Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(38.1) Půjčeno:305x 
BK
Brno : Paido, 1998
234 s.

objednat
ISBN 80-85931-65-6 (brož.)
Edice pedagogické literatury
Obsahuje úvod, shrnutí česky a německy, přílohu Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice (Hans Hovorka)
Bibliografie: s. 225
Pedagogika speciální - učebnice vysokošk.
000049607
ÚVOD ...9 // 1. PREGRADUÁLNÍ A POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ V REFLEXI NA CELOSVETOVÉ TRENDY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE - Marie Vítková ...11 // 1.1. Školství a Evropská unie ...11 // 1.2. Paradigma postižení ...12 // 1.3. Jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami ...14 // 1.4. Vliv zahraničních trendů a společenských změn po roce 1989 v základním školství u nás ...15 // 1.5. Pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů ...16 // Příloha č. 1 ...19 // Příloha č. 2 ...20 // Příloha č. 3 ...22 // 2. UVEDENÍ DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY - Jarmila Pipeková ...23 // 2.1. Speciální pedagogika - pojetí ...23 // 2.2. Základní terminologické pojmy speciální pedagogiky ...25 // 2.3. Diagnostické metody ve speciální pedagogice ...29 // 2.4. Speciálně pedagogické nápravné (terapeutické) metody ...30 // 2.5. Komprehensivní (ucelená) rehabilitace ...30 // 2.6. Pedagogicko-psychologický poradenský systém v České REPUBLICE ...31 // 3. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - Dagmar Přinosilová ...33 // 3.1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky ...33 // 3.2. ÚKOLY speciálně pedagogické diagnostiky v jednotlivých obdobích vývoje ...35 // 3.3. Požadavky na vlastnosti diagnostických metod ...37 // 3.4. Přehled nejdůležitéjších metod ...39 // 3.5. Hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky podle zaměření ...42 // 3.6. Základní diagnostické situace // 3.7. Možnosti využití speciálně pedagogické diagnostiky v praxi // 3.8. Přehled hlavních úkolů speciálně pedagogické diagnostiky v jednotlivých oblastech speciální pedagogiky podle druhu základního postižení ...61 // 4. LOGOPEDIE - Jiřina Klenková ...69 // 4.1. Logopedie - pojetí ...69 // 4.2. Řeč, komunikace ...70 // 4.3. Narušená komunikační schopnost ...71 // 4.4. Péče o osoby s narušenou komunikační schopností ...75 //
5. UVEDENÍ DO SURDOPEDIE - Alena Bulová ...81 // 5.1. Surdopedie ...81 // 5.2. Klasifikace sluchových vad ...85 // 5.3. Sluchová protetika ...87 // 5.4. Komplexní péče o sluchové postižené ...88 // 5.5. Specifika výchovy a vzdělávaní dítěte se sluchovou vadou.91 // 5.6. Školy pro sluchové postižené ...95 // 5.7. Pokyny pro kontakt se sluchové postiženými ...96 // 6. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ - Alena Šafrová ...98 // 6.1. Definice specifických poruch učení ...100 // 6.2. Etiologie specifických toruch učení ...104 // 6.3. Diagnostika specifických poruch učení ...117 // 6.4. Reedukace specifických poruch učení ...123 // 7. SOMATOPEDIE - Marie Vítková ...130 // 7.1. Somatopedie - pojetí ...130 // 7.2. Klasifikace pohybových vad ...132 // 7.3. Charakteristika nejčastéjších pohybových postižení v předškolním a školním věku ...137 // 7.4. Charakteristika nejčastějších chronických onemocnění a jejich vliv na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ...144 // 7.4.1. Alergická a astmatická onemocnění ...145 // 7.5. Problematika výchovy a vzdělávání dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením ...148 // 7.6. Specifika daná věkem ...149 // 7.7. Systém výchovy a vzdělávání tělesně a zdravotně postižených // DĚTÍ A MLADISTVÝCH ...154 // 7.8. Význam, úkoly a organizace školy při zdravotnických zařízeních ...157 // 8. OFTALMOPEDIE - Lea Květoňová-Švecová ...163 // 8.1. Vymezení disciplíny, terminologie ...163 // 8.2. Osobnost a zrakový handicap ...164 // 8.3. Zrakové postižení ...165 // 8.4. Výskyt a etiologie vad ...165 // 8.5. Systém speciálně pedagogické podpory v ČR ...166 //
9. UVEDENÍ DO PSYCHOPEDIE - Jarmila Pipeková ...170 // 9.1. Psychopedie - vymezení pojmu ...170 // 9.1.1. Péče o mentálně retardované v průběhu historie ...170 // 9.2. Pojmové vymezení a terminologie v psychopedii ...171 // 9.3. Klasifikace mentální retardace (MR) ...173 // 9.4. Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace..173 // 9.5. Výchova a vzdělávání MR ...175 // 10. Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - Miroslava Bartoňová ...179 // 10.1. Okruh klientely ...179 // 10.2. Současná legislativa ...180 // 10.3. Problematika přípravné třídy ...181 // 10.4. Obsah výchovy a vzdéiAní ...183 // 11. UVEDENÍ DO ETOPEDIE - Marie Procházková ...188 // 11.1. Pojetí etopedie ...188 // 11.1.1. Vymezení základních pojmů ...188 // 11.2. Klasifikace toruch chování a jejich charakteristika ...191 // 11.2.1. Poruchy chování z hlediska speciálně pedagogického.191 // 11.3. Péče o jedince s poruchami chování ...198 // 11.3.1. Převýchovný proces, legislativní podklady ...199 // 11.3.2. Ústavní péče ...200 // 11.3.3. Preventivně výchovná péče ...205 // 12. PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI - Pavel Mühlpachr ...209 // 12.1. Drogová závislost ...210 // 12.1.1. Fáze vývoje drogové závislosti ...210 // 12.1.2. Klasifikace drogových závislostí ...211 // 12.1.3. Motivace abúzu drog ...211 // 12.1.4. Rizikové skupiny ...212 // 7 // 12.2. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU ...213 // 12.2.1. Diagnostická kritéria ...213 // 12.2.2. Fáze závislosti na alkoholu ...214 // 12.2.3. Klasifikace abúzu alkoholu ...215 // 12.2.4. Klasifikace typů závislosti ...216 // 12.2.5. Rizikové skupiny ...216 // 12.2.6. Fetální alkoholový syndrom (dále FAS) ...217 // 12.3. Tabakismus ...217 // 12.3.1. Typologie kuřáků ...218 // 12.3.2. Rizikové skupiny ...218 //
12.4. ZÁVISLOST NA HRACÍCH AUTOMATECH ...219 // 12.4.1. Diagnostická kritéria ...220 // 12.4.2. Fáze závislosti ...223 // 12.4.3. Rizikové skupiny ...223 // SHRNUTÍ ...227 // ZUSAMMENFASSUNG ...229 // SEZNAM AUTORŮ ...230 // PŘÍLOHA // Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice - Hans Hovorka ...231 // Úvod do problematiky ...232 // Výzkum integrativní pedagogiky ...232 // Výuka integrativní pedagogiky ...233 // Praxe integrativa pedagogiky ...233 // Závěrečné shrnutí ...234
(OCoLC)41531707
cnb000648218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC