Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Beletrie
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
356 s., [4] s. obr. příl. : il., faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-875-4 (váz.)
Knihovna rané křesťanské literatury ; sv. 4
koptština
Obsahuje bibliografii na s. 309-317, bibliografické odkazy a rejstříky
Tomášovo evangelium -- Filipovo evangelium -- Podstata archontů -- O původu světa -- Výklad o duši -- Tomášova kniha
000049525
(1) KODEXY Z NAG HAMMÁDÍ (W. B. Oerter P Pokorný) -- Úvod -- Obsah jednotlivých kodexů -- Gnostické spisy -- Křesťanské, hermetické a jiné spisy -- Literární žánry -- Datování -- Písařská ruka -- Jazyk -- Texty z Nag Hammádí a jejich přínos pro koptskou filologii -- Historie koptských dialektů ve světle kodexů z Nag Hammádí -- Význam textů z Nag Hammádí pro biblistiku a religionistiku -- Synoptické bádání -- Ježíšovo učení -- Žánr -- Význam pro religionistiku -- Dějiny působení židovské bible -- Pramen pro dějiny raného křesťanství -- Autorství, předlohy, okruh uživatelů -- Historie nálezu -- Dějiny vydání -- Vzpomínky P. Pokorného z expedice Nag Hammádí III (1978) (úryvky) -- Jeskyně -- Kláštery -- Loučení -- (2) KODEX NAG HAMMÁDÍ II A JEHO SPISY -- ÚVOD (W.B.Oerter) -- Popis -- Vazba -- Autorství a písařská ruka -- Paleografie -- Datování -- Jazyk -- Koptská abeceda -- Literatura (výběr) -- TOMÁŠOVO EVANGELIUM (NHC U/2, 32,10-51,28) {Úvod, překlad a komentář R Pokorný) -- Úvod -- 1. Význam -- 2. Doklady a vznik -- Součást „knihovny" z Nag Hammádí -- Starověké zmínky o Tomášovu evangeliu -- Blízkost gnózi -- Řecké fragmenty a další citáty a překlady -- Tomášovské spisy a místo vzniku -- Etapy vývoje I -- Vznik Tomášova evangelia -- Schenkeho hypotéza -- Okolnosti vzniku úvaha první -- Problém -- Okolnosti vzniku úvaha druhá -- Etapy vývoje úvaha druhá
-- 3. Historický a kulturní kontext -- 4. Teologie -- Duchovní autorita slov moudrosti -- Asketická praxe a odstup od světa -- Novozákonní obdoby -- Další doklady žánru „sbírka výroků" -- a žánru „dialogy se Spasitelem" -- Království Boží jako klíčový pojem Tomášova evangelia. Chybí pojem hřích, věřící jako vyvolení -- 5. Metoda výkladu -- 6. Edice a literatura -- Tomášovo evangelium (překlad a výklad jednotlivých logií) -- FILIPOVO EVANGELIUM (NHC II/3, 51,29-86,19) (Úvod, překlad a komentář L. Kopecká R Pokorný) -- Úvod -- 1. Doklady -- 2. Žánr a vztah k ježíšovské tradici -- 3. Valentinské rysy -- 4. Edice a literatura -- Filipovo evangelium (překlad z koptštiny) -- PODSTATA ARCHONTŮ (NHC II/4, 86,20-97,23) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková R Pokorný) -- Úvod -- 1. Název, původ, datování -- 2. Členění spisu -- 3. Vliv Pavlových listů -- 4. Obsah -- Vyprávění o pýše a pádu prvého archonta (PodArch 86,27-87,11). Zjevení Božího obrazu. Stvoření člověka a příběh o ráji -- (PodArch 87,11-91,11) -- Potopa (PodArch 92,3-18) -- Sabaóth (PodArch 95,13-96,17) -- Nórea -- Hmotný svět -- 5. Edice a literatura -- Podstata archontů (překlad z koptštiny) -- [Prolog] -- [Samaelova domýšlivost a pád] -- [Zjevení Boha a stvoření Adama] -- [Adam dává jména zvířatům] -- [Adam v ráji] -- [Stvoření ženy] -- [Pronásledování duchovní ženy] -- [Překročení příkazu] -- [Vyhnání
z ráje] -- [Kain a Ábel] -- [Další potomstvo Adama a Evy] -- [Potopa] -- [Nórea a archonti] -- [Zjevení anděla Elelétha] -- [Podstata archontů] -- [Sofiino nepovedené dílo] -- [Samaelova pýcha a pád] -- [Sabaóth] -- [O dětech světla] -- [Eschatologický závěr] -- [Název spisu] -- O PŮVODU SVĚTA (NHC U/5, 97,24-127,17) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) -- Úvod -- 1. Datace, autor, místo vzniku -- 2. Jazyk -- 3. Židovský vliv -- 4. Křesťanský vliv -- 5. Způsob narace -- 6. Místo v kontextu ostatních gnostických textů -- 7. Edice a literatura -- O původu světa (překlad z koptštiny) -- [Prolog] -- [Theogonie] -- [Antropogonie a rajský příběh] -- [Alegorický exkurz a shrnutí] -- [Mezidobí] -- [Konec] -- [Závěr] -- VÝKLAD O DUŠI (NHC II/6, 127,18-137,27) (Úvod, překlad a komentář R Ryneš) -- Úvod -- 1. Název spisu -- 2. Metoda výkladu -- 3. Žánr -- 4. Obsah -- 5. Mýtus o pádu duše -- 6. Edice a literatura -- Výklad o duši (překlad z koptštiny) -- [Proroctví] -- [Obrácení do nitra a křest] -- [Ženich] -- [Sňatek] -- [Návrat k otci] -- [Modlitba a pokání] -- [Název spisu] -- TOMÁŠOVA KNIHA (NHC II/7, 138,1-145,23) (Úvod, překlad a komentář M. Havrda) -- Úvod -- 1. Postavy -- 2. Obsah -- 3. Edice a literatura -- Tomášova kniha (překlad z koptštiny) -- Přehledná tabulka rukopisů z Nag Hammádí a jejich zkratek -- Seznam zkratek -- Bibliografie -- Rejstřík spisů -- Rejstřík osobních
jmen -- Rejstřík místních názvů -- Rejstřík vybraných pojmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC