Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Olomouc : Votobia, 1997
224 s.

ISBN 80-7198-191-5 (brož.)
Chemie - zkoušky přijímací - příručky
000049789
OBSAH // Předmluva... 9 // 1. OBECNÉ ZÁKLADY CHEMIE // 1.1. Soustavy látek... ІЗ // 1.2. Základní charakteristiky látek... 13 // 1.3. Stavba hmoty // 1.3.1. Elementární částice hmotу... 14 // 1.3.2. Radioaktivita... 15 // 1.3.3. Struktura elektronového obalu atomu... 16 // 1.3.4. Periodická soustava prvků... 27 // 1.4. Stavba molekul // 1.4.1. Základní typy vazeb a vazebná energie... 26 // 1.4.2. Kovalentní vazba... 26 // 1.4.3. Iontová a kovová vazba... 29 // 1.4.4. Nevazebné interakce... 30 // 1.5. Názvosloví anorganických sloučenin... 31 // 1.6. Názvosloví komplexních sloučenin... 36 // 1.7. Chemické reakce // 1.7.1. Klasifikace chemických reakcí... 37 // 1.7.2. Výpočty ze vzorců a chemických rovnic... 39 // 1.8. Zákonitosti průběhu chemických reakcí // 1.8.1. Energetika chemických reakcí... 45 // 1.8.2. Rovnovážné stavy... 47 // 1.8.3. Reakčníkinetika... 48 // 1.8.4. Průběh chemické reakce... 50 // 1.9. Roztoky // 1.9.1. Rozpouštění, koncentrace roztoků... 52 // 1.9.2. Elektrolytická disociace... 56 // 1.9.3. Kyseliny a zásady... 57 // 1.9.4. Iontový součin vody, pojem pH a jeho výpočet... 59 // 1.9.5. Soli, hydrolýza solí... 60 // 1.9.6. Pufry... 62 // 1.9.7. Difúze, osmóza a osmotický tlak... 63 // 1.9.8. Koloidní roztoky... 64 // 1.10. Oxidoredukční děje // 1.10.1. Oxidace a redukce... 66 // 1.10.2. Oxidoredukční potenciál... 67 // 2. ANORGANICKÁ CHEMIE // 2.1. Vztah mezi umístěním prvku v periodické
soustavě a jeho vlastnostmi // 2.2. Vodík, kyslík a voda // 2.3. p-prvky // 2.3.1. Vzácné plyny... 75 // 2.3.2. Halogeny... 76 // 2.3.3. Chalkogeny, prvky podskupiny kyslíku... 78 // 2.3.4. Prvky V.A, IV.A a lil.A skupiny... 81 // 2.4. s-prvky // 2.4.1. Vlastnosti s-prvků... 89 // 2.4.2. Sloučeniny s-prvků... 90 // 2.5. d- af-prvky // 2.5.1. Obecná charakteristika // d-prvků - přechodných prvků... 93 // 2.5.2. f-prvky - lanthanoidy a aktinoidy... 99 // 3. ORGANICKÁ CHEMIE // 3.1. Obecná charakteristika organických sloučenin // 3.2. Struktura organických sloučenin // 3.2.1. Vazby v organických sloučeninách... 101 // 3.2.2. Izomerie a prostorová struktura // molekul organických látek... Ю5 // 3.2.3. Klasifikace organických sloučenin ...111 // 3.2.4. Typy reakcí v organické... // chemii a reakční mechanismy... 112 // 3.3. Názvosloví organických sloučenin... 118 // 3.4. Uhlovodíky // 3.4.1. Alkany a jejich vlastnosti... 120 // 3.4.2. Alkeny, alkiny a jejich vlastnosti... 123 // 3.4.3. AHcyklické uhlovodíkу a jejich vlastnosti... 125 // 3.5. Deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků // 3.5.1. Halogenderiváty uhlovodíků... 131 // 3.5.2. Přehledkyslíkatých derivátů uhlovodíků... 133 // 3.5.3. Alkoholy... 134 // 3.5.4. Fenoly a chinony... 138 // 3.5.5. Ethery•... 139 // 3.5.6. Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony... 140 // 3.5.7. Karboxylové kyseliny... 149 // 3.5.8. Funkční deriváty karboxylových kyselin...
149 // 3.5.9. Substituční deriváty karboxylových kyselin... 151 // 3.5.10. Organické deriváty kyseliny uhličité... 156 // 3.5.11. Organické sloučeniny síry’... 157 // 3.5.12. Dusíkaté deriváty uhlovodíků... 162 // 3.6. Heterocyklické sloučeniny // 3.6.1. Rozdělení heterocyklických sloučenin... 162 // 3.6.2. Pětičlenné heterocyklické sloučeniny // sjednán nebo dvěma heteroatomy... 163 // 3.6.3. Šestičlenné heterocyklické sloučeniny... 164 // 3.6.4. Kondenzované heterocyklické sloučeniny... 166 // 3.7. Chemie makromolekulárních látek // 3.7.1. Definice polymerů... 168 // 3.7.2. Syntetické polymery vznikajícípolymerací... 169 // 3.7.3. Produkty polykondenzace a polyadice... 170 // 3.7.4. Silikony... 171 // 4. CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK // 4.1. Lipidy // 4.1.1. Třídění lipidů a jejich složky... 172 // 4.1.2. Jednoduché lipidy... 174 // 4.1.3. Složené lipidy... 178 // 4.2. Terpeny... 179 // 4.3. Steroidy... 180 // 4.4. Sacharidy // 4.4.1. Složení a vlastnosti monosacharidů a oligosacharidů ... 182 // 4.4.2. Polysacharidy ... 191 // 4.5. Aminokyseliny... 193 // 4.6. Peptidy a bílkoviny... 197 // 4.6.1. Peptidy... 197 // 4.6.2. Bílkoviny... 198 // 4.7. Nukleové kyseliny a jejich složky...203 // 4.8. Pyrrolová barviva... 208 // 4.9. Enzymy...209 // 4.10. Vitaminy...212 // 4.11. Hormony...214 // 4.12. Ostatní na organismus působící přírodní látky 216 // 5. PŘEHLED METABOLISMU... 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC