Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
MP
Mapa, atlas
2., společné vyd.
Měřítka různá
Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1989
1 atlas

objednat
ISBN 80-7011-011-2
000049897
Zkrácený záznam
Svět v paleolitu a v mezolitu // Evropa v paleolitu a v mezolitu // Svět v neolitu a v eneolitu // Evropa v neolitu a v eneolitu do XVIII. stol. př.n.l. // Evropa v době bronzové a halštatské od XVIII. do V. stol. př.n.l. // A přehled Evropy // B Biskupin // Blízky východ - hospodářství, místopis a významná kulturní střediska // A Hospodářsko místopisný přehled blízkého východu // B Pyramidy u Gízy // Egyptský chrám // Babylón v VI. stol př.n.l. // Blízký východ do XVI. stol. př.n.l. // A blízký východ // B chronologický přehled statí blízkého východu // Blízký východ od XVI. do VI. stol. př.n.l. // A Blízký východ // B Fénicie a Palestina // Starověké Řecko // A Egejská oblast - kultura krétská a mykénská a příchod Řeků // B Řecko v dobé řecko-perských válek v l. 500-449 př.n.l. // Řecko v V. - IV. stol. př.n.l. // Řecká a helénistická kulturní střediska // A Athénská akropolis // B Olympia // Alexandrie // Fénické a řecké kolonie od XI. do V. stol. př.n.l. // Perská a makedonská říše // A Perská říše // B Říše Alexandra Velikého // Helénistické státy kolem r. 240 př.n.l. // Itálie do r. 265 př.n.l. // A kmenové osídlení Itálie // B Sjednocení Itálie Římem // Evropa v době laténské do I. stol. př.n.l. // Starověká Itálie // A Itálie // B Latium a Campania // Řím // Filmské výboje V. III. a II. stol př.n.l. // Řlmské výboje VI. stol. př.n.l. // A výboje do doby Augustovy // B Spartakovo povstaní // Římska říše od I. do III. stol. // Římska říše V. IV. a V. stol. // Stěhovaní národů a rozpad Západořímské říše // Hospodářské poměry V. starověku // Kulturní poměry V. starověku // Asie od XV. do I. stol. př.n.l. // Asie od I. do VI. stol. // Svět koncem starověku // Starověká kartografie // Rekonstrukce starověkých map světa a Hesiodos asi 700 př.n.l. //
B Hekataios asi 500 př.n.l. // C Kratés asi 150 př. n l. (první globus) // D Ptolemaios asi 140 n. l. // Evropa v VI. stol. // Etnické poměry v evropě V. II. - VII. stol. // Evropa v VII. - VIII. stol. // Arabové a rozšířeni islámu od VII. do X. stol. // A arabské výboje VII do IX. stol. // B Rozpad chalifatu v VIII. až X. stol. // Západní a střední Evropa od VIII. do poč. X. stol. // Evropa v IX. a na poč. X. stol. // Evropa kolem r. 1000 // Útoky normanů, mongolů a arabů 00 IX. do XI. stol. // A Evropa // B Severní Amerika // Náboženské poměry od V. do XI. stol // A Přehled nabož. poměrů v Evropě // B Byzantsky chrám // Střední a jižní Evropa od X. do XIII. stol. // ... X. do XI. stol. // B období XII. do XII. stol. // Severní a střední Evropa 00 IX. do poč. XIV. stol. // Středověké umění // A přehled výtvarného03umění v evropě b románský chrám ń� ruský chrám // Východní a jihovýchodní Evropa od IX. do XIII. stol. // Křížové výpravy // Výsledky křížových výprav // A Křižácké státy // B Hospodářské výsledky křížových výprav // Západní Evropa od X. do XV. stol. // A období od X. do XI. stol. // B Období od XII. do zač. XIV. stol. // Období od XIV. do XV. stol. // Pyrenejský poloostrov od VIII. do XV. stol // A Období od VIII. do XI. stol. // B Období od XII. do XV. stol. // Severní Evropa v XIV. - XV. stol. // Střední a jižní Evropa v XIV. - XV. stol. // A Období XIV. stol. // B Období XV. stol. // Gotické umění // A Přehled výtvarného umění v Evropě // B Gotický chrám // Gotický hrad // University a města do XV. stol. // A University // B Norimberk // Novgorod // Východní a jihovýchodní Evropa od XIII. do XV. stol. // Evropa koncem XV. stol. // Náboženské poměry od XII. do XV. stol. // Hospodářské poměry od XI. do XV. stol. // A Hospodářství v Evropě //
B Mezinárodní obchod // Asie od VI. do XII. stol. // Asie od XIII. do XV. stol. // Zeměpisné objevy od XIII. do XV. stol. // Zeměpisné objevy a koloniální panství od konce XV. do konce XVIII. stol. // A Přehled světa // B Severozápadní průjezd // C Západní Indie // D Severovýchodní průjezd // E Velké sundy // Renesanční umění a přehled výtvarného umění v Evropě // B Renesančnípalác // C Renesanční chrám // Reformace a protireformace // Střední, západní a jižní Evropa v XVI. a poč. XVIII. stol. // A Přehled // B Německá selská válka // Nizozemská revoluce // Evropa r. 1550 // Severní Evropa v XVI. - XVIII. stol. // Východní Evropa od pol. XVI. do pol. XVIII. stol. // Turecko od XIV. do XVIII. stol. // Středověká kartografie // Zjednodušené reprodukce středověkých map světa a pásmová mapa (macrobius) // B Tzv. ... mapa // C Londýnska žaltářová mapa z 1. pol. XIII. stol. // D Arabská mapa (... 1154) // Kartografie v době velkých objevů // Zjednodušené reprodukce map světa a Martin Behaim 1492 (středověký globus) // B Abraham Orteuus 1570 // C Callapoda : atlas 1563 (portolánová mapa) // Kartografie počátkem novověku // Henricus Hondius : Evropa 1631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC