Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
283 s. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-246-2707-8 (e-kniha)
ISBN 80-246-1274-7 (brož.)
ISBN 978-80-246-2707-6 (e-kniha)
Prameny k dějinám českého myšlení ; 5
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie na s. 267-273
Poslední, posmrtně vydaná kniha M. Červenky Kapitoly o českém verši shrnuje autorův celoživotní výzkum českého verše. První část se zabývá obecnými principy a v návaznosti i polemice vůči dosavadním koncepcím (včetně Romana Jakobsona a Červenkova učitele Jana Mukařovského) formuluje nově některé podstatné rysy českého verše. Druhou část tvoří průvodce základními metry novočeské poezie, od počátku obrození až do poloviny 20. století. Knihu, která vznikla na základě rozsáhlého excepčního materiálu a na které Miroslav Červenka pracoval do posledních dnů svého života, připravili k vydání Květa Sgallová a Jiří Holý.
Popsáno podle tištěné verze
Verš český - studie
000049426
Předmluva // KAPITOLA 1. PROZODIE ČESKÉHO PŘÍZVUČNÉHO VERŠE // 1.1 Prozodická typologie // 1.2 Sylabické a tónické // 1.3 Sylabo- // 1.4 -tónické // 1.5 Přízvukové celky // 1.6 Prozodická pravidla // 1.7 Verš a věta // KAPITOLA 2. DVOUDOBÉ A TŘÍDOBÉ // 2.1 Dvoudobé a třídobé z hlediska řeči // 2.2 Daktyl // 2.2.1 Silné pozice v daktylských verších // 2.2.2 Slabé pozice v daktylských verších // KAPITOLA 3. SLABÉ POZICE V TROCHEJI A JAMBU // 3.1 Zákaz přízvuků na slabých pozicích? // 3.2 Přízvučná monosylaba na slabých pozicích // 3.3 Rozložení přízvuků na slabých pozicích // 3.4 Levý kontext // 3.5 Lexikální slabost // 3.6 Intonační hierarchie // KAPITOLA 4. JAMB A TROCHEJ // 4.1 Polemika s učiteli // 4.2 Tzv. příznakovost jambu // 4.3 Příznakovost trocheje // 4.4 Jambická cézura // 4.5 Bílá místa v obrazu // KAPITOLA 5. ŽENSKÉ A MUŽSKÉ // 5.1 Metrika veršových klauzulí // 5.2 Daktylská klauzule navíc // 5.3 Koncové slovo a takt // 5.4 Jazykové předpoklady ženských a mužských zakončení // 5.5 Akcentuace poslední silné pozice – ženské verše // 5.6 Akcentuace poslední silné pozice – mužské verše // 5.7 Ženské a mužské rýmy // KAPITOLA 6. TŘÍSTOPÉ, ČTYŘSTOPÉ, PĚTISTOPÉ, ŠESTISTOPÉ // 6.1 Třístopé // 6.2 Čtyřstopé // 6.3 Pětistopé // 6.4 Šestistopé včetně alexandrinů // KAPITOLA 7. PARAMETRY RYTMICKÉHO STYLU // KAPITOLA 8. TŘÍSTOPÝ TROCHEJ A JAMB // 8.1 Třístopý trochej // 8.2 Třístopý jamb // KAPITOLA 9. KOMBINACE KRÁTKÝCH DVOUDOBÝCH ROZMĚRŮ: T4+3, J4+3 // 9.1 Kombinace čtyřstopého a třístopého trocheje // 9.2 Kombinace čtyřstopého a třístopého jambu // KAPITOLA 10. ČTYŘSTOPÝ JAMB // 10.1 Obrození // 10.2 Májovci // 10.3 Lumírovci a jejich současníci // 10.4 Macharova a Tomanova generace // 10.5 Třicátá a čtyřicátá léta: velký návrat J4 // KAPITOLA 11. ČTYŘSTOPÝ TROCHEJ – TEZE 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC