Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:83x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
139 s.

objednat
ISBN 80-7042-639-X (brož.)
Obsahuje předmluvu
Bibliografie: s. 138-139
Politika sociální - učebnice vysokošk.
000049449
OBSAH // PŘEDMLUVA... 1 // 1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ POLITIKY... 3 // 1.1 Vymezení sociální politiky... 3 // 1.2 Sociální politika a lidský potenciál... 11 // 1.3 Sociální politika a sociální práce... 16 // 2. OBJEKTY A SUBJEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY... 21 // 2.1 Objekty sociální politiky... 21 // 2.2 Subjekty sociální politiky... 23 // 2.2.1 Sociální systémy jako subjekty sociální politiky... 24 // 2.2.2 Mezinárodní organizace jako sociální subjekty... 27 // 3. TYPY SOCIÁLNÍ POLITIKY... 32 // 3.1 Vymezení a charakteristika sociálního státu... 34 // 3.2 Funkce sociálního státu... 36 // 3.3 Typologie sociálních států... 37 // 4. CÍLE SOCIÁLNÍ POLITIKY 41 // 4.1 Obecné cíle sociální politiky... 42 // 4.1.1 Realizace lidských práv... 43 // 4.1.2 Sociální práva člověka... 48 // 5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOCIÁLNÍ POLITIKY... 52 // 5.1 Princip sociální spravedlnosti... 53 // 5.2 Princip sociální solidarity... 55 // 5.3 Princip subsidiarity... 56 // 5.4 Princip participace... 57 // 6. FUNKCE A NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY... 59 // 6.1 Funkce sociální politiky... 59 // 6.2 Nástroje sociální politiky... 64 // 7. SOCIÁLNÍ DOKTRÍNA ČESKÉ REPUBLIKY... 69 // 7.1 Poslání a základní funkce sociální doktríny... 69 // 7.2 Hodnotová východiska české sociální doktríny... 71 // 7.3 Lidská a sociální práva - základní osnova sociální doktríny... 72 // 7.4 Priority české sociální doktríny...
74 // 7.5 Způsoby uplatňování sociální doktríny v praktické sociální politice... 76 // 8. SOCIÁLNÍ POLITIKA V PODMÍNKÁCH SAMOSPRÁVNÉHO 78 // ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE... // 8.1 Cíle sociální politiky státu a jeho samosprávných celků... 78 // 8.2 Specifika státní sociální politiky a sociální politiky krajů a obcí... 80 // 8.3 Objektivizace sociální politiky krajů a obcí... 82 // 9. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI... 85 // 9.1 Chudoba... 85 // 9.1.1 Vymezení chudoby... 87 // 9.1.2 Příčiny vzniku chudoby... 90 // 9.2 Deprivace... 93 // 9.3 Sociální dezintegrace a sociální vyloučení... 95 // 9.4 Sociální soudržnost... 99 // 10. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA... 103 // 10.1 Sociálně právní ochrana zdraví... 104 // 10.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 105 // 10.2 Sociálně právní ochrana dětí... 107 // 10.3 Sociálně právní ochrana dospělých občanů... 110 // 10.3.1 Veřejný ochránce práv... 111 // 10.3.2 Ochrana před diskriminací v pracovním právu... 113 // 11. ROVNOST MUŽŮ A ŽEN... 115 // 11.1 Rovné příležitosti a postavení žen na trhu práce... 117 // 11.2 Rovné příležitosti mužů a žen v oblasti zdravotnictví... 119 // 11.3 Problematika násilí na ženách... 119 // 12. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ... 122 // 12.1 Všeobecná charakteristika... 122 // 12.2 Systém sociálního pojištění... 124 // 12.3 Systém státní sociální podpory... 127 // 12.4 Systém sociální
pomoci... 131 // 12.4.1 Sociální pomoc v podobě peněžitých dávek... 132 // 12.4.2 Sociální pomoc ve formě služeb... 135 // POUŽITÁ LITERATURA... 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC