Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1994
79 s. : il.

objednat
ISBN 80-04-26070-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, terminologický slovníček, věcný a jmenný rejstřík
Biologie obecná - učebnice vysokošk.
000049603
OBSAH // ÚVODEM ... // ŽIVOT A JEHO POZNÁVÁNÍ // »••¦••••••••••••••e // 3 // ? // 1.1 TßlDßNl BIOLOGICKÝCH VED... // 1.2 METODY POZNÁVÁN! A VÝZKUMU V BIOLOGII... // 1.3 VÝZNAM A ÚKOLY SOUČASNĚ BIOLOGIE... // 2 OBECNÉ ZÁKLADY BIOLOGIE ŽIVÝCH SOUSTAV // // ••••••••••• // ••••••••••••• // 2.1 USPOŘÁDÁNI A SPOLEČNĚ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV // 2.1.1 Stupňovité uspořádání organismů... // 2.1.2 Společné vlastnosti živých soustav... // 2.2 CHEMICKÉ SLOŽENI ŽIVÝCH SOUSTAV... // 2.2.1 Biogenní prvky a jejích funkce. // 2.2.2 Voda a další anorganické sloučeniny. // 2.2.3 Blomakromolekuly a Jiné organické látky. // 2.3 PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGII V ŽIVÝCH SOUSTAVÁCH.. // 2.3.1 Organismy a energie... // 2.3.2 Enzymy a enzymové systémy... // 2.3.3 Biochemické základy metabolismu // •••••••••• // . ...•••> // ••••••••••••• // •••••••••••••••••••••• // ••••••••••• // ¦•••••••••••• // ••••••••••••• // ••••••••••• // ••••••••• // ••••••••• // BIOLOGIE BUNKY // 3.1 PRINCIPY STAVBY A FUNKCE BUŇKY... // 3.2 MEMBRÁNY A TRANSPORTNÍ DĚJE... // 3.3 MNOŽENÍ BUNĚK... // 3.4 DĚDIČNOST A PROMĚNLIVOST NA BUNĚČNÉ ÚROVNI // •••••••••••
// ••••••••••• // •••••••••• // VIRY. PROKARYOTA, EUKARYOTA // ••••••••••••• // 4.1 VIRY... // 4.2 PROKARYOTNI BUŇKA // 4.3 BUŇKA EUKARYOT... // 4.3.1 Typické znaky cukaryotni buňky . // 4.3.2 Diferenciace bunčk. nádorové buňky // •••••••••••••• // •••••••••••••••• // •••••••••••• // •••••••••••••• // // 5 MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÉ ASPEKTY VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI // 5.1 VÝVOJ NÁZORŮ NA VZNIK A PŮVOD ŽIVOTA... // 5.1.1 Kreační hypotézy... // 5.1.2 Teorie o samoplozcni... // 5.1.3 Teorie o panspcrmll... // 5.1.4 Teorie o autochtónni ablogenezl... // •••••••••• // »••• ’ // ? // PŘEHLED DĚJIN BIOLOGIE. // 6.1 BIOLOGICKÉ POZNATKY VE STAROVĚKU ... // 6.2 BIOLOGICKÉ POZNATKY VE STŘEDOVĚKU... // 6.3 POČÁTKY OSAMOSTATNĚNI BIOLOGICKÝCH OBORŮ // 6.4 BIOLOGICKÉ VĚDY V 19. STOLETÍ ... // 6.5 ROZVOJ BIOLOGICKÝCH DISCIPLIN VE 20. STOLETÍ. // Doporučená literatura... // © Testová úlohy (řeiení) Terminologický slovníček // Včcný rejstřík... // Jmenný rejstřík... // •••••••••••• // •••••••••• // // •••••••••• // •••••••••• // ...67 // .21. 44 (67) // ...68 // ...75 // ...78 // 4 // ! // SSetiaS eeeeeo ???® ggßßto caia

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC