Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1996
557 s. : 176 obr.

objednat
ISBN 80-7169-110-0 (váz.)
Bibliogr. s. 529-531.
Rejstř.
000049417
Rekat.
Obsah // SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK... // ÚVOD (M. Štejfa)... // OBECNÁ ČÁST // 1 SRDEČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE (M. Štejfa) . . . . // 1. 1 Klidové a akční napětí kardiocytů ... // 1. 2 Dva typy kardiocytů... // 1.3 Dráždivost a refrakterita... // 1.4 Automacie a vodivost... // 2 ARYTMOGENEZE (M. Štejfa)... // 2. 1 Arytmogenní substrát... // 2. 2 Změny automacie... // 2. 2. 1 Spontánní automacie... // 2. 2. 2 Abnormální automacie... // 2. 3 Spouštěná aktivita... // 2. 3. 1 Časné následné depolarizace (afterdepolarisations) // 2. 3. 2 Pozdní následné depolarizace... // 2. 4 Reentry ... // 2. 4. 1 Krouživý vzruch... // 2. 4. 2 Reflexe... // 2. 5 Blokády... // 3 SRDEČNÍ KONTRAKCE (M. Štejfa)... // 3. 1 Systolická funkce srdce... // 3. 1. 1 Regulace minutového výdeje... // 3. 1. 2 Význam pravé komory (J. Toman)... // 3. 1. 3 Hypertrofie srdce (M. Štejfa)... // 3. 2 Diastolická (luzitropní) funkce srdce . . ... // 3. 3 Regulace oběhu... // 3. 4 Srdeční metabolismus... // 3. 5 Základy hemodynamiky... // 3. 5. 1 Průtoky... // 3.5. 2 Tlaky... // 3. 5. 3 Objemy srdce ... // 3. 6 Hemodynamika při zátěži... // 4 PATOGENEZE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ... // 4. 1 Definice srdečního selhání (M. Štejfa)... // 4. 2 Systolická dysfunkce... // 4. 3 Diastolická dysfunkce (J. Toman) ... // 4.3. 1 Snížená diastolická rezerva... // 4. 3. 2 Diastolická dysfunkce... // 4. 4 Kompenzační mechanismy (M. Štejfa) ... // 4. 5 Patogeneze akutního
srdečního selhání... // 4. 6 Patogeneze chronického srdečního selhání... // 4. 6. 1 Průtok krve kosterními svaly ... // 4. 6. 2 Průtok krve ledvinami... // 13 // 19 // . 23 // . 23 . 23 . 26 . 27 // . 29 // . 29 . 29 . 29 . 30 . 30 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 33 // . 35 // . 36 . 37 . 39 . 40 . 41 . 43 . 51 . 52 . 53 . 54 . 60 . 61 // . 65 // . 65 . 65 . 66 . 67 . 67 . 68 . 68 . 69 . 71 . 72 // 5 KORONÁRNI OBEH (M. Štejfa)... // 5. 1 Průtok krve myokardem... // 5. 2 Koronární rezistence ... // 6 PATOGENEZE ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ (M. Štejfa) . // 6. 1 Koronární složka - choroba koronárních tepen... // 6. 1. 1 Aterogeneze... // 6.1.2 Cévní endotel a destičky... // 6. 1. 3 Koronární spazmus ... // 6. 1.4 Stabilní aterosklerotický plát ... // 6.1.5 Nestabilní aterosklerotický plát... // 6.1.6 Koronární trombóza... // 6. 1.7 Další vývoj trombu... // 6. 2 Myokardiální složka - ischemie, nekróza, reperfuze... // 6. 2. 1 Myokardiální ischemie... // 6. 2. 2 Nekróza ... // 6. 2. 3 Reperfuze ... // 6. 2. 4 Omráčený a hibernovaný myokard... // 6. 2. 5 Vliv kontraktilní ztráty na funkci srdce... // 6. 2. 6 Remodelace komory... // 7 RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY (M. Štejfa)... // 7. 1 Věk, pohlaví a rodinná zátěž... // 7. 2 Hyperlipoproteinemie ... // 7. 3 Kouření... // 7. 4 Hypertenze ... // 7. 5 Diabetes mellitus... // 7. 6 Otylost... // 7. 7 Tělesná inaktivita... // 7. 8 Stres... // 7. 9 Poměr náklady/prospěch u
primární prevence... // 8 INSTRUMENTÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V KARDIOLÓGII // 8. 1 Diagnostická validita nálezů (M. Štejfa)... // 8. 2 Elektrokardiografie... // 8. 2. 1 Geneze elektrokardiogramu... // 8. 2. 2 EKG svody... // 8. 2. 3 Popis EKG křivky... // 8. 2. 4 Vlna P... // 8. 2. 5 Interval P-Q... // 8. 2. 6 Komplex QRS... // 8. 2. 7 Změny úseku S-T a vlny T ... // 8. 2. 8 Interval Q-T... // 8. 3 Dynamická elektrokardiografie (K. Zeman)... // 8. 4 Pozdní komorové potenciály (M. Štejfa, K. Zeman)... // 8. 5 Variabilita srdeční frekvence (VSF) (M. Štejfa)... // 8. 6 Ambulantní monitorování krevního tlaku... // 8. 7 Rtg-snímek plic a srdce... // 8. 7. 1 Plieni městnání... // 8. 7. 2 Srdeční stín... // 8. 8 Echokardiografie (J. Toman)... // 75 // 75 // 76 // 79 // 79 // 80 80 85 // 85 // 86 // 87 // 88 88 88 // 90 // 91 // 92 // 93 95 // 99 // 99 // 101 // 105 // 106 106 // 107 // 108 108 109 // 111 // 111 // 112 // 112 // 114 // 116 // 116 // 117 // 117 // 126 // 128 // 129 // 131 // 132 134 137 137 140 143 // 8. 8. 1 Princip...143 // 8. 8. 2 Způsoby vyšetřování...146 // 8. 8. 3 Hlavní parametry a výpočty...151 // 8. 9 Další zobrazovací metody (M. Štejfa) ...155 // 8. 9. 1 Počítačová tomografie (computer tomography, CT)...155 // 8. 9. 2 Nukleární kardiológie...155 // 8. 9. 3 Nukleární magnetická rezonance...157 // 8. 10 Zátěžová vyšetření ...157 // 8. 10. 1 Zátěžová elektrokardiografie...158 // 8. 10. 2 Zátěžová
echokardiografie (J. Toman)...163 // 8. 10. 3 Zátěžové nukleární vyšetření...164 // 8. 10. 4 Zvláštní typy zátěží . . ...164 // 8. 11 Test na nakloněné rovině (M. Štejfa)...165 // 8. 12 Enzymologické vyšetření...165 // 8.13 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy...166 // 8. 14 Hemodynamické monitorování...167 // 8. 15 Srdeční katétrizace (R. Čerbák)...169 // 8. 15. 1 Zavedení katetrů...169 // 8. 15. 2 Měření tlaků ...170 // 8. 15. 3 Měření průtoku...171 // 8. 15. 4 Měření plochy stenotického ústí...172 // 8. 15. 5 Měření chlopenních regurgitací...172 // 8. 15. 6 Kardioangiografie ...174 // 8. 15. 7 Funkce levé komory srdeční...175 // 8. 15. 8 Zobrazení koronárního řečiště...177 // 8. 15. 9 Komplikace katetrizace...180 // 8. 16 Elektrofyziologické vyšetření převodní soustavy (K. Zeman)...181 // 8. 16. 1 Invazivní metody...181 // 8. 16. 2 Vyšetřování sinoatriálního uzlu ...182 // 8. 16. 3 Vyšetřování síňokomorovéjunkce...185 // 8. 16. 4 Vyšetřování Hisova-Purkyňova systému...191 // 8. 16. 5 Programovaná elektrická stimulace komor...192 // 8. 16. 6 Mapování endokardiálního povrchu srdečních komor...193 // 8. 16. 7 Registrace epikardiálního EKG na obnaženém srdci ...195 // 8. 16. 8 Neinvazivní metody ...195 // 8. 17 Myokardiální biopsie (J. Toman)...196 // 8. 17. 1 Indikace...196 // 8. 17. 2 Technika biopsie a způsob vyšetření vzorků...197 // 8. 17. 3 Komplikace...197
// 9 KARDIOVASKULÁRNÍ TERAPIE (M. Štejfa)...199 // 9. 1 Psychoterapie...199 // 9. 2 Dietoterapie...202 // 9. 2. 1 Antiaterogenní dieta...202 // 9. 2. 2 Redukční dieta...203 // 9. 2. 3 Neslaná dieta...204 // 9. 3 Rehabilitace, komplexní péče o kardiaky, tělesný trénink...205 // 9. 4 Kardiovaskulární farmakologie...207 // 9. 4. 1 Hypolipidemika...207 // 9. 4. 2 Nitráty (donátoři N=0) ...209 // ? // 9. 4. 3 Aktivátory draslíkového proudu...211 // 9. 4. 4 Bcta-blokátory...212 // 9. 4. 5 Inhibitory vápníkového proudu (kalcium-antagonisté)...214 // 9. 4. 6 Diuretika (saluretika) ...216 // 9. 4. 7 Antihypertenziva...219 // 9. 4. 8 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin, inhibitory // angiotensinu II...221 // 9. 4. 9 Srdeční glykozidy...224 // 9. 4. 10 Další pozitivně inotropní látky...227 // 9. 4. 11 Antiarytmika...230 // 9. 4. 12 Antitrombotika...237 // 9. 4. 13 Periferní vazodilatační látky...242 // 9. 5 Kardiopulmonální resuscitace...243 // 9. 6 Umělá plieni ventilace (I. Hofírek)...246 // 9. 7 Elektroimpulzotcrapie (M. Štejfa) ...249 // 9. 8 Trvalá kardiostimulace (P. Kamarýt)...250 // 9. 8. 1 Vývoj trvalé kardiostimulace...250 // 9.8.2 Kódové označení kardiostimulátorů ...251 // 9. 8. 3 Indikace ? trvalé kardiostimulaci...252 // 9. 8. 4 Komorová stimulace on demand - VVI...252 // 9. 8. 5 Sinová stimulace on demand - AAI...259 // 9. 8. 6 Dvoudutinová stimulace - DDD...262 // 9. 8. 7 Síněmi spouštěná (síněmi a
komorami inhibovaná) stimulace komor, // s monokatetrem - VDD...265 // 9. 8. 8 Stimulace s přizpůsobivou frekvencí, řízená biosenzory - VVI, R; // AAI, R; DDD, R a VDD, R...266 // 9. 8. 9 Sledování a kontroly nositelů PM...268 // 9. 9 Implantabilní kardiovertery defibrilátory...269 // 9. 10 Punkce perikardiální dutiny (J. Toman)...270 // 9. 11 Kontinuální náhrada funkce Jedvin při srdečním otoku (D. Sobolová)...270 // 9. 12 Intervenční kardiológie (R. Čerbák)...272 // 9. 12. 1 Perkutánní transluminální koronární angioplaslika...272 // 9. 12.2 Intraaortální balónková kontrapulzacc...275 // 9. 12. 3 Perkutánní balónkové valvuloplastiky...275 // 9. 12. 4 Rad i o frekvenční katetrové ablace u tachyarytmií...278 // 9. 12. 5 Další metody...278 // 9. 13 Ortotopická transplantace srdce (J. Toman)...278 // 9. 13. 1 Indikace...278 // 9. 13. 2 Vyšetření, příprava a vlastní výkon ...279 // 9. 13. 3 Průběh a komplikace po výkonu...279 // 10 KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PŘED OPERACÍ (M. Štejfa)...281 // 10. 1 Predoperační vyšetření před nesrdeční operací...281 // 10. 2 Predoperační příprava...282 // 10. 3 Vliv anestezie...282 // 10. 4 Operační a pooperační sledování...282 // 10. 5 Riziko srdeční operace...283 // SPECIÁLNÍ ČÁST // V/ ? // 11 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - DUSNOST: SRDEČNÍ NEBO PLICNI? (M. Štejfa) . . 287 // 11.1 Dusnost...287 // 11. 1. 1 Příčiny dusnosti...287 // 11. 1.2 Diferenciální diagnóza
dusnosti...288 // 11.2 Kašel...291 // 11.3 Cyanóza...291 // 11.3. 1 Mechanismus vzniku...291 // 11. 3.2 Klinické dělení...292 // 11.4 Srdeční otok...292 // 11.5 Plieni hypertenze ...293 // 11.5. 1 Postkapilární (pasivní) plieni hypertenze ...294 // 11.5.2 Prekapilární (aktivní) plieni hypertenze...298 // 11.5.3 Hyperkinetická plieni hypertenze ...299 // 11. 6 Srdeční selhání...301 // 11.6. 1 Akutní selhání levého srdce...301 // 11.6. 2 Chronické selhání levé komory a obou komor...304 // Vznik a vyvolávající faktory...304 // Příznaky selhání levé komory...305 // Příznaky selhání pravé komory...305 // Základní vyšetření...307 // Průběh...307 // Terminálni (end-stage) srdeční selhání (J. Toman)...308 // Prognóza...308 // 11.6. 3 Léčení chronického srdečního selhání (J. Toman)...309 // 11.7 Primární selhání pravého srdce (M. Štejfa)...316 // 11.8 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) // při bronchiálni obstrukci...318 // 11.9 Primární selhání pravého srdce (cor pulmonale chronicum) // při plieni restrikci ...320 // 11.10 Primární selhání pravého srdce vaskulárního původu...321 // 11. 10. 1 Plieni embolie...321 // ?. 10. 2 Primární plieni hypertenze...326 // 11. 10. 3 Syndrom akutní respirační tísně ...327 // 12 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - BOLEST NA HRUDI (M. Štejfa)...329 // 12. 1 Bolest...329 // 12. 2 Diferenciální diagnóza bolesti na hrudi...330 // 12. 3 Srdeční infarkt...330
// 12. 4. Přednemocniční fáze infarktu myokardu...331 // 12.4. 1 Příznaky srdečního infarktu ...331 // 12. 4. 2 Léčení srdečního infarktu obecně ...332 // 12. 4. 3 Časové úseky přednemocniční fáze...333 // 12. 5 Nemocniční fáze infarktu myokardu ...336 // 12.5. 1 Definitivní diagnóza...336 // 12. 5. 2 Intenzivní péče...343 // 12. 5. 3 Intenzivní léčba...345 // 12. 5. 4 Průběh a komplikace...348 // 12. 5. 5 Rehabilitace, propuštění z nemocnice...355 // // 12. 6 Ponemocniční fáze infarktu myokardu ... // 12. 6. 1 Jak má být nemocný po infarktu sledován?... // 12. 6. 2 Jak má být nemocný po infarktu léčen?... // 12. 7 Stabilní (chronická) angina pectoris... // 12. 7. 1 Angina pectoris s normálním koronarogramem (syndrom X) . // 12. 8 Nestabilní angina pectoris... // 12. 9 Náhlá koronární smrt ... // 12. 10 Němá ischemie... // 12. 11 Nebolestivé formy chronické ICHS... // 12. 11. 1 Ischemická kardiomyopatie... // 12. 11.2 Poruchy rytmu... // 12. 12 Prognóza ICHS... // 12. 13 Posuzování ICHS... // 12. 14 Pericarditis acuta... // 12. 15 Dissectio aortae a jiná onemocnění aorty ... // 12. 16 Neurocirkulační astenie... // 12. 17 Ezofageální bolesti... // 12. 18 Vertebrogenní bolestivý syndrom... // 12. 19 Myofasciální bolestivý syndrom... // 12. 20 Srdeční traumatismy... // 12. 20. 1 Tupá poranění srdce... // 12. 20. 2 Penetrující poranění srdce... // 12. 20. 3 Úraz elektrickým proudem... // 13 VEDOUCÍ
PŘÍZNAK - PALPITACE, SYNKOPA, ARYTMIE . . // 13. 1 Palpitace (bušení srdce) (M. Štejfa)... // 13. 2 Synkopa (mdloba) (M. Štejfa, P. Kamarýt)... // 13. 3 Arytmie (M. Štejfa)... // 13. 3. 1 Vznik a trvání arytmie, arytmogenní substrát... // 13. 3. 2 Hemodynamika arytmií ... // 11.3. 3 Symptomatologie arytmií... // 13. 3. 4 Algoritmus záchytu arytmií ... // 13. 3. 5 EKG rozpoznání arytmií... // 13. 3. 6 Dělení a klinika arytmií... // 13. 3. 7 Arytmie ze změny normální automacie... // 13. 3. 8 Arytmie z abnormální automacie nebo spouštěné aktivity . . . // 13. 3. 9 Reenlrantní arytmie... // 13.3. 10 Blokády... // 13. 3. 11 Prognóza arytmií... // 14 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - HYPERTENZE, HYPOTENZE (M. Štejfa) // 14. 1 Krevní tlak... // 14. 2 Hypertenze... // 14.2. 1 Primární hypertenze... // 14. 2. 2 Sekundární hypertenze... // 14. 2. 3 Akcelerovaná a maligní hypertenze... // 14. 2. 4 Hypertenzní krize... // 14. 2. 5 Hypertenzní encefalopatie... // 14. 2. 6 Juvenilní hypertenze... // 14. 2. 7 Stařecká hypertenze ... // 356 // 356 // 356 // 358 // 362 // 363 369 // 369 // 370 370 // 370 // 371 // 372 // 373 375 // 377 // 378 378 // . 379 . 379 . 380 . 380 // . 383 // . 383 . 383 . 386 . 387 . 388 . 388 . 388 . 389 . 392 . 392 . 392 . 397 . 411 . 419 // . 421 // . 421 . 422 . 423 . 427 . 429 . 430 . 431 . 431 . 431 // 14. 3. Léčení hypertenze... // 14. 3. 1 Léčebné postupy... // 14. 3. 2 Kontrola léčby... // 14. 3. 3 Doporučené léky...
// 14. 4 Cévní onemocnění mozku... // 14. 5 Hypotenze... // 15 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - AKUTNÍ HYPOTENZE (M. Štejfa) // 15. 1 Šok... // 15. 2 Akutní zástava oběhu a dýchaní, náhlá smrt... // 16 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - ZVĚTŠENÍ SRDCE... // 16. 1 Zvětšení srdce (M. Štejfa)... // 16. 2 Kardiomyopatie - typy postižení (J. Toman)... // 16. 2. 1 Dilatační typ... // 16.2. 2. HypertrofickáKMP... // 16. 2. 3. Restriktivní typ... // 16. 3 Specifická onemocnění myokardu (I. Toman) ... // 16. 3. 1 Akutní myokarditida... // 16. 3. 2 Poškození srdce alkoholem... // 16. 3. 3 Poškození srdce cytostatiky ... // 16. 3. 4 Amyloidóza srdce ... // 16. 3. 5 Peripartální postižení srdce . .  ... // 16. 3. 6 Srdce při endokrinopatiích (M. Štejfa)... // 16. 3. 7 Srdce otylých... // 16. 3. 8 Srdce při diabetes mellitus... // 16. 3. 9 Srdce při uremii (D. Sobolová)... // 16. 3. 10 Srdce při anémii (M. Štejfa)... // 16. 3. 11 Srdce při avitaminóze Bi (beri-beri)... // 16. 3. 12 Srdce při dyselektrolytemiích... // 16. 3. 13 Srdce a kardiotropní léky... // 16. 3. 14 Presbykardie... // 17 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - HOREČKA U KARDIAKA (M. Štejfa) // 17. 1 Banální infekce... // 17. 2 Infekční endokarditida... // 17. 3 Revmatická endokarditida... // 17. 4 Další neinfekční endokarditidy ... // 17. 5 Žilní a tepenné tromboembolie ... // 17. 6. Primární nádory srdce... // 18 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - ŠELEST NA SRDCI ... // 18. 1 Diferenciální diagnóza srdečních
šelestů (M. Štejfa)... // 18. 2 Získané srdeční vady (R. Čerbák)... // 18. 2. 1 Mitrální stenóza... // 18. 2. 2 Mitrální regurgitace... // 18. 2. 3 Aortální stenóza ... // 18. 2. 4 Aortální regurgitace ... // 18. 2. 5 Trikuspidální stenóza... // 18. 2. 6 Trikuspidální regurgitace... // 18. 2. 7 Pulmonální regurgitace... // 18. 2. 8 Kombinované vady... // . 431 . 432 . 434 . 434 . 436 . 438 // . 441 // . 441 . 446 // . 449 // . 449 . 452 . 452 . 453 . 455 . 456 . 456 . 459 . 459 . 459 . 460 . 461 . 461 . 462 . 462 . 464 . 464 . 465 . 467 . 467 // . 471 // . 471 . 472 . 477 . 478 . 479 . 480 // . 481 // . 481 . 483 . 484 . 487 . 489 . 491 . 494 , 494 495 . 495 // 18. 3 Vrozené srdeční vady v dospělosti (R. Čerbák)...496 // 18. 3. 1 Defekt sinového septa II. typu...497 // 18. 3. 2 Atrio-ventrikulární kanál...499 // 18. 3. 3 Defekt komorového septa ...500 // 18. 3. 4 Otevřená tepenná ducej...501 // 18. 3. 5 Koarktace aorty...502 // 18. 3. 6 Stenóza pulmonální chlopně...504 // 18. 3. 7 Fallotova tetralogie...505 // 18. 3. 8 Ebsteinova anomálie...506 // 18. 3. 9 Prolaps mitrální chlopně...508 // 18. 4 Péče o nemocné po srdečních operacích (R. Čerbák)...511 // 18.4. 1 Pooperační sledování... 511 // 18. 4. 2 Funkce umělé chlopně...511 // 18. 4. 3 Prevence infekční endokarditidy...512 // 18. 4. 4 Antikoagulační terapie...512 // 19 VEDOUCÍ PŘÍZNAK - BOLEST V DOLNÍ KONČETINĚ (M. Štejfa)...513 // 19. 1 Ischemická
choroba dolních končetin...513 // 19. 1. 1 Akutní ischemie DK...513 // 19. 1.2 Chronická ICH DK...513 // 19. 2 Hluboká žilní trombóza...517 // 20 ZAMYŠLENÍ NAD KARDIOLÓGIÍ (M. Štejfa)...521 // 20. 1 Poznámky ? etice ...521 // 20. 2. Dějiny kardiológie...523 // 21 DOPORUČENÁ LITERATURA ...529 // 22 REJSTŘÍK...533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC