Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
174 s.

objednat
ISBN 80-8050-397-4 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace
Slovensko západní - Češi - vzdělávání - osobnosti významné - stol. 17.-18. - studie
000049712
Obsah // Úvod 5 // 1. Predmet a metódy práce 7 // 2. Protestantské zbory na Slovensku 10 // 3. Jednota bratská a Vlčany 1647 13 // 4. Činnosť zborov a J. A. Komenský 19 // 5. Českí exulanti na Slovensku koncom 17. a na začiatku 18. storočia // 5.1. Prenasledovaní exulanti v Reci 26 // 5.2. Jan Valesius - významná postava v dejinách Rece 28 // 5.3. Bratské bohoslužby v Reci 30 // 5.4. Duchovný a sociálny život v Reci 36 // 6. Reca vo svetle dokumentov 39 // 6.1. Archeologický prieskum 40 // 6.2. Prvá zmienka o obci 41 // 6.3. Vzdelávanie v cirkevnej škole 44 // 6.4. Život a práca na dedine 46 // 7. Pohľad do rečianskej matriky 50 // 7.1 .Cirkevná matrika v Reci z roku 1855 54 // Záver 59 // Poznámky 61 // Pramene 76 // Použitá literatúra 78 // Súhrny (nemecký, anglický, španielský) 84 // Pramene k štúdiu // Príloha č. 1 - Komenský, J. A.: Otázky některé o Jednotě // bratří českých 101 // Príloha č. 2 - Matrix eccelsiae 106 // Príloha č. 3 - Mocko, J.: Príspevok k histórii exulantov // českomoravských v Uhorsku 113 // Príloha č. 4 - Čapek, J. B.:Komenský a Slovensko 116 // Príloha č. 5 - Jarábek, K.: Cesty J. A. Komenského po Slovensku 138 // Príloha č. 6 - Jarábek, K.: Komenského cesty po Slovensku 145 // Príloha c. 7 - Jarábek, K.: Komenského cesty po Slovensku 158 // Príloha č. 8 - Jarábek, K.: Bol J. A. Komenský v Zborové? 169 // Príloha č. P - Text dekrétu Márie Terézie 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC