Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Praha : Euromedia Group, 2004
714 s. : il.

objednat
ISBN 80-242-1227-7 (váz.)
Universum (Knižní klub)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, grafy, přehled vzorců, rejstřík
Matematika - přehledy
000049479
Obsah v // Předmluva 9 // Označení a symboly 11 // I. Aritmetika a algebra 19 // 1. Základní operace 21 // 2. Čísla v desítkové soustavě 33 // 3. Vyjadřování veličin v různých jednotkách 43 // 4. Algebraické výrazy 53 // 5. Výpočty se zlomky 61 // 6. Úměrnost 79 // 7. Trojčlenka 85 // 8. Procenta 93 // 9. Úroky 105 // 10. Reálná čísla 115 // 11. Mocniny a odmocniny 119 // 12. Dvojčleny 127 // 13. Lineární rovnice 137 // 14. Kvadratické rovnice 149 // 15. Kubické rovnice a rovnice vyššího stupně 167 // 16. Rovnice s neznámou pod odmocninou 179 // 17. Rovnice exponenciální a logaritmické 183 // 18. Nerovnice 195 // 19. Lineární funkce 199 // 20. Soustavy lineárních rovnic 227 // 21. Podíly mnohočlenů 239 // 22. Komplexní čísla 253 // 5 // Obsah // II. Geometrie // 1. Úvod do geometrie 265 // 2. Rovinné útvary a jejich konstrukce 275 // 3. Obvod a obsah mnohoúhelníku 325 // 4. Přímky a úhly jimi svírané 347 // 5. Vlastnosti trojúhelníku 353 // 6. Vlastnosti čtyřúhelníku 367 // 7. Shodné trojúhelníky 377 // 8. Stejnolehlost 381 // 9. Pythagorova věta a jiné vzorce pro pravoúhlý trojúhelník 391 // 10. Užití goniometrických funkcí v trojúhelníku 397 // 11. Geometrické útvary v prostoru 407 // III. Matematická analýza // 1. Základy matematické analýzy 431 // 2. Funkce 435 // 3. Posloupnosti 447 // 4. Limita a spojitost funkce 469 // 5. Diferenciální počet 485 // 6. Zkoumání průběhu funkce 517
// 7. Integrální počet 543 // IV. Lineární algebra a analytická geometrie // 1. Vektory 559 // 2. Lineární zobrazení 573 // 3. Determinanty 599 // 4. Analytická geometrie v prostoru 613 // Obsah // V. Teorie pravděpodobnosti // 1. Axiomatické pojetí pravděpodobnosti 633 // 2. Klasické pojetí pravděpodobnosti 641 // 3. Náhodné veličiny a distribuční funkce 663 // Přehled vzorců 675 // Rejstřík // 699

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC