Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:72x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
114 s. : il., portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 80-244-0769-8 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Dotisk r. 2006
Bibliografie na s. 113-114
Určeno pro studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Psychologie obecná - učebnice vysokošk.
000049834
Obsah // Část A: Nástin dějin psychologie // 1 K vývoji názorů na duševní život člověka...11 // 1.1 „Laická psychologie“ přírodně žijících národů...11 // 1.2 Psychologické myšlenky ve starověku...11 // 1.2.1 Období počátků filozofie...12 // 1.2.2 Období „předathénské"...13 // 1.2.3 Řecká filozofie v období athénském...19 // 1.2.4 Období helénismu a období římské...24 // 1.3 Psychologické názory ve středověku...28 // 1.3.1 Křesťanství...29 // 1.3.2 Psychologické myšlenky v arabské psychologii...29 // 1.3.3 Středověká scholastika a psychologie...30 // 1.4 Novověká filozofie a psychologie...32 // 1.4.1 Období renesance...32 // 1.4.2 Psychologické myšlení v 17. a 18. století...33 // 1.4.3 Psychologické myšlení na konci 18. století a ve století 19...41 // 1.4.4 Předpoklady zformování vědecké psychologie a jejího osamostatnění...43 // 2 Založení psychologie jako samostatné vědy...49 // 2.1 Wundtovská experimentální psychologie...49 // 2.2 Další rozvoj a představitelé „nové psychologie“...50 // 2.3 Experimentální „newundtovská“ psychologie...52 // Část B: Determinace lidské psychiky // 1 Biologická determinace lidské psychiky...63 // 1.1 Dědičnost...63 // 1.2 Mozek a nervová soustava...71 // 1.3 Endokrinní systém...80 // 1.4 Pudy a primární potřeby...82 // 2 Kulturní a sociální determinace lidské psychiky...89 // 2.1 Kulturní a sociální vzorce chování...90
2.2 Charakteristika socializace jako procesu...92 // 2.3 Socializační činitelé...97 // 3 Duchovní determinace lidské psychiky...103 // 3.1 Náboženství...103 // 3.2 Hledání smyslu...106 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC