nutriční doporučení 20 // 2.4.1. Výživové doporučené dávky 20 // 2.4.2. Doporučení ve formé potravinového spotřebního koše 24 // 2.4.3. Výživová doporučení pro laickou veřejnost 24 // 3. Složení stravy (MUDr. D. Müllerová, PhD) 26 // 3.1. Energie 26 // 3.1.1. Energetický výdej - typy termogeneze ve vztahu k příjmu potravy 26 // 3.1.2. Nedostatečný příjem energie a bílkovin: Marasmus = Proteino-energetická malnutrice 30 // 3.1.3. Nadbytečný příjem energie: Obezita 31 // 3.2. Proteiny 35 // 3.2.1. Nedostatek příjmu bílkovin: Převážně proteinová malnutrice = Kwashiorkor 37 // 3 // 3.2.2. Nadbytek příjmu bílkovin 38 // 3.3. Lipidy 39 // 3.4. Sacharidy 42 // 4. Světově nejrozšířenější mikronutrientní malnutrice (MUDr. D. Müllerová, PhD) 43 // 4.1. Deficitní železo 43 // 4.2. Deficitní jód // 4.3. Deficit vitaminu A // 5. Kardiovaskulární choroby (MUDr. D. Müllerová, PhD) 46 // 5.1. Rizikové faktory KVCH: 47 // 5.2. Prevence 48 // 5.2.1. Nutriční intervence 49 // 5.2.2. Intervence pohybovou aktivitou 52 // 5.2.3. Intervence protistresová 53 // 6. Vyšetřování a hodnocení zdravotně nutričního stavu (Doc. MUDr. A. Aujezdská, CSc.) 54 //
6.1. Zjišťování anamnestických dat 54 // 6.2. Somatometrická měření 55 // 6.3. Vyšetřování klinických příznaků 61 // 6.4. Biochemická vyšetření 62 // 6.5. Energetická bilance 65 // 7. Vláknina potravy (Doc. MUDr. A. Aujezdská, CSc.) 66 // 7.1. Složky vlákniny a jejich fyziologické vlastnosti 66 // 7.2. Účinky vlákniny na trávicí ústrojí 69 // 7.3. Doporučené dávky vlákniny 71 // 7.4. Choroby připisované deficitu vlákniny 71 // 8. Alternativní výživa (Doc. MUDr. A. Aujezdská, CSc.) 73 // 8.1. Vegetariánství 75 // 8.2. Makrobiotika 77 // 8.3. Alternativní ekologické biopotraviny 79 // 8.4. Chemoprotektivní látky v potravinách, jejich význam pro zdraví (Doc. Ing. Z. Zloch, CSc.) 79 // 9. Alimentární nákazy (MUDr. J. Čelakovský) 85 // 9.1. Bakteriální střevní nákazy 85 // 9.2. Nákazy střevními parazity 87 // 9.3. Vlastní alimentární nákazy 87 // 9.3.1. Toxoinfekce 87 // 9.3.2. Toxikosy 89 // 9.4. Virové alimentární nákazy 91 // 10. Zdravotní zabezpečení výroby potravin a jejich uvádění do oběhu (MUDr. J. Ševčík) 92 // 10.1. Povinnosti výrobců potravin vyplývající ze zákona 93 // 10.2. Další hygienicky významné požadavky na potravinové výrobky 94 // 10.3. Organizace dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o potravinách 97 // 10.4. Závěr 98 // 11. Hygienické požadavky na zásobování obyvatel pitnou vodou a na její kvalitu (Doc. Ing. Z Zloch, CSc.) 100 // 11.1. Základní kategorie vod. Principy hygienické nezávadnosti pitné vody 100 // 11.2. Chemické požadavky na zdravotně nezávadnou pitnou vodu 102 // 11.3. Mikrobiologické a biologické požadavky na nezávadnou pitnou vodu 106 // 11.4. Péče o hygienicky nezávadný individuální zdroj pitné vody 109 // 11.5. Hygienická problematika balených vod 111 //
11.6. Toxikologická rizika užívání zdravotně závadné pitné vody 113 // 11.7. Epidemická rizika z pitné vody 116 // 12. Zásady měření a hodnocení osvětlení (Doc. Ing. Z. Zloch, CSc.) 120 // 12.1. Základní pojmy a požadavky 120 // 12.2. Měření a hodnocení denního (přirozeného) osvětlení v místnosti 121 // 12.3. Měření a hodnocení umělého osvětlení 123 // 13. Tepelně vlhkostní podmínky v místnosti (Doc. Ing. Z. Zloch, CSc.) 126 // 13.1. Základní pojmy a jejich význam pro teplotně-vlhkostní komfort 126 // 13.2. Teplota vzduchu 127 // 13.3. Sálavé teplo 128 // 13.4. Vlhkost vzduchu 129 // 13.5. Rychlost proudění vzduchu 129 // 14. Hygienické měření a hodnocení hluku (Doc. Ing. Z. Zloch, CSc.) 131 // 14.1. Základní pojmy a problém hlukové zátěže populace 131 // 14.2. Metody měření hluku 132 // 14.3. Potenciální zdravotní škodlivost hluku 134 // 15. Mentální hygiena (PhDr. E. Kmžej) 137 // 15.1. Předmět a základní otázky mentální hygieny 137 // 15.2. Psychogenní stres a prevence „stress disease“ 138 // 15.2.1. Stres, adaptace a generální adaptační syndrom (GAS) 138 // 15.2.2. Adaptace organismu a adaptace osobnosti na svízelnou životní situaci 139 // 15.2.3. Prevence tzv. stress disease 141 // 15.3. Koronární vzorec chování z hlediska mentální hygieny práce a životosprávy 142 // 15.3.1. Základní znaky koronárního, nekoronámího a smíšeného vzorce chování 142 // 15.4. Psychohygiena spánku a psychohygiena volného času 145 // 15.4.1. Souhrn poznatků z fyziologie spánku 145 // 15.4.2. Interakce mezi spánkem a duševním zdravím 146 // 15.4.3. Psychohygienické typy duševní svěžesti 147 // 15.4.4. Psychohygienická funkce volného času 148 // 15.4.5. Volný čas v kontextu duševního zdraví 148 //
16. Medikamentózní a psychohygienické nástroje pro odvykání kouření (PhDr. E. Kružej) 150 // 16.1. Kouření cigaret jako rizikový faktor a nikotin // jako návyková droga 150 // 16.2. Charakteristiky a klasifikace kuřáka, exkuřáka a nekuřáka 151 // 16.2.1. Příležitostný kuřák („occasional smoker“) 151 // 16.2.2. Denní (pravidelný) kuřák („daily smoker“) 152 // 16.2.3. Bývalý kuřák („ex-smoker“) 152 // 16.2.4. Nekuřák („non-smoker“) 152 // 16.3. Silné kuřácké návyky a jejich vliv na vznik četných onemocnění 153 // 16.4. Současné medikamentózní nástroje pro odvykání kouření 153 // 16.5. Psychoterapeutické působení na potencování a posilování vůle a motivace pro odvykání kouření 156 // 16.6. Smokerlyzer - jako nástroj pro objektivizaci rizikovosti kouření 156 // 17. Mentální hygiena a ateroskleróza (PhDr. E. Kružej) 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC